Spoedhulp en bescherming voor Rohingya-vluchtelingen in Cox's Bazar

Samen met onze partner IRC steunen we Rohingya-vluchtelingen en de gastgemeenschappen in Cox's Bazar met medische zorg en bescherming.

Projectdetails

Looptijd
Looptijd
1 juli 2022 - 30 juni 2023
Budget
Budget
350.000 euro
Aantal mensen geholpen
Aantal mensen geholpen
31.456

Wat is er aan de hand?

De Rohingya-vluchtelingen verblijven nog steeds in Bangladesh zonder dat een duurzame oplossing in zicht is. Hun vooruitzicht op hun veilige, waardige en vrijwillige repatriëring wordt belemmerd door de complexe politieke situatie in Myanmar. Het gaat om ongeveer 926.000 Rohingya in Cox’s Bazar district, die hun toevlucht zoeken in 33 overvolle kampen met slechte infrastructuur, sanitaire voorzieningen, hygiëne en basisdiensten

Hun situatie is zorgwekkend. Naast de mensonterende omstandigheden in de kampen, brengen natuurrampen, aardverschuivingen, overstromingen en overdraagbare ziekten mensen hun leven in gevaar. Ook breekt er vaak brand uit in het kamp, die zich snel verspreiden en enorme verwoestingen aanrichten. Sinds april 2019 zijn er 354 brandincidenten gemeld, die ongeveer 15.000 mensen rechtstreeks hebben getroffen.

Er is een tekort aan medische zorg, onder andere voor de behandeling van wonden, overdraagbare ziekten, prenatale zorg, noodverloskundige zorg, reproductieve gezondheid. De behoefte aan gezondheidszorg voor moeders, pasgeborenen en kinderen is hoog. 

De Rohingya's hebben in veel situaties verschrikkelijke trauma's en geweld meegemaakt. Vrouwen, kinderen, meisjes en jongens in de puberteit en oudere mensen hebben veel last van geestelijke gezondheidsproblemen, waaronder explosieve woedeaanvallen, psychose-achtige symptomen, somatische of medisch onverklaarde symptomen en zelfmoordneigingen. Een op de vijf personen (22%) die de laatste tien jaar aan oorlog of andere vormen van conflict zijn blootgesteld, kan een depressie, angststoornis, posttraumatische stressstoornis, bipolaire stoornis of schizofrenie ontwikkelen. 29% van de vluchtelingen voelt zich depressief, 38% ervaart spanning en 22% heeft eetlustproblemen. 

Hoe wij helpen

Samen met onze partner IRC bevorderen we de gezondheidszorg en beschermingsdiensten voor de kwetsbare Rohingya-bevolking en de lokale bevolking. Wat gaan we precies doen?

 • We verstrekken gratis eerste hulp en medische zorg via ons gezondheidscentrum dat 24/7 geopend is.
  In totaal zullen we 45.500 consulten kunnen verstrekken gedurende de looptijd van het project.
 • Ondersteuning bij 100 bevallingen
 • Verlening van geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning: 780 consulten
 • Voorlichting over psychosociale hulp
 • 2.160 vluchtelingen kunnen rekenen op doorverwijzingen in geval van extreme gezondheidscomplicaties. Ook zorgen we voor het vervoer.
 • Bescherming voor 600 kinderen om misbruik, uitbuiting en geweld te voorkomen en aan te pakken.
  Ook krijgen 200 kinderen in geval van nood een overlevingshulppakket.
 • Trainingen worden gegeven over kinderbeschermingsdiensten.
 • Ook leiden we zorgverleners op zodat zij goed leren omgaan bij grote noodsituaties met veel slachtoffers, zoals bijvoorbeeld een allesverwoestende brand in het kamp. 
  Denk aan verbetering van de uitvoering van snelle behandeling, eenvoudige triage, vervoer van slachtoffers, doorverwijzing naar andere faciliteiten, aanvulling van het medische personeel en het vooraf inslaan van voldoende medische voorraden.