header-landenpagina-DRC-vrouwenvluchten1-stichtingvluchteling

Opvang en noodhulp voor ontheemden en voormalig militieleden

Gewapende conflicten en natuurrampen veroorzaken aanzienlijke ontheemding in het oosten van het land. Huizen zijn afgebrand, velden verwoest. Wij zetten alles op alles zodat ontheemden opnieuw zicht op de toekomst krijgen.

Projectdetails

Looptijd
Looptijd
15 september 2022 - 15 december 2022
Budget
Budget
100.000 euro
Aantal mensen geholpen
Aantal mensen geholpen
7.500

Wat is er aan de hand?

De Democratische Republiek Congo blijft een van de meest complexe en langdurige crises ter wereld. Gewapende conflicten en natuurrampen veroorzