Lobby voor toegang tot bescherming en eerlijke asielprocedures in Hongarije

Aan de buitengrenzen van Hongarije kampen mensen op de vlucht met gewelddadige pushbacks en een uitgehold asiel systeem. Wij pleiten voor toegang tot bescherming en eerlijke procedures.

Projectdetails

Looptijd
Looptijd
1 maart 2023 - 1 maart 2024
Budget
Budget
Budget
Aantal mensen geholpen
Aantal mensen geholpen
n.v.t.

Factcheck

Locatie

Wat is er aan de hand?

Sinds 2015 heeft de Hongaarse regering systematisch een functionerend asielsysteem afgebroken. Denk hierbij aan grenshekken, illegale pushbacks, onrechtmatige detentie, geweld aan de Hongaarse buitengrenzen en het afschaffen van integratiesteun. Daarnaast voerde de Hongaarse regering in mei 2020 nieuwe asielregels in (het zogenaamde ambassadestelsel) door die het vrijwel onmogelijk maken om in Hongarije asiel aan te vragen.

Volgens deze regels kunnen asielzoekers, op enkele zeldzame uitzonderingen na, geen asielaanvraag indienen op Hongaars grondgebied. Zij mogen alleen een 'intentieverklaring voor een asielaanvraag' indienen bij Hongaarse ambassades in Servië en Oekraïne. Op basis van deze verklaringen kan de asielautoriteit besluiten om asielzoekers een enkele inreisvergunning te verstrekken om een aanvraag in Hongarije in te dienen.

Sinds 2016 zijn er pushbackmaatregelen ingevoerd die de Hongaarse politie in staat stellen om mensen op de vlucht, die zonder geldige papieren in het land verblijven, terug naar Servië uit te zetten; zonder een hoorzitting of de mogelijkheid om een asielaanvraag in te dienen, en zonder een individueel proces. Zowel het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als het Hof van Justitie van de Europese Unie hebben geoordeeld (in 2020, 2021 en 2022) dat de door Hongarije op grond van nationale regelgeving uitgevoerde pushbacks in strijd zijn met het verbod op uitzetting. Ondanks deze uitspraken vinden er nog steeds illegale pushbacks plaats aan de Hongaarse grenzen.

Hoe helpt Stichting Vluchteling?

Samen met onze partner 'Hungarian Helsinki Committee' slaan we de handen ineen om veranderen te brengen. Door op bewijs gebaseerde pleitbezorging en nationale en Europese strategische procesvoering, brengen we de schandelijke en illegale pushbacks van de Hongaarse politie onder de aandacht. Daarnaast zetten we de Hongaarse regering ertoe aan zich te houden aan de EU- en internationale wetgeving en normen. Ook pleiten we ervoor om de toegang tot bescherming en een eerlijke procedure te garanderen.