header-landenpagina-Tanzania-kinderen-school-stichtingvluchteling

Tanzania

Omringd door conflict

Tanzania is voor vluchtelingen van oudsher een veilige haven, maar de vluchtelingenopvang zet de schaarse middelen onder druk. Stichting Vluchteling en haar partner het IRC bieden noodhulp.

Factcheck

51 miljoen inwoners
51 miljoen inwoners
252.000 vluchtelingen*
252.000 vluchtelingen*
2015 | Start huidige crisis
2015 | Start huidige crisis
1993 | Start van onze hulpverlening
1993 | Start van onze hulpverlening
Laatste update: maart 2017

KORTE CRISIS UPDATE...

Vluchtelingen vinden in Tanzania al meer dan een halve eeuw een veilig toevluchtsoord. Het land herbergt een van de grootste populaties vluchtelingen ter wereld. Ook nu doet de overheid haar best om de meest recente instroom van Burundese vluchtelingen op te vangen. Samen met onze partner het International Rescue Committee (IRC) bieden we hierbij essentiële hulp.

Tanzania is al sinds haar onafhankelijk in 1961 redelijk stabiel en vredig. Maar het land wordt omringd door conflict. Zowel vanuit de Democratische Republiek Congo, Rwanda als Burundi zijn mensen op de vlucht voor geweld. Tanzania speelt een belangrijke rol in de opvang van deze vluchtelingen, onder andere met ’s werelds op twee na grootste vluchtelingenkamp Nyarugusu.

Vluchtelingen uit Burundi

In 2015 kreeg Tanzania te maken met extra veel vluchtelingen. Politieke instabiliteit in buurland Burundi leidde tot een verdubbeling van het aantal Burundese vluchtelingen. Dit zette de toch al schaarse Tanzaniaanse middelen verder onder druk, met alle gevolgen van dien voor de bevolking en vluchtelingen.

In Tanzania groeien zowel de bevolking als de economie snel, maar de infrastructuur en sociale voorzieningen blijven achter. Kwetsbare groepen mensen hebben nog steeds onvoldoende toegang tot basisvoorzieningen en de werkloosheid groeit harder dan het aantal nieuwe banen. Frequente natuurrampen en door mensen veroorzaakte rampen hebben een negatieve invloed op de economie en de armoede.

Ondanks deze problemen, houdt Tanzania de grenzen open voor vluchtelingen. Wel is de recente, massale vluchtelingenstroom uit Burundi een zware belasting voor het land. De vluchtelingenkampen zijn overbevolkt er is te weinig geld voor goede voorzieningen.

Het is de missie van Stichting Vluchteling om mensen te helpen van wie het leven is verwoest door conflict en rampen. We helpen deze mensen overleven, herstellen en een toekomst opbouwen.

In Tanzania hielpen we Burundese vluchtelingen in 2006 en 2007 bij hun terugkeer naar huis. Sinds in 2015 de Burundese vluchtelingenstroom weer op gang is gekomen, helpen we bij de opvang van deze vluchtelingen in Kakunga en in het Nduti vluchtelingenkamp.

Meer weten? Bekijk onze projecten in Tanzania.

Samenwerking met IRC

In Tanzania werken we samen met onze vaste partner het IRC. Ons werk is onderdeel van hun hulpprogramma voor Tanzania. Het IRC richt zich op de regio’s Kigoma, Dar es Salaam en Katavi/Rukwa, waar het werkt aan:

 • Levensreddende noodhulp
 • Medische zorg, een veilige omgeving en speelplekken voor kwetsbare vluchtelingenkinderen
 • Voorlichting aan jonge vluchtelingen over seksualiteit, voortplanting en hiv/aids
 • Sociale en recreatieve activiteiten en vaardigheidstrainingen voor vluchtelingen (vooral meisjes) om ze weerbaar te maken en ze te helpen omgaan met crises
 • Medische zorg, onderdak, voedsel, water en bescherming voor asielzoekers en vluchtelingen in een opvang- en doorgangscentrum in Kigoma
 • Samenwerking met overheid en lokale gemeenschappen om kinderen te beschermen tegen misbruik en uitbuiting en om de kansen op onderwijs en werk te verbeteren
 • Samenwerking met vluchtelingenleiders om geweld tegen vrouwen te voorkomen en vrouwenemancipatie te bevorderen

In 2015 bereikten Stichting Vluchteling en haar partner het IRC de volgende resultaten:

 • 112.000 mensen kregen toegang tot basisgezondheidszorg en reproductieve gezondheidszorg zoals bevallingszorg
 • 70.000 kinderen en jongeren kregen de kans om onderwijs te volgen
 • 25.000 mannen, vrouwen en kinderen deden mee aan programma’s ter voorkoming van seksueel geweld tegen vrouwen

Nu de regionale conflicten voortduren, blijft ons werk in Tanzania ook de komende jaren essentieel. Samen met onze partner het IRC blijven we vluchtelingen uit Burundi en andere landen helpen en blijven we ons voorbereiden op toekomstige noodsituaties. Ook zetten we in op meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen zodat we bijdragen aan een betere gezondheid en bescherming en goed onderwijs voor iedereen.

