Steun aan door droogte en conflicten getroffen ontheemden en gastgemeenschappen in Liban-zone

Samen met onze partner Racida steunen we met voedsel, drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne en vee-gerelateerde levensonderhoud van door droogte getroffen ontheemden en lokale bevolking in de Liban-zone.

Projectdetails

Looptijd
Looptijd
15 mei 2023 - 14 mei 2025
Budget
Budget
610.600 euro
Aantal mensen geholpen
Aantal mensen geholpen
60.000

Wat is er aan de hand?

Ethiopië heeft, net als de rest van de Hoorn van Afrika, te kampen met droogte na vijf opeenvolgende mislukte regenseizoenen. De droogte heeft impact op de beschikbaarheid van grasland en water in veel delen van het land.

Volgens de VN zijn 22,6 miljoen mensen voedselonzeker als gevolg van droogte, conflicten en stijgende voedselprijzen. Naar schatting 11,8 miljoen mensen zijn voedselonzeker Oromia, Afar en en Dire Dawa City.

Momenteel is droogte de belangrijkste oorzaak van ontheemding in Ethiopië, waarbij vooral de zuidelijke en oostelijke delen van het land worden getroffen. Volgens de VN zijn 1,8 miljoen mensen ontheemd in door droogte getroffen gebieden van Ethiopië, en is een op de drie ontheemden in de Somalische regio ontheemd als gevolg van droogte.

In de Somalische regio vormen veeziekten een bedreiging voor de belangrijkste bron van inkomsten van de gastgemeenschap en van ontheemden.

Hoe helpt Stichting Vluchteling?

Samen met haar partner Racida zal Stichting Vluchteling zich concentreren op schoon water, goede sanitaire voorzieningen en hygiëne, maar ook op het bieden van cashnoodhulp en het vaccineren van vee.

Dit is wat we precies doen:

  • Toegang tot water voor 7.200 ontheemden en lokale gemeenschappen door drie ondergrondse waterreservoirs op te knappen.
  • Elk ondergronds waterreservoir krijgt ook een bovengrondse tank van 10.000 liter voor betere toegankelijkheid. Er zullen ook zonnewaterpompen worden geïnstalleerd om het water door leidingen naar de verhoogde PVC-tanks te pompen om waterverontreiniging te verminderen,
  • Watercomités krijgen een tweedaagse training over de werking en het onderhoud van de drie waterpunten.
  • Ontheemden ontvangen waterzuiveringstabletten, elk huishouden zal 136 stuks ontvangen die zullen worden gebruikt om kook- en drinkwater gedurende 60 dagen te behandelen.
  • Het bouwen van 9 dubbele latrines met handenwasgelegenheid voor 180 ontheemden in Dhekasuftu, Dollo-Ado en Filtu woredas.
  • Voeding, gezondheids- en hygiënepromotie en communicatie over gedragsverandering bij 1.000 mensen in Dhekasuftu, Dollo-Ado en Filtu Woredas
  • In samenwerking met de overheid ondersteunen we het vaccineren van honderdduizenden dieren waarmee de veestapel wordt beschermd tegen veeziektes.