Opvang in de regio schiet tekort

Volgens velen is ‘opvang in de eigen regio’ dé oplossing. Maar is dat wel zo? Meer dan 80% van alle vluchtelingen verblijft in de buurt van hun eigen door conflict verscheurde land. Daar worden ze opgevangen in tentenkampen, leegstaande gebouwen en kleine kamertjes. Hier is weinig zicht op de toekomst. Meer hulp en solidariteit zijn keihard nodig.

De drie landen met de meeste vluchtelingen vangen allemaal meer dan een miljoen vluchtelingen op: Turkije (3,6 miljoen), Iran (3,4 miljoen) en Colombia (2,5 miljoen). Driekwart van alle mensen vlucht naar lage en midden inkomenslanden. Naar schatting vangen lage-inkomenslanden 20% van het totaal aantal vluchtelingen op. 

We zijn het aan onze stand verplicht om te helpen de opvangomstandigheden in de regio te verbeteren, en tegelijkertijd menswaardige opvang te bieden aan hen die voor bescherming en een veilige toekomst in Europa aankloppen.

Portretfoto van Tineke Ceelen Tineke Ceelen, directeur Stichting Vluchteling

Opvang in de regio schiet op veel plekken echter tekort. Vluchtelingen leven vaak jaren onder erbarmelijke omstandigheden in vluchtelingenkampen of zij worden uitgebuit in steden waar ze ook niet veilig zijn.  

Het aantal mensen op de vlucht is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld. Volgens de VN zullen het komende jaar bijna 300 miljoen mensen over heel de wereld humanitaire hulp nodig hebben. Dit komt met name doordat het aantal conflicten is toegenomen, de conflicten langer duren en complexer zijn geworden. Vorig jaar waren er het hoogste aantal conflicten sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Boven op deze ontwikkelingen blijft de verslechterende klimaatcrisis de wereldwijde humanitaire situatie verergeren – waardoor kwetsbare gemeenschappen nog harder geraakt worden. 

Groot tekort aan fondsen voor hulpverlening 

Het tekort aan donaties was echter nog nooit zo groot als vorig jaar.  Slechts iets meer dan een derde van het bedrag dat vorig jaar nodig was om hulp te bieden, werd gefinancierd. Hulpverleners zien dat er dit jaar 36% minder werd gegeven dan rond deze tijd vorig jaar en verwachten dat dit tekort zal aanhouden. 

Het gebrek aan hulp heeft als gevolg dat steeds meer mensen op de vlucht niet in hun dagelijkse behoeften aan voedsel kunnen voorzien. Ondervoeding onder kinderen is een groeiend probleem en dat is met name gevaarlijk voor kinderen jonger dan 5 jaar die groter risico lopen om sneller te overlijden aan ondervoeding. In overvolle kampen met slechte leefomstandigheden zorgen ook ziekte-uitbraken voor veel sterfgevallen. Cholera-uitbraken zijn de afgelopen twee jaar dodelijker geworden door overbelaste zorgsystemen, tekorten aan cholera-vaccins, gebrek aan schoon water en sanitaire voorzieningen, en meerdere ziekte-uitbraken tegelijk. Een relatief klein deel van de vluchtelingen ter wereld zoekt een veilige leefplek in Europa. Vaak maken zij een gevaarlijke reis om te kunnen ontsnappen aan de erbarmelijke omstandigheden in de opvang in de regio. 

Europese verkiezingen

Op 6 juni gaat Nederland naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Voor vluchtelingen van groot belang, want veel asiel- en migratiebeleid wordt door de EU gemaakt. Politieke partijen in het Europees Parlement hebben invloed op hoeveel budget er beschikbaar is voor humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking. 

Zo stemde het Europees Parlement op 27 februari 2024 in met een herziening van de lange termijn begroting van de EU. Niet alleen wordt het humanitaire budget van de EU niet verhoogd, er worden ook bezuinigingen doorgevoerd op de noodfondsen die dit budget aanvullen. Hierdoor krijgen de humanitaire partners van de EU minder steun dan voor de herziening. Dat dit gebeurt op een moment dat slechts 40% van de van de wereldwijde humanitaire oproep is gefinancierd betekent een flinke stap achteruit in het aanpakken van de toenemende humanitaire crises wereldwijd. 

Humanitaire hulp is cruciaal in crisissituaties. Hulporganisaties bieden voedsel, schoon water, medische zorg en onderdak voor slachtoffers van oorlogen, natuurrampen en extreme armoede. Zonder deze hulp zouden miljoenen mensen geen toegang hebben tot essentiële middelen om te overleven. Daarnaast helpt humanitaire hulp gemeenschappen om te herstellen en sterker terug te komen, waardoor ze beter voorbereid zijn op toekomstige crises. Het is een onmisbare steun die menselijk leed verlicht en hoop biedt in de donkerste tijden. 

Gebruik je stem voor vluchtelingen

Kies 6 juni voor politici die staan voor rechtvaardigheid, humane behandeling en opvang! 


Stichting Vluchteling
English
sluit