Voedselhulp en steun voor levensonderhoud in Akobo County, Zuid-Soedan

In de strijd tegen ondervoeding, helpen we ontheemden en gastgemeenschappen in Akobo Country, Zuid-Soedan, met voedselhulp. Daarnaast bevorderen we hun economisch welzijn.

Projectdetails

5.000 mensen
5.000 mensen
krijgen hulp
Looptijd project
Looptijd project
26 april 2021 - 26 januari 2022
Projectbudget
Projectbudget
350.000 euro

Wat is er aan de hand?

Meerdere jaren van conflict hebben in Zuid-Soedan tot een ernstige economische crisis geleid. Miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen. De humanitaire nood is hoog: 8,3 miljoen mensen zullen naar schatting in 2021 humanitaire hulp nodig hebben; tegelijkertijd hebben 1,6 miljoen ontheemden en 2,2 miljoen vluchtelingen gebrek aan basisvoorzieningen en kampen zij met extreme armoede. Deze problemen zijn alleen maar verergerd door de impact van de coronapandemie en natuurrampen, zoals de overstromingen van 2020 - de ergste van de laatste 60 jaar!

Akobo County, in de staat Jonglei State, is een van de zwaarst getroffen gebieden. Meer dan de helft van de 330.000 inwoners heeft humanitaire hulp nodig. Naast voedselonzekerheid, meldde 98% van de bevolking in 2020, op basis van focusgroepdiscussies uitgevoerd door onze partner INTERSOS, dat hun gezin te lijden had onder onveiligheid. De belangrijkste oorzaken daarvan zijn: geweld aangewakkerd door dronkenschap binnen het gezin (25% van de huiselijke conflicten), stammenconflicten (36%), veediefstallen (8%).

Hoe wij helpen

Samen met onze partner INTERSOS ondersteunen we ontheemden en gastgemeenschappen in Akobo County. We zorgen voor voldoende en voedzaam voedsel, dat moet worden aangepakt door middel van voedselhulp; het gebrek aan economische mogelijkheden, dat moet worden aangepakt door middel van een op maat gesneden steun voor landbouw- en visserijactiviteiten op middellange termijn:

  •  313 kwetsbare huishoudens zullen gedurende de drie maanden van het magere seizoen (mei, juni en juli 2021) worden ondersteund met cash hulp zodat zij voldoende te eten kunnen kopen. 
  • 150 huishoudens zullen noodpakketten voor levensonderhoud krijgen. Ook focussen we ons op de verbetering van hun economisch welzijn middels landbouw- en visserijtrainingen. Naast voorlichting over hoe ze een eigen bedrijf kunnen opzetten, krijgen mensen tegelijkertijd via de training ook betere toegang tot zelfvoorzienend voedsel.
  • Met voorlichtende campagnes maken we de gemeenschap bewust over gezondheid, goede voeding en voedselzekerheid. Via kooklessen, zorgen we dat mensen voeding optimaal benutten om ondervoeding tegen te gaan.