header-landenpagina-Ethiopie-lopen-door-woestijn-stichtingvluchteling

Verbeteren van de veiligheid en het welzijn van kinderen in Ethiopië

Stichting Vluchteling biedt in samenwerking met het IRC noodhulp aan Ethiopische kinderen en tieners die door ontheemding, conflict en droogte zijn getroffen in de Somali Regio.

Projectdetails

Looptijd project
Looptijd project
April 2018 t/m 31 maart 2019
Projectbudget
Projectbudget
330.000 euro
Aantal mensen bereikt
Aantal mensen bereikt
640 ontheemden
De bevolking van Ethiopië, die grotendeels op het platteland leeft, is kwetsbaar voor natuurrampen en klimaatveranderingen. In 2015 en 2016 zorgden El Niño en La Niña voor de ergste droogte sinds 50 jaar. Daarnaast hebben conflicten en instabiliteit in buurlanden zoals Zuid-Soedan, Somalië en Eritrea gezorgd voor een nieuwe toestroom van asielzoekers, waardoor de druk op bestaande diensten en de lokale bevolking verder is toegenomen.

Wat is er aan de hand? 

De situatie in Ethiopië is verergerd door een toename van het conflict rond de grens van de Regio’s Oromia en Somali vanaf september 2017. Somali Regional State is één van de regio’s die het meest door de droogte en het conflict is getroffen. In de regio bevinden zich 397.254 ontheemden, waarvan 64,6% jonger is dan 18 jaar.

Interventies op het gebied van ‘Gender Based Violence (GBV)’ en het herenigen van gezinnen is hier hard nodig. Op het gebied van GBV is onder andere sprake van seksueel geweld, psychosociale stress, en huiselijk geweld. Er sprake is van een toename van kindermishandeling, exploitatie, verwaarlozing van en geweld tegen kinderen. Deze bedreigingen hebben een negatief effect op de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Ook traditionele sociale normen, zoals kindhuwelijken, hebben een impact op de veiligheid en het welzijn van kinderen.

Hoe helpt Stichting Vluchteling? 

Het project richt zich op het verbeteren van de veiligheid en het welzijn van ongeveer 640 kinderen en tienermeisjes in twee districten in Somali Regio.

Er wordt een programma voor levensvaardigheden geimplementeerd om de kennis en sociale vaardigheden van 320 tienermeisjes te vergroten. De activiteiten bestaan o.a. uit:

  • Aanbieden van een curriculum in twee cycli van vier maanden. Op elke locatie starten vier groepen van ongeveer 20 meisjes. Na de eerste cyclus worden de meisjes voor de volgende cyclus geselecteerd.
  • Dit curriculum bestaat onder andere uit het creëren van een veilige plaats waar meisjes in groepen onderwerpen kunnen bespreken, het trainen van mentoren, het leren van life skills, het betrekken van de ouders/verzorgers bij de gesprekken en het verbeteren van diensten en behandelingen.
  • Bij de sessies worden snacks en hygiëne en sanitatie materialen uitgereikt.
  • Aan het eind vindt een officiële ‘afstudeerceremonie’ plaats.
Als tweede onderdeel van het programma worden twee ‘ Safe Healing and Learning Spaces (SHLSs)’ gestart, voor 320 jongens en meisjes van 6-11 jaar. Het programma werkt aan het omgaan met emoties en positieve sociale vaardigheden, zoals communicatie, probleemoplossend vermogen, leiderschap, empathie, en conflicten oplossen.
  • 2 cycli van 4 maanden van SHLS sessies worden gefaciliteerd. Op elke locatie worden 4 groepen gestart, elk bestaande uit 40 jongens en meisjes.
  • De facilitatoren zullen getraind worden op sociaal en emotioneel leren, het onderwijzen van rekenen en lezen, en op SHLS technieken. Ook krijgen zij training op het gebied van bescherming van kinderen en het herkennen van tekenen van misbruik.
  • De kinderen ontvangen snacks en materiële ondersteuning op basis van hun noden.
  • Het kinder beschermingsteam zal bijeenkomsten in de gemeenschap organiseren en sessies om bewustwording in de gemeenschap te creëren over de werkwijze en het nut van de SHLS aanpak.
  • Ook zullen er structuren in de gemeenschap gestart worden, zoals kinderbescherming commissies, ouder-leerling associaties en clubs voor kinderrechten.

Gerelateerde projecten

Geen projecten gevonden