Tanzania

Omringd door conflict

Tanzania is voor vluchtelingen van oudsher een veilige haven, maar de vluchtelingenopvang zet de schaarse middelen onder druk. Stichting Vluchteling en haar partner het IRC bieden noodhulp.

Factcheck

51 miljoen inwoners
51 miljoen inwoners
252.000 vluchtelingen*
252.000 vluchtelingen*
2015 | Start huidige crisis
2015 | Start huidige crisis
1993 | Start van onze hulpverlening
1993 | Start van onze hulpverlening
Laatste update: maart 2017

KORTE CRISIS UPDATE...

Vluchtelingen vinden in Tanzania al meer dan een halve eeuw een veilig toevluchtsoord. Het land herbergt een van de grootste populaties vluchtelingen ter wereld. Ook nu doet de overheid haar best om de meest recente instroom van Burundese vluchtelingen op te vangen. Samen met onze partner het International Rescue Committee (IRC) bieden we hierbij essentiële hulp.

Tanzania is al sinds haar onafhankelijk in 1961 redelijk stabiel en vredig. Maar het land wordt omringd door conflict. Zowel vanuit de Democratische Republiek Congo, Rwanda als Burundi zijn mensen op de vlucht voor geweld. Tanzania speelt een belangrijke rol in de opvang van deze vluchtelingen, onder andere met ’s werelds op twee na grootste vluchtelingenkamp Nyarugusu.

Vluchtelingen uit Burundi

In 2015 kreeg Tanzania te maken met extra veel vluchtelingen. Politieke instabiliteit in buurland Burundi leidde tot een verdubbeling van het aantal Burundese vluchtelingen. Dit zette de toch al schaarse Tanzaniaanse middelen verder onder druk, met alle gevolgen van dien voor de bevolking en vluchtelingen.

In Tanzania groeien zowel de bevolking als de economie snel, maar de infrastructuur en sociale voorzieningen blijven achter. Kwetsbare groepen mensen hebben nog steeds onvoldoende toegang tot basisvoorzieningen en de werkloosheid groeit harder dan het aantal nieuwe banen. Frequente natuurrampen en door mensen veroorzaakte rampen hebben een negatieve invloed op de economie en de armoede.

Ondanks deze problemen, houdt Tanzania de grenzen open voor vluchtelingen. Wel is de recente, massale vluchtelingenstroom uit Burundi een zware belasting voor het land. De vluchtelingenkampen zijn overbevolkt er is te weinig geld voor goede voorzieningen.

Het is de missie van Stichting Vluchteling om mensen te helpen van wie het leven is verwoest door conflict en rampen. We helpen deze mensen overleven, herstellen en een toekomst opbouwen.

In Tanzania hielpen we Burundese vluchtelingen in 2006 en 2007 bij hun terugkeer naar huis. Sinds in 2015 de Burundese vluchtelingenstroom weer op gang is gekomen, helpen we bij de opvang van deze vluchtelingen in Kakunga en in het Nduti vluchtelingenkamp.

Samenwerking met IRC

In Tanzania werken we samen met onze vaste partner het IRC. Ons werk is onderdeel van hun hulpprogramma voor Tanzania. Het IRC richt zich op de regio’s Kigoma, Dar es Salaam en Katavi/Rukwa, waar het werkt aan:

 • Levensreddende noodhulp
 • Medische zorg, een veilige omgeving en speelplekken voor kwetsbare vluchtelingenkinderen
 • Voorlichting aan jonge vluchtelingen over seksualiteit, voortplanting en hiv/aids
 • Sociale en recreatieve activiteiten en vaardigheidstrainingen voor vluchtelingen (vooral meisjes) om ze weerbaar te maken en ze te helpen omgaan met crises
 • Medische zorg, onderdak, voedsel, water en bescherming voor asielzoekers en vluchtelingen in een opvang- en doorgangscentrum in Kigoma
 • Samenwerking met overheid en lokale gemeenschappen om kinderen te beschermen tegen misbruik en uitbuiting en om de kansen op onderwijs en werk te verbeteren
 • Samenwerking met vluchtelingenleiders om geweld tegen vrouwen te voorkomen en vrouwenemancipatie te bevorderen

Nu de regionale conflicten voortduren, blijft ons werk in Tanzania ook de komende jaren essentieel. Samen met onze partner het IRC blijven we vluchtelingen uit Burundi en andere landen helpen en blijven we ons voorbereiden op toekomstige noodsituaties. Ook zetten we in op meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen zodat we bijdragen aan een betere gezondheid en bescherming en goed onderwijs voor iedereen.

Hierbij zullen we continu ons best doen om mensen zo snel en effectief mogelijk te helpen. We zullen luisteren naar hun zorgen en onze hulpactiviteiten daarop aanpassen.

