Burundi

Onrust en ontreddering

Burundi gaat gebukt onder decennia van geweld en economische malaise. Stichting vluchteling en haar partner het IRC bieden cruciale noodhulp.

Factcheck

10,5 miljoen inwoners
10,5 miljoen inwoners
416.000 Burundese vluchtelingen
416.000 Burundese vluchtelingen
naar buurland Tanzania
59.000 ontheemden
59.000 ontheemden
op de vlucht in eigen land
2015 | Start huidige crisis
2015 | Start huidige crisis
1996 | Start van onze hulpverlening
1996 | Start van onze hulpverlening

KORTE CRISIS UPDATE...

In Burundi zijn honderdduizenden mensen op de vlucht. De actuele politieke en economische crises verergeren de toch al slechte humanitaire situatie. Samen met onze partner het International Rescue Committee (IRC) stimuleren we het ondernemerschap onder Congolese vluchtelingen. Het IRC biedt bovendien humanitaire hulp en bescherming aan ontheemde Burundezen.

In Burundi wordt de toch al erbarmelijk humanitaire situatie verder verslechterd door de actuele politieke crisis en economische malaise. Er zijn grote punten van zorg: verslechtering van de basisvoorzieningen en de toegang tot bestaansmiddelen, mensenrechtenschendingen en groeiende kwetsbaarheid van gemeenschappen voor sociale onrust en ontevredenheid. 

Meer vluchtelingen en ontheemden

Door deze problemen slaan nieuwe groepen mensen op de vlucht, zowel binnen Burundi als naar de buurlanden. Er zijn steeds minder overheidsdiensten en de bijdrage van hulporganisaties blijft mager. Levensomstandigheden en voedselzekerheid nemen verder af.

Van 2010 tot 2015 boden we in Burundi hulp bij de wederopbouw. Na de politieke onrust in 2015 verleenden we noodhulp aan kwetsbare ontheemden en aan Burundese vluchtelingen in Tanzania, bekijk hier het project.

Tanzania en Burundi stimuleren vluchtelingen om niet langer in Tanzaniaanse kampen te blijven maar terug te keren naar Burundi. Dit leidt tot veel problemen. We bieden gezondheidszorg en bescherming bij de re-integratie van Burundese vluchtelingen die terugkeren uit Tanzania. Bekijk hier het project.

Burundi zal ook in de komende jaren een fragiele staat blijven. Door de huidige politieke onrust en kelderende economie zal de humanitaire situatie verder verslechteren.

Daarom blijven we ons de komende jaren inzetten voor de bescherming van kwetsbare gemeenschappen en vrouwen en kinderen. Ook maken we ons sterk voor een gelijke positie voor vrouwen en meisjes. Samen met onze partner het IRC zullen we ons richten op de thema’s: bescherming van vrouwen, bescherming van kinderen, onderwijs en economisch welzijn.

Hierbij zullen we continu ons best doen om mensen zo snel en effectief mogelijk te helpen. We zullen luisteren naar hun zorgen en onze hulpactiviteiten daarop aanpassen. 

Bescherming van vrouwen en kinderen

In Burundi hebben we successen geboekt met vrouwenemancipatie en –bescherming. We zullen voortbouwen op dit succes en ervoor zorgen dat vrouwen en meisjes nog beter beschermd worden tegen geweld of daarvoor de juiste behandeling krijgen.

Ook zorgen we dat steeds meer vrouwen en kinderen thuis veilig zijn voor geweld en voor natuurrampen. We bestrijden kinderarbeid zodat meisjes en jongens weer naar school kunnen.

Onderwijs

Investeren in onderwijs is cruciaal. We zullen ons concentreren op kinderen tot en met 5 jaar zodat zij op passend niveau leren lezen, schrijven en rekenen en zich sociaal en emotioneel goed kunnen ontwikkelen.

Economisch welzijn

Naarmate de economische situatie in Burundi verslechtert, zullen we de financiële zelfredzaamheid van mensen verbeteren met het opzetten van spaar- en leengroepen. Daarnaast blijven we ons inzetten voor meer voedselzekerheid. Ook maken we ons sterk voor een gelijke positie voor vrouwen door in alle projecten oog te hebben voor vrouwenemancipatie.

 

Wil je helpen?

Wil je bijdragen aan het werk van Stichting Vluchteling? Je steun betekent een grote verbetering in het leven van een vluchteling. Een klein bedrag maakt al een groot verschil.

 

Bekijk onze lopende projecten in Burundi

Geen projecten gevonden

 

Lees meer nieuws

Afrika in de greep van El Niño en La Niña
02-05-2016
Afrika in de greep van El Niño en La Niña