Gebruik je stem voor vluchtelingen bij de Europese verkiezingen

Op 6 juni mogen we stemmen voor onze vertegenwoordiging in het Europees Parlement. Het beleid van de Europese Unie voelt soms ver weg, maar heeft invloed op zowel ons dagelijkse leven als dat van vluchtelingen. Juist nu, terwijl internationale solidariteit onder druk is komen te staan, het asieldebat verhardt en polarisatie piekt, is jouw stem harder nodig dan ooit.

Laat je stem niet verloren gaan

Bij de Europese verkiezingen kiezen we een nieuw Europees Parlement, de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging van de lidstaten van de Europese Unie. Burgers krijgen hiermee de kans om invloed uit te oefenen op het beleid voor de komende vijf jaar.
Deze verkiezingen bieden jou de kans om te stemmen voor door de EU gefinancierde hulpverlening in conflictgebieden hulp aan vluchtelingen, voor humane opvang en ook rechtvaardige behandeling en eerlijke asielprocedures in onze eigen Europese Unie. Dit kunnen we alleen bereiken door te kiezen voor Europarlementariërs die zich hard maken voor een solidair en menselijk beleid voor mensen op de vlucht.

Stem tegen bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking

In veel Europese landen zien we een trend van verregaande bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking, waardoor de situatie voor mensen op de vlucht nog verder achteruitgaat.

In 2024 zien we een recordaantal mensen op de vlucht voor conflicten die langer duren en natuurrampen die vaker voorkomen. 69% van de ruim 108 miljoen mensen op de vlucht wordt opgevangen in buurlanden waar vaak weinig middelen beschikbaar zijn om mensen goed op te kunnen vangen of hulp te bieden. Ondersteuning aan deze landen is cruciaal:

Als wij onze kinderen jarenlang niet naar school konden sturen, nauwelijks te eten konden geven en geen fatsoenlijk onderdak of medische zorg konden bieden, zouden ook wij op zoek gaan naar een betere plek in de wereld.

Portretfoto van Tineke Ceelen Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling.

Hoewel humanitaire hulp geschikt is om snel en effectief levensreddende hulp te bieden, is ontwikkelingssamenwerking onmisbaar om mensen op de langere termijn te helpen hun leven weer op te bouwen en gemeenschappen weer draaiende te krijgen. Dit helpt op den duur ook in het bevorderen van vrede en stabiliteit.

Stemmen op partijen die oog hebben voor humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking is een investering in een stabiele en rechtvaardige wereld. Jouw stem op politici die hiervoor opkomen, kan het verschil maken om ervoor te zorgen dat de EU haar verantwoordelijkheid neemt.

Het migratiebeleid van de Europese Unie

Hoewel de EU vaak gezien wordt als een baken van mensenrechten, worden haar muren steeds verder en hoger opgetrokken. Sinds 2015 wil de EU ‘grip op migratie’. Aan onze grenzen worden vluchtelingen en migranten geconfronteerd met afschrikking, politiegeweld, mensenrechtenschendingen en inhumane opvang.

Binnen het recent goedgekeurde nieuwe EU-migratiebeleid, zijn onvoldoende afspraken gemaakt over monitoring van mensenrechten. Hulporganisaties kunnen zomaar buitenspel worden gezet wanneer de Europese Commissie besluit dat zij ‘ontwrichtend’ werk doen, hieronder vallen bijvoorbeeld reddingsoperaties op de Middellandse zee. Als mensen op de vlucht beginnen aan een zogenoemde grensprocedure, zijn ze officieel niet op EU-grondgebied. Daarmee hebben ze ook minder toegang tot bepaalde rechten die gelden binnen de Europese Unie. Dit moet anders.

Kies voor een ander geluid

De maatschappij verhardt, ten aanzien van kwetsbare mensen in conflictgebieden, maar ook in de Europese Unie en in ons eigen land. We maken ons zorgen over de voorgenomen bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking: het verzwakt mensen in de meest kwetsbare posities wereldwijd, waaronder mensen op de vlucht voor oorlog en geweld.

In de EU waait eenzelfde wind. Door middel van gesloten grenzen, pushbacks en buitensporig politiegeweld wordt het vluchtelingen niet makkelijk gemaakt om een beroep te doen op hun recht op asiel.

We kunnen nú kiezen voor een ander geluid. Voor iedereen die zich na het zien van het Hoofdlijnenakkoord nog meer zorgen maakt over het lot van mensen op de vlucht in de EU: ga stemmen bij de Europese Verkiezingen op 6 juni. Juist nu is jouw stem belangrijker dan ooit.

Gebruik je stem voor vluchtelingen

Kies voor politici die opkomen voor mensen op de vlucht en staan voor rechtvaardigheid, humane behandeling en opvang.


Stichting Vluchteling
English
sluit