Veilige woon- en leeromgeving voor kinderen in Zuid-Soedan

Na vier jaar conflict in Zuid-Soedan is meer dan de helft van de kinderen door het conflict getroffen: zo'n 4,2 miljoen. Stichting Vluchteling en het IRC richten zich op de verbetering van een veilige omgeving voor kinderen.

Projectdetails

Looptijd project
Looptijd project
Augustus 2018 t/m juli 2019
Projectbudget
Projectbudget
400.000 euro
Aantal mensen bereikt
Aantal mensen bereikt
6.290 kinderen
Na vier jaar conflict in Zuid-Soedan is meer dan de helft van de kinderen door het conflict getroffen, zo'n 4,2 miljoen. Deze kinderen hebben te maken met ernstige voedseltekorten, ziektes, gedwongen rekrutering en gebrek aan toegang tot school – waarbij de situatie nog wordt verergerd door de verslechterende economische omstandigheden en de beperkte toegang tot voedsel.

Wat is er aan de hand?

De voedselcrisis is niet eerder zo ernstig geweest: in december 2017 leed 56 procent van de bevolking aan ernstige voedselonzekerheid. Met name vrouwen en kinderen zijn hierdoor zeer kwetsbaar, en hun omstandigheden verslechteren. Er wordt geschat dat zo’n 250.000 kinderen te maken hebben met ernstige acute ondervoeding en delen van het land bevinden zich in het voorstadium van hongersnood. Daarnaast is sprake van cholera en malaria, zijn meisjes kwetsbaar voor seksueel geweld en worden jonge jongens gerekruteerd door gewapende groepen.

In Aweil South en Aweil East zijn slechts enkele organisaties die activiteiten voor bescherming van kinderen uitvoeren. Met name onderwijs- en leermaterialen en training van onderwijzers zijn hier nodig. Dit is zeer zorgelijk, aangezien kinderen in Zuid-Soedan vaak te maken hebben gehad met geweld, ontheemding en ondervoeding, wat negatieve psychologische gevolgen heeft. Onderwijzers hebben training nodig om adequaat op de behoeften van kinderen te kunnen reageren.

Er komen minder kinderen naar school op marktdagen, wat zou kunnen wijzen op kinderarbeid. Door de beperkte mogelijkheden om in levensonderhoud te voorzien, zijn ouders soms ver weg om werk te vinden en wordt een groot aantal kinderen achtergelaten. Ook hebben sommige kinderen hun ouders verloren.

Hoe helpt Stichting Vluchteling?

Dit project richt zich op de verbetering van een veilige omgeving op scholen en in de thuissituatie van kinderen door middel van de volgende activiteiten:

  • Zorgen voor positieve school- en klassenomgeving, waar kinderen veilig zijn en geen geweld plaatsvindt: leraren worden getraind op het gebied van bescherming van kinderen, en in het reageren op en voorkomen van seksueel geweld. Daarnaast worden scholen ondersteund bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van bescherming van kinderen.
  • Trainen van Parent-Teacher Associations en School Management Committees hoe zij moeten omgaan met geweld dat op school plaatsvindt
  • Instellen van ‘Help desks kinderbescherming’ op scholen en in medische faciliteiten
  • Individuele ondersteuning van kinderen die gescheiden zijn van hun familie, en/of te maken hebben met misbruik, exploitatie en verwaarlozing
  • Trainen van ouders en creëren van peer-to-peer groepen om de geleerde kennis en vaardigheden verder over te dragen

Gerelateerde projecten

Winterhulp voor vluchtelingen op Lesbos
Winterhulp voor vluchtelingen op Lesbos
Gezondheidszorg en noodhulpgoederen in Tripoli
Gezondheidszorg en noodhulpgoederen in Tripoli
Cash, bescherming en gezondheidszorg voor ontheemden in Idlib, Syrië
Cash, bescherming en gezondheidszorg voor ontheemden in Idlib, Syrië
Noodhulp voor de door winterstorm getroffen vluchtelingenhuishoudens in Libanon
Noodhulp voor de door winterstorm getroffen vluchtelingenhuishoudens in Libanon
Noodhulp voor kwetsbare ontheemden en gastgemeenschappen in Kenia
Noodhulp voor kwetsbare ontheemden en gastgemeenschappen in Kenia
Medische hulp voor drie ziekenhuizen in strijd tegen corona
Medische hulp voor drie ziekenhuizen in strijd tegen corona
Gezondheidszorg en bescherming voor Rohingya vluchtelingen
Gezondheidszorg en bescherming voor Rohingya vluchtelingen
Bescherming en noodhulpgoederen voor vluchtelingen en ontheemden in al Hol kamp
Bescherming en noodhulpgoederen voor vluchtelingen en ontheemden in al Hol kamp
Bescherming en economisch welzijn voor kwetsbare vluchtelingen in Oeganda
Bescherming en economisch welzijn voor kwetsbare vluchtelingen in Oeganda
Gezondheidszorg en bescherming voor vluchtelingen in zuidwest Oeganda
Gezondheidszorg en bescherming voor vluchtelingen in zuidwest Oeganda
Voedsel, cash hulp en bescherming in Ouham Pende
Voedsel, cash hulp en bescherming in Ouham Pende
Gezondheidszorg voor Soedanese vluchtelingen en lokale bevolking in Oost-Tsjaad
Gezondheidszorg voor Soedanese vluchtelingen en lokale bevolking in Oost-Tsjaad
Drinkwater en sanitaire voorzieningen voor door conflict getroffen ontheemden
Drinkwater en sanitaire voorzieningen voor door conflict getroffen ontheemden
Rechtsbijstand voor vluchtelingen en asielzoekers op Lesbos
Rechtsbijstand voor vluchtelingen en asielzoekers op Lesbos
Voedselhulp, schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en het tegengaan van gender gerelateerd geweld in Kameroen
Voedselhulp, schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en het tegengaan van gender gerelateerd geweld in Kameroen
Voorlichting en training over landmijnen in Nigeria
Voorlichting en training over landmijnen in Nigeria
De weerbaarheid vergroten van ontheemden en gastgezinnen
De weerbaarheid vergroten van ontheemden en gastgezinnen
Bescherming en structurele hulp voor kwetsbare ontheemden in Kismayo
Bescherming en structurele hulp voor kwetsbare ontheemden in Kismayo
Onderwijs en bescherming voor Myanmarese vluchtelingen in Thailand
Onderwijs en bescherming voor Myanmarese vluchtelingen in Thailand
Winterhulp in Idlib, Aleppo en Homs
Winterhulp in Idlib, Aleppo en Homs
Onderdak en sociaal-economische verzelfstandiging voor terugkerende ontheemden
Onderdak en sociaal-economische verzelfstandiging voor terugkerende ontheemden
Bescherming en economisch welzijn voor Zuid-Soedanese vluchtelingen in Bidi Bidi
Bescherming en economisch welzijn voor Zuid-Soedanese vluchtelingen in Bidi Bidi
Eerste opvang voor slachtoffers die terugkomen uit IS gevangenschap
Eerste opvang voor slachtoffers die terugkomen uit IS gevangenschap
Re-integratie van Burundese vluchtelingen die terugkeren uit Tanzania
Re-integratie van Burundese vluchtelingen die terugkeren uit Tanzania
Winterhulp voor vluchtelingen op Samos
Winterhulp voor vluchtelingen op Samos