Psychosociale hulp voor kwetsbare bevolking in Meme en Fako in het zuidwesten van Kameroen

Gewapend conflict eist een hoge tol op de mentale gezondheid van de burgerbevolking in het zuidwesten van Kameroen. Wij bieden hulp.

Projectdetails

Looptijd
Looptijd
1 december 2022 - 30 november 2023
Budget
Budget
378.421 euro
Aantal mensen geholpen
Aantal mensen geholpen
80.000 + 1.036 complexe patiënten

Factcheck

Locatie

Wat is er aan de hand?

Sinds september 2017 zit de burgerbevolking in de zuidwestelijke regio van Kameroen gevangen tussen het conflict van de regering en onafhankelijke gewapende groepen. Burgers zijn het slachtoffer van mensenrechtenschendingen zoals fysiek, seksueel en gendergerelateerd geweld, kindermishandeling, plundering, vernieling, illegale arrestaties en detentie. 

Er is daarnaast een groot tekort aan basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg, onderdak, voedselzekerheid en sanitaire voorzieningen. Deze humanitaire behoeften blijven toenemen. Opschaling van noodhulpverlening is keihard nodig: Volgens de Verenigde Naties hebben maar liefst 2 miljoen mensen dringend hulp nodig en zijn bijna 600.000 mensen ontheemd geraakt.

Voortdurende blootstelling aan geweld eist een hoge mentale tol op de bevolking. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld moeten meewerken aan het afbranden van hun eigen huis, anderen kampen met zorgen en angsten over het welzijn van je kinderen en familie, zijn getuige van explosies en moorden of gedwongen dagenlang te vluchten om aan het conflict te ontkomen. Vanzelfsprekend heeft dit een grote impact op het mentale welzijn, wat zich uit in psychische stoornissen, van depressies tot ernstige geestesziekten.

Hoe helpt Stichting Vluchteling?

Samen met onze partner INTERSOS verbeteren we de toegang tot psychosociale zorg in Kumba. We versterken de bestaande capaciteit en ondersteunen bij de verbetering van de bestaande zorg in Tika, een stabiele omgeving waar veel ontheemden toevlucht hebben gevonden. Het doel van onze hulp is om mentaal lijden te verminderen en mentale gezondheid onder de ontheemdenbevolking te verbeteren. 

  • We trainen huisartsen, gezondheidsmedewerkers, psychologen en psychiatrisch verpleegkundigen en geven hen opfriscursussen over de mentale gezondheidskloof in de regio. Daarnaast geven we apotheekmedewerkers bijscholing over medicatie en het management ervan. 
  • Levering van hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg aan ontheemden. Waar nodig, worden mensen doorverwezen voor specialistische zorg. Ernstige, milde en matige gevallen krijgen allen individuele begeleiding. 
  • Patiënten met ernstige en complexe mentale problemen die genoodzaakt zijn opgenomen te worden, ontvangen financiële steun voor vervoerskosten richting het ziekenhuis en voeding gedurende de ziekenhuisopname. Benodigde medicijnen worden ook gratis verstrekt.

  • Voorlichting over de beschikbare diensten met behulp van radio uitzendingen en posters.

  • Onderzoek en beoordeling van medische capaciteit om te evalueren in hoeverre de behoeften van de ontheemden in de verschillende gebieden worden gedekt.