Tanzania

Omringd door conflict

Tanzania is voor vluchtelingen van oudsher een veilige haven, maar de vluchtelingenopvang zet de schaarse middelen onder druk. Stichting Vluchteling en haar partner het IRC bieden noodhulp.

Factcheck

51 miljoen inwoners
51 miljoen inwoners
252.000 vluchtelingen*
252.000 vluchtelingen*
2015 | Start huidige crisis
2015 | Start huidige crisis
1993 | Start van onze hulpverlening
1993 | Start van onze hulpverlening
Laatste update: maart 2017

KORTE CRISIS UPDATE...

Vluchtelingen vinden in Tanzania al meer dan een halve eeuw een veilig toevluchtsoord. Het land herbergt een van de grootste populaties vluchtelingen ter wereld. Ook nu doet de overheid haar best om de meest recente instroom van Burundese vluchtelingen op te vangen. Samen met onze partner het International Rescue Committee (IRC) bieden we hierbij essentiële hulp.

Tanzania is al sinds haar onafhankelijk in 1961 redelijk stabiel en vredig. Maar het land wordt omringd door conflict. Zowel vanuit de Democratische Republiek Congo, Rwanda als Burundi zijn mensen op de vlucht voor geweld. Tanzania speelt een belangrijke rol in de opvang van deze vluchtelingen, onder andere met ’s werelds op twee na grootste vluchtelingenkamp Nyarugusu.

Vluchtelingen uit Burundi

In 2015 kreeg Tanzania te maken met extra veel vluchtelingen. Politieke instabiliteit in buurland Burundi leidde tot een verdubbeling van het aantal Burundese vluchtelingen. Dit zette de toch al schaarse Tanzaniaanse middelen verder onder druk, met alle gevolgen van dien voor de bevolking en vluchtelingen.

In Tanzania groeien zowel de bevolking als de economie snel, maar de infrastructuur en sociale voorzieningen blijven achter. Kwetsbare groepen mensen hebben nog steeds onvoldoende toegang tot basisvoorzieningen en de werkloosheid groeit harder dan het aantal nieuwe banen. Frequente natuurrampen en door mensen veroorzaakte rampen hebben een negatieve invloed op de economie en de armoede.

Ondanks deze problemen, houdt Tanzania de grenzen open voor vluchtelingen. Wel is de recente, massale vluchtelingenstroom uit Burundi een zware belasting voor het land. De vluchtelingenkampen zijn overbevolkt er is te weinig geld voor goede voorzieningen.

Het is de missie van Stichting Vluchteling om mensen te helpen van wie het leven is verwoest door conflict en rampen. We helpen deze mensen overleven, herstellen en een toekomst opbouwen.

In Tanzania hielpen we Burundese vluchtelingen in 2006 en 2007 bij hun terugkeer naar huis. Sinds in 2015 de Burundese vluchtelingenstroom weer op gang is gekomen, helpen we bij de opvang van deze vluchtelingen in Kakunga en in het Nduti vluchtelingenkamp.

Samenwerking met IRC

In Tanzania werken we samen met onze vaste partner het IRC. Ons werk is onderdeel van hun hulpprogramma voor Tanzania. Het IRC richt zich op de regio’s Kigoma, Dar es Salaam en Katavi/Rukwa, waar het werkt aan:

 • Levensreddende noodhulp
 • Medische zorg, een veilige omgeving en speelplekken voor kwetsbare vluchtelingenkinderen
 • Voorlichting aan jonge vluchtelingen over seksualiteit, voortplanting en hiv/aids
 • Sociale en recreatieve activiteiten en vaardigheidstrainingen voor vluchtelingen (vooral meisjes) om ze weerbaar te maken en ze te helpen omgaan met crises
 • Medische zorg, onderdak, voedsel, water en bescherming voor asielzoekers en vluchtelingen in een opvang- en doorgangscentrum in Kigoma
 • Samenwerking met overheid en lokale gemeenschappen om kinderen te beschermen tegen misbruik en uitbuiting en om de kansen op onderwijs en werk te verbeteren
 • Samenwerking met vluchtelingenleiders om geweld tegen vrouwen te voorkomen en vrouwenemancipatie te bevorderen

Nu de regionale conflicten voortduren, blijft ons werk in Tanzania ook de komende jaren essentieel. Samen met onze partner het IRC blijven we vluchtelingen uit Burundi en andere landen helpen en blijven we ons voorbereiden op toekomstige noodsituaties. Ook zetten we in op meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen zodat we bijdragen aan een betere gezondheid en bescherming en goed onderwijs voor iedereen.

Hierbij zullen we continu ons best doen om mensen zo snel en effectief mogelijk te helpen. We zullen luisteren naar hun zorgen en onze hulpactiviteiten daarop aanpassen.

