Re-integratie van voormalig kindsoldaten via scholing en vakopleiding

Het militaire bestaan van kindsoldaten heeft grote invloed op het fysieke, psychische en emotionele welzijn van kinderen. Stichting Vluchteling helpt met psychosociale hulp.

Projectdetails

Looptijd project
Looptijd project
1 oktober 2018 – 30 september 2019
Projectbudget
Projectbudget
100.000 euro
Aantal mensen bereikt
Aantal mensen bereikt
18.114 mensen waarvan 6.960 bereikt worden via de bijdrage van St. Den Brinker

Wat is er aan de hand?

De Democratische Republiek Congo (DRC) is een land in voortdurende crisis en humanitaire nood. Meer dan 13 miljoen mensen hebben humanitaire hulp nodig waarvan 4,3 miljoen binnen de landsgrenzen op de vlucht zijn. Dit maakt DRC tot een van de ernstigst getroffen landen binnen Afrika. Kinderen onder de 18 jaar zijn extra kwetsbaar want hebben behoefte aan stabiliteit, goede zorg, onderwijs, begeleiding en veiligheid om zich goed te kunnen ontwikkelen.

In Congo sterft 1 op de 11 kinderen voor zijn/haar 5e levensjaar. En 1 op de 4 kinderen geniet niet het onderwijs wat geboden wordt. Zij hebben beperkt of zelfs helemaal geen toegang tot de onderwijsmogelijkheden. Ouders laten hen werken of huwelijken de kinderen op jonge leeftijd al uit. Daarnaast zijn er veel kindsoldaten die door gewelddadige organisaties gerekruteerd zijn. De kinderen zijn ontvoerd, gescheiden van hun ouders en ondergaan seksueel en gender-gerelateerd geweld.

Door militaire operaties tegen gewapende groepen geleid door de Congolese strijdkrachten hebben veel kinderen de afgelopen jaren uit gewapende milities weten te ontsnappen maar hun re-integratie in de samenleving laat te wensen over.

Hoe helpt Stichting Vluchteling?

  • Voormalig kindsoldaten worden met succes herenigd met hun families en gere-integreerd in hun gemeenschappen: dit beoogt de succesvolle hereniging van kinderen met hun families en re-integratie in de gemeenschappen waartoe ze behoren. Wij zullen er zorg voor dragen dat deze kinderen goed te identificeren zijn en zullen hen ondersteunen bij hereniging met hun families, bij herstel van de familiebanden en bij het creëren van perspectief via onderwijs of vakscholing.
  • Gemeenschappen zijn zich voldoende bewust om hernieuwde kinderrekrutering te voorkomen: kinderen krijgen weer toegang tot gekwalificeerd onderwijs en de mogelijkheid te re-integreren in een veilige omgeving. Samen met de ouders/verzorgers, de netwerken binnen de kinderbescherming en uiteraard het kind zelf zal voor ieder individueel kind gekeken worden wat de beste opties zijn voor re-integratie in de leefgemeenschap en voor onderwijs / vakopleiding.
  • Gemeenschappen zorgen ervoor dat kinderen minder vatbaar worden voor rekrutering als kindsoldaat en dat hun onderwijs bevorderd wordt: gemeenschappen zijn zich voldoende bewust om hernieuwde kind rekrutering te voorkomen, hebben de mogelijkheden dit te voorkomen en zijn bereid de onderwijsmogelijkheden die geboden worden te promoten. Gebrek aan economische mogelijkheden en misbruik van kinderrechten zijn belangrijke factoren die re-integratie van kinderen in de weg staan. Wij zetten daarom sterk in op de voorkoming van het rekruteren van kinderen en het promoten van het belang van onderwijs voor jongens en meisjes.

Gerelateerde projecten

Eerste opvang voor slachtoffers die terugkomen uit IS gevangenschap
Eerste opvang voor slachtoffers die terugkomen uit IS gevangenschap
Tegengaan van kindersterfte
Tegengaan van kindersterfte
Schoon drinkwater en hygiëne voor binnenlandse vluchtelingen
Schoon drinkwater en hygiëne voor binnenlandse vluchtelingen
Gezondheidszorg en bescherming voor vluchtelingen in zuidwest Oeganda
Gezondheidszorg en bescherming voor vluchtelingen in zuidwest Oeganda
Medische en psychosociale zorg voor ontheemden in Zuid Kivu, in het bijzonder voor slachtoffers van seksueel geweld en vrouwen met gynaecologische problemen
Medische en psychosociale zorg voor ontheemden in Zuid Kivu, in het bijzonder voor slachtoffers van seksueel geweld en vrouwen met gynaecologische problemen
Onderdak en sociaal-economische verzelfstandiging voor terugkerende ontheemden
Onderdak en sociaal-economische verzelfstandiging voor terugkerende ontheemden
Sociaaleconomische ondersteuning van kwetsbare kinderen en voormalig kindsoldaten in Noord Kivu
Sociaaleconomische ondersteuning van kwetsbare kinderen en voormalig kindsoldaten in Noord Kivu
Onderwijs en bescherming voor Myanmarese vluchtelingen in Thailand
Onderwijs en bescherming voor Myanmarese vluchtelingen in Thailand
Medische hulp voor drie ziekenhuizen in strijd tegen corona
Medische hulp voor drie ziekenhuizen in strijd tegen corona
Voedsel, cash hulp en bescherming in Ouham Pende
Voedsel, cash hulp en bescherming in Ouham Pende
Bescherming en noodhulpgoederen voor vluchtelingen en ontheemden in al Hol kamp
Bescherming en noodhulpgoederen voor vluchtelingen en ontheemden in al Hol kamp
Veilige speel- en leerplek voor kinderen in Sinjar stad, Irak
Veilige speel- en leerplek voor kinderen in Sinjar stad, Irak
Een leven na Boko Haram: onderwijs voor kinderen in Niger
Een leven na Boko Haram: onderwijs voor kinderen in Niger