Verbetering van toegang tot medische zorg in Idlib, Hama en Damascus

In Idlib, Hama en het platteland rondom Damascus verbeteren we de toegang tot medische zorg voor kwetsbare bevolkingsgroepen. Met mobiele medische teams bereiken we zelfs de meest afgelegen plekken.

Projectdetails

Looptijd
Looptijd
1 mei 2023 - 29 februari 2024
Budget
Budget
350.000 euro
Aantal mensen geholpen
Aantal mensen geholpen
24.022

Factcheck

Locatie

Wat is er aan de hand?

Syrië kampt met een van de grootste en meest complexe crises ter wereld, met het grootste aantal binnenlandse ontheemden: 6,8 miljoen mensen. Nu de oorlog al 12 jaar voortwoedt, hebben de humanitaire noden een nieuw dieptepunt bereikt. Van de totale bevolking van 22,1 miljoen inwoners, hebben 15,3 miljoen mensen in 2023 humanitaire hulp nodig. Dat is een toename van 700.000 mensen ten opzichte van 2022.

Door de ineenstorting van de economie, stijgende prijzen, gebrek aan elektriciteit en brandstof, vernietiging van civiele infrastructuur, uitgeputte spaargelden en beperkte werkgelegenheid, zijn vele mensen gedwongen tot schadelijke overlevingsstrategieën. Met enorme kwetsbaarheid als gevolg; vooral voor kinderen, zwangere vrouwen, gehandicapten, ouderen of huishoudens met een vrouw aan het hoofd.

In de gebieden die door de regering van Syrië worden gecontroleerd, meldde 77% van de huishoudens dat hun inkomen onvoldoende is om de kosten van hun basisbehoeften te financieren. Om de kosten wel te kunnen dekken, zouden de inkomens met 67% moeten stijgen.

Ook is toegang tot medische en psychosociale zorg beperkt. In 2023 zullen naar schatting 15,3 miljoen mensen behoefte hebben aan gezondheidsdiensten, een stijging van 3,2 miljoen ten opzichte van 2022. Er is een groot gebrek aan functionerende gezondheidsvoorzieningen: 41% van de openbare ziekenhuizen en 43% van de voorzieningen voor eerstelijnsgezondheidszorg functioneren gedeeltelijk of niet. Daarnaast beperken lange afstanden tot medische diensten en hoge kosten van medicatie de toegang tot zorg.

De aardbeving die Turkije en Syrië op 6 februari 2023 trof, verergerde de reeds bestaande noden nog meer, en trof meer dan 4 miljoen mensen die zich al in een penibele situatie bevonden.

Hoe helpt Stichting Vluchteling?

Samen met onze partner INTERSOS zetten we ons in om de toegang tot medische zorg te verbeteren in Idlib, Hama en het platteland rondom Damascus. Dat doen we door:

  • Verstrekking van gratis eerstelijnsgezondheidszorg door drie mobiele medische teams. Zo kunnen we ook de meest kwetsbaren in de meest afgelegen gebieden bereiken. 
    Denk aan algemene consulten over chronische ziektes, trauma's, seksuele en reproductieve gezondheid en kinderziekten. Ook medicatie wordt verstrekt. 
  • Voor iedere mobiele kliniek worden een arts, een verpleger en een datamedewerker aangesteld. Ook worden parttime artsen aangesteld, waaronder een gynaecoloog en een huisarts. Ook worden vrijwilligers aangesteld.
  • We zorgen voor voorlichting en bewustwording van goede gezondheids- en hygiënepraktijken binnen gemeenschappen en koppelen hen aan de mobiele medische teams. Denk hierbij aan sessies over preventie van ziektes zoals cholera, corona, gezondheid van moeder en kind, voeding, en meer. Ook verbeteren we bewustwording rondom menstruatiehygiëne en pakken we misvattingen en stigma's rondom ongesteldheid aan. Onze partner stemt de kernboodschappen rondom dit gevoelige onderwerp af op de lokale context om deze aanvaardbaar te maken binnen de doelgemeenschappen. Dankzij deze specifieke voorlichtingssessies, betrekken we betrekken vrouwen en meisjes meteen bij de beschikbare gezondheidsdiensten. 
  • Vrijwilligers worden opgeleid om voorlichtingssessies te houden. 
  • We verschaffen trainingen voor de mobiele medische teams over verschillende thema's om hun kennis over gezondheidsproblemen te vergroten.