Dit betekent dat we ons de komende jaren richten op:

Gezondheid

 • Gespecialiseerde zorg voor vrouwelijke slachtoffers van geweld
 • Het uitbreiden van de medische zorg tijdens noodsituaties 

Bescherming

 • Kinderbescherming en het voorkomen van kinderarbeid
 • Het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en seksueel misbruik
 • Het bevorderen van de eigen kracht van gemarginaliseerde groepen zoals gehandicapten, vluchtelingen die buiten de kampen wonen of genaturaliseerde vluchtelingen 

Onderwijs

 • Uitbreiding van aangepast onderwijs voor (getraumatiseerde) vluchtelingenkinderen
 • Vakgerichte training voor vluchtelingen
 • Scholing voor vrouwen en meisjes op het gebied van taal, rekenen, sociaal-emotionele vaardigheden ter bevordering van gelijke kansen 
 
header-landenpagina-Tanzania-kinderen-school-stichtingvluchteling

Wil je helpen?

Wil je bijdragen aan het werk van Stichting Vluchteling? Je steun betekent een grote verbetering in het leven van een vluchteling. Een klein bedrag maakt al een groot verschil.

 

Bekijk onze lopende projecten in Tanzania

Geen projecten gevonden

 

Lees meer nieuws

Reisverslag 6 Kameroen: ‘Iedereen huilt, ik krijg nauwelijks lucht’
18-10-2019
Reisverslag 6 Kameroen: ‘Iedereen huilt, ik krijg nauwelijks lucht’
Reisverslag 5 Kameroen: “Op de vlucht voor geweld bevalt Violet in het bos”
17-10-2019
Reisverslag 5 Kameroen: “Op de vlucht voor geweld bevalt Violet in het bos”
Wereldvoedseldag: food for thought
16-10-2019
Wereldvoedseldag: food for thought
Grote brand op Samos
16-10-2019
Grote brand op Samos
Bevolking noordoosten Syrië in de val
15-10-2019
Bevolking noordoosten Syrië in de val
Reisverslag 4 Kameroen: “In het zuidwesten heerst een felle onafhankelijkheidsstrijd”
15-10-2019
Reisverslag 4 Kameroen: “In het zuidwesten heerst een felle onafhankelijkheidsstrijd”
Reisverslag 3 Kameroen: “In het verwoeste Amchide heerst honger en angst”
14-10-2019
Reisverslag 3 Kameroen: “In het verwoeste Amchide heerst honger en angst”
Reisverslag 2 Kameroen: “Boko Haram lokt jongeren met opwindende beloftes”
11-10-2019
Reisverslag 2 Kameroen: “Boko Haram lokt jongeren met opwindende beloftes”
Turks offensief in Syrië: 1,6 miljoen burgers in nood
10-10-2019
Turks offensief in Syrië: 1,6 miljoen burgers in nood
Reisverslag Kameroen: “Een peuter kauwt op een slipper als bijtring”
10-10-2019
Reisverslag Kameroen: “Een peuter kauwt op een slipper als bijtring”
Koningin Maxima bezoekt Stichting Vluchteling op gezondheidscongres
09-10-2019
Koningin Maxima bezoekt Stichting Vluchteling op gezondheidscongres
In Memoriam: Roybert (27) uit Venezuela
30-09-2019
In Memoriam: Roybert (27) uit Venezuela
Reisverslag dag 5 Griekenland: Mukisa huilt van opluchting
27-09-2019
Reisverslag dag 5 Griekenland: Mukisa huilt van opluchting
Reisverslag dag 4 Griekenland: Vlam in de pan
26-09-2019
Reisverslag dag 4 Griekenland: Vlam in de pan
Reisverslag dag 3 Griekenland: Ondraaglijke stank
25-09-2019
Reisverslag dag 3 Griekenland: Ondraaglijke stank
Reisverslag dag 2 Griekenland: Ratten en slangen
24-09-2019
Reisverslag dag 2 Griekenland: Ratten en slangen
Reisverslag dag 1 Griekenland: Angst en wanhoop
23-09-2019
Reisverslag dag 1 Griekenland: Angst en wanhoop
Tineke Ceelen ontmoet dr. Denis Mukwege in Congo
05-09-2019
Tineke Ceelen ontmoet dr. Denis Mukwege in Congo
Een jaar lang water voor 2.027 ontheemden dankzij opbrengst de Badkamer op Lowlands
29-08-2019
Een jaar lang water voor 2.027 ontheemden dankzij opbrengst de Badkamer op Lowlands
Zo zetten ontheemden zich in voor duurzame vrede in Somalië
28-08-2019
Zo zetten ontheemden zich in voor duurzame vrede in Somalië