Hierbij zullen we continu ons best doen om mensen zo snel en effectief mogelijk te helpen. We zullen luisteren naar hun zorgen en onze hulpactiviteiten daarop aanpassen.

Dit betekent dat we ons de komende jaren richten op:

Gezondheid

 • Gespecialiseerde zorg voor vrouwelijke slachtoffers van geweld
 • Het uitbreiden van de medische zorg tijdens noodsituaties 

Bescherming

 • Kinderbescherming en het voorkomen van kinderarbeid
 • Het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en seksueel misbruik
 • Het bevorderen van de eigen kracht van gemarginaliseerde groepen zoals gehandicapten, vluchtelingen die buiten de kampen wonen of genaturaliseerde vluchtelingen 

Onderwijs

 • Uitbreiding van aangepast onderwijs voor (getraumatiseerde) vluchtelingenkinderen
 • Vakgerichte training voor vluchtelingen
 • Scholing voor vrouwen en meisjes op het gebied van taal, rekenen, sociaal-emotionele vaardigheden ter bevordering van gelijke kansen 
 
header-landenpagina-Tanzania-kinderen-school-stichtingvluchteling

Wil je helpen?

Wil je bijdragen aan het werk van Stichting Vluchteling? Je steun betekent een grote verbetering in het leven van een vluchteling. Een klein bedrag maakt al een groot verschil.

 

Bekijk onze projecten in Tanzania

Geen projecten gevonden

 

Lees meer nieuws

Dwing Rohingya vluchtelingen niet om terug te keren naar huis
21-08-2019
Dwing Rohingya vluchtelingen niet om terug te keren naar huis
De ware kracht van Nigeria: een gesprek tussen twee Nigeria-experts
15-08-2019
De ware kracht van Nigeria: een gesprek tussen twee Nigeria-experts
Jamar (64) uit Noord Kameroen: 'Ik wacht nog elke dag op nieuws van mijn moeder en mijn broers'
08-08-2019
Jamar (64) uit Noord Kameroen: 'Ik wacht nog elke dag op nieuws van mijn moeder en mijn broers'
Even vragen aan: Kees Ton
06-08-2019
Even vragen aan: Kees Ton
Kom naar De Badkamer op Lowlands
05-08-2019
Kom naar De Badkamer op Lowlands
Even vragen aan: Ester van den Berg
02-08-2019
Even vragen aan: Ester van den Berg
Even vragen aan: Yoseph Melaku
25-07-2019
Even vragen aan: Yoseph Melaku
Half miljoen mensen op de vlucht in Kameroen
25-07-2019
Half miljoen mensen op de vlucht in Kameroen
Even vragen aan: Dieuwerke Luiten
18-07-2019
Even vragen aan: Dieuwerke Luiten
Farha (21) in Irak: "Ik was wanhopig, ik geloofde niet dat ik zou kunnen overleven"
18-07-2019
Farha (21) in Irak: "Ik was wanhopig, ik geloofde niet dat ik zou kunnen overleven"
Live blog: Ongekende niveau van trauma bij de Jezidi's: hulp schiet aan alle kanten tekort
15-07-2019
Live blog: Ongekende niveau van trauma bij de Jezidi's: hulp schiet aan alle kanten tekort
Nederland moet voortouw nemen bij traumaverwerking Jezidi's
12-07-2019
Nederland moet voortouw nemen bij traumaverwerking Jezidi's
Live blog: Internationale gemeenschap heeft Jezidi's schaamteloos in de steek gelaten
12-07-2019
Live blog: Internationale gemeenschap heeft Jezidi's schaamteloos in de steek gelaten
"Maak je over hem geen zorgen meer, en vergeet dit telefoonnummer maar"
10-07-2019
"Maak je over hem geen zorgen meer, en vergeet dit telefoonnummer maar"
Opnieuw noodhulp aan Syrië
09-07-2019
Opnieuw noodhulp aan Syrië
Stichting Vluchteling verbijsterd over VVD-uitspraken
03-07-2019
Stichting Vluchteling verbijsterd over VVD-uitspraken
Stichting Vluchteling helpt kliniek opzetten vlakbij ziekenhuis Willemstad
01-07-2019
Stichting Vluchteling helpt kliniek opzetten vlakbij ziekenhuis Willemstad
Stichting Vluchteling publiceert foto verdronken vluchtelingen niet in persbericht
27-06-2019
Stichting Vluchteling publiceert foto verdronken vluchtelingen niet in persbericht
‘Meeste vluchtelingen in conflictgebieden door buurlanden opgevangen’
20-06-2019
‘Meeste vluchtelingen in conflictgebieden door buurlanden opgevangen’
Nederlanders denken dat Europa de meeste vluchtelingen opvangt
18-06-2019
Nederlanders denken dat Europa de meeste vluchtelingen opvangt