Dit betekent dat we ons de komende jaren richten op:

Gezondheid

 • Gespecialiseerde zorg voor vrouwelijke slachtoffers van geweld
 • Het uitbreiden van de medische zorg tijdens noodsituaties 

Bescherming

 • Kinderbescherming en het voorkomen van kinderarbeid
 • Het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en seksueel misbruik
 • Het bevorderen van de eigen kracht van gemarginaliseerde groepen zoals gehandicapten, vluchtelingen die buiten de kampen wonen of genaturaliseerde vluchtelingen 

Onderwijs

 • Uitbreiding van aangepast onderwijs voor (getraumatiseerde) vluchtelingenkinderen
 • Vakgerichte training voor vluchtelingen
 • Scholing voor vrouwen en meisjes op het gebied van taal, rekenen, sociaal-emotionele vaardigheden ter bevordering van gelijke kansen 
 
header-landenpagina-Tanzania-kinderen-school-stichtingvluchteling

Wil je helpen?

Wil je bijdragen aan het werk van Stichting Vluchteling? Je steun betekent een grote verbetering in het leven van een vluchteling. Een klein bedrag maakt al een groot verschil.

 

Bekijk onze lopende projecten in Tanzania

Geen projecten gevonden

 

Lees meer nieuws

Jaarcijfers Stichting Vluchteling: 500.000 vluchtelingen geholpen!
23-01-2020
Jaarcijfers Stichting Vluchteling: 500.000 vluchtelingen geholpen!
De Jezidi’s mogen niet vergeten worden
21-01-2020
De Jezidi’s mogen niet vergeten worden
2020: Tien crises om in de gaten te houden
16-01-2020
2020: Tien crises om in de gaten te houden
Medische zorg in Irak voor teruggekeerde Jezidi's
08-01-2020
Medische zorg in Irak voor teruggekeerde Jezidi's
Nieuwjaarscolumn Tineke
02-01-2020
Nieuwjaarscolumn Tineke
Sharon Gesthuizen vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Vluchteling
17-12-2019
Sharon Gesthuizen vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Vluchteling
Stichting Vluchteling veroordeelt moord op 4 hulpverleners Nigeria
12-12-2019
Stichting Vluchteling veroordeelt moord op 4 hulpverleners Nigeria
Noodtoestand Burkina Faso: dringend medische hulp nodig
12-12-2019
Noodtoestand Burkina Faso: dringend medische hulp nodig
Khadijah (30) in Kenia: "We hebben niks meer, alles moesten we achterlaten''
05-12-2019
Khadijah (30) in Kenia: "We hebben niks meer, alles moesten we achterlaten''
Zorg voor chronisch zieken in crisissituaties
14-11-2019
Zorg voor chronisch zieken in crisissituaties
Verklaring Tineke Ceelen over vonnis rechter IS-kinderen terughalen
12-11-2019
Verklaring Tineke Ceelen over vonnis rechter IS-kinderen terughalen
Inschrijving Nacht van de Vluchteling 2020 geopend
05-11-2019
Inschrijving Nacht van de Vluchteling 2020 geopend
Angst en dankbaarheid op Curaçao: Nederlandse arts Elisa Janszen vertelt
05-11-2019
Angst en dankbaarheid op Curaçao: Nederlandse arts Elisa Janszen vertelt
Extra noodhulp voor Venezolaanse vluchtelingen in hoofdstad Colombia
30-10-2019
Extra noodhulp voor Venezolaanse vluchtelingen in hoofdstad Colombia
 "Ik heb nog altijd geen enkel gevoel van ook maar enige sympathie of begrip voor de vrouwen van de IS"
28-10-2019
"Ik heb nog altijd geen enkel gevoel van ook maar enige sympathie of begrip voor de vrouwen van de IS"
Humanitaire ramp in Kameroen: ruim een miljoen mensen ontheemd of op de vlucht voor geweld
22-10-2019
Humanitaire ramp in Kameroen: ruim een miljoen mensen ontheemd of op de vlucht voor geweld
Al 165.000 ontheemden in Syrië als gevolg van Turks offensief: extra noodhulp nog steeds erg moeilijk
22-10-2019
Al 165.000 ontheemden in Syrië als gevolg van Turks offensief: extra noodhulp nog steeds erg moeilijk
Reisverslag 6 Kameroen: ‘Iedereen huilt, ik krijg nauwelijks lucht’
18-10-2019
Reisverslag 6 Kameroen: ‘Iedereen huilt, ik krijg nauwelijks lucht’
Reisverslag 5 Kameroen: “Op de vlucht voor geweld bevalt Violet in het bos”
17-10-2019
Reisverslag 5 Kameroen: “Op de vlucht voor geweld bevalt Violet in het bos”
Voedselhulp voor vluchtelingen in Kenia
16-10-2019
Voedselhulp voor vluchtelingen in Kenia