PAKISTAN

MONSTERMOESSONS

Meer dan 33 miljoen mensen zijn getroffen door regen en moessonoverstromingen.D e overstromingen treffen grote delen van het land, hebben catastrofale gevolgen voor de mensen en hebben meer dan 1.700 levens gekost. Ruim 2,3 miljoen huizen zijn beschadigd of verwoest en nog altijd zijn 5 miljoen mensen ontheemd.

Factcheck

220 miljoen inwoners
220 miljoen inwoners
2022 | Start huidige crisis
2022 | Start huidige crisis
1982 | Start van onze hulpverlening
1982 | Start van onze hulpverlening
Laatste update december 2022

Korte crisis update

Pakistan heeft al langere tijd te maken met regionale instabiliteit en onrust. Natuurrampen komen geregeld voor, soms van catastrofale omvang. Dit alles maakt Pakistan kwetsbaar voor humanitaire crises.

Samen met onze partners ter plekke helpen we ontheemde Pakistanen en gevluchte Afghanen om aan hun basisbehoeftes te voldoen en hun gemeenschappen weer op te bouwen na een ramp of conflict.

In Pakistan is het politiek al langere tijd onrustig. In 1979 brak de oorlog in Afghanistan uit, die sindsdien met wisselende intensiteit wordt uitgevochten. De oorlog heeft ertoe geleid dat ruim 4,5 miljoen vluchtelingen uit Afghanistan in verschillende periodes naar Pakistan zijn getrokken. Pakistan is daarmee met Iran al ruim 40 jaar een belangrijk gastland voor Afghaanse vluchtelingen. Pakistan telt momenteel nog zo’n 1,4 miljoen geregistreerde en 1,5 miljoen niet-geregistreerde Afghaanse vluchtelingen.

Met de opkomst van de Taliban in het grensgebied tussen Pakistan en Afghanistan hebben de geweldscampagnes van het Pakistaanse leger en veiligheidstroepen tegen de Taliban tussen 2006 en 2016 geleid tot enkele miljoenen ontheemde burgers. Dit aantal is inmiddels weer fors teruggelopen.

Pakistan is door de regionale instabiliteit, frequente natuurrampen en wijdverbreide armoede steeds kwetsbaarder voor een humanitaire crisis. Er zijn verschillende groepen mensen die humanitaire hulp nodig hebben, en iedere groep heeft haar eigen behoeftes.

Zo hebben recentelijk door de overstromingen ontheemde mensen vooral acute noodhulp nodig, zoals voedsel en onderdak. Afghaanse vluchtelingen en langdurig ontheemde Pakistanen hebben juist weer meer behoefte aan onderwijs en economische hulp.

Problemen met onderwijs en medische zorg

In Pakistan gaan veel kinderen niet naar de basisschool, vooral meisjes. Voor velen is lezen, schrijven, rekenen, samenwerken of problemen oplossen een onmogelijke opgave. Hierdoor gaan ze slecht voorbereid hun toekomst tegemoet.

Daarnaast is de medische zorg vaak niet ingericht op de specifieke behoeftes van vrouwen en meisjes. Veel vrouwen overlijden voor, tijdens of na de bevalling. Meisjes hebben vaak niet de informatie die ze nodig hebben om weloverwogen beslissingen te nemen over hun gezondheid.

Het is de missie van Stichting Vluchteling om mensen te helpen van wie het leven is verwoest door conflict en rampen. We helpen deze mensen overleven, herstellen en een toekomst opbouwen.

In Pakistan begonnen we ons werk in 1982 met het bieden van medische zorg en economische hulp. Daarna breidden we de hulp uit met onderwijs voor Afghaanse vluchtelingenmeisjes en -vrouwen. Ook verleenden we noodhulp aan de slachtoffers van grote natuurrampen en werkten we aan betere water- en sanitaire voorzieningen.

Daarna boden we economische hulp aan ontheemde jongeren en Afghaanse vluchtelingen. We organiseerden activiteiten op het gebied van vakscholing en werkgelegenheid, zodat ze kunnen werken en zelf een inkomen kunnen verdienen.

Sinds een aantal jaar was Stichting Vluchteling niet meer actief met noodhulpprojecten, tot dit jaar. Nu hebben meer dan 30 miljoen mensen, waaronder veel Afghaanse vluchtelingen, onze dringende hulp nodig.

 

Onze hulp in Pakistan

Noodhulp voor slachtoffers overstromingen Pakistan

Noodhulp voor slachtoffers overstromingen Pakistan

 

Wil je helpen?

Wil je bijdragen aan het werk van Stichting Vluchteling? Je steun betekent een grote verbetering in het leven van een vluchteling. Een klein bedrag maakt al een groot verschil.