Moedersterfte groot probleem in Afghanistan

Verloskundigen van onze partner Intersos in Afghanistan, vrezen dat het moedersterftecijfer de komende drie jaar zal toenemen als de steun aan het land niet dringend wordt verbeterd.

Familie zit op de grond in de hitte en bedekken gezichten met boerka

Bijna nergens ter wereld is moedersterfte zo hoog als in Afghanistan. Elke twee uur overlijdt een vrouw in het kraambed, met 638 sterfgevallen per 100.000 geboorten. Nu de salarissen van chirurgen onbetaald blijven en het zorgstelsel is ingestort, is de capaciteit van veel ziekenhuizen om operaties uit te voeren bij vrouwen met gecompliceerde bevallingen ernstig aangetast.

Hoe wij helpen

In het door onze partner Intersos gesteunde provinciale ziekenhuis in Zabul, waar sinds begin dit jaar 1.100 baby’s zijn geboren, heeft meer dan een kwart van de vrouwen ernstige complicaties ondervonden. Als er dan geen gespecialiseerde behandeling beschikbaar is, zullen velen waarschijnlijk aan dit soort complicaties overlijden.

Vroedvrouw Rana Bahar: “Als ik gecompliceerde gevallen van onze landelijke kliniek doorverwijs naar het districtsziekenhuis, werken daar nog maar weinig chirurgen. Ze zijn vertrokken om elders werk te zoeken. En veel ziekenhuizen hebben niet genoeg apparatuur en te weinig medicijnen.’

  • In 2002 had Afghanistan een moedersterftecijfer geschat op 1.600 sterfgevallen per 100.000 geboorten.
  • In de afgelopen 20 jaar is het moedersterftecijfer met 60% gedaald tot 638 sterfgevallen per 100.000 geboorten.
  • Als we geen actie ondernemen, stijgt het moedersterftecijfer naar verwachting met 50% tot 963 sterfgevallen per 100.000 geboorten in 2025.

Verloskundige zorg dankzij Stichting Vluchteling

Via de Dutch Relief Alliance werkt Stichting Vluchteling in Afghanistan om moeder- en babysterfte terug te dringen. Zodat meer moeders in leven blijven en meer kinderen bij hun moeder opgroeien. Met onder meer veilige bevallingen in onze medische posten. Meer en goed opgeleide verloskundigen. En 24-uurs verloskundige en neonatale zorg.


Stichting Vluchteling
English
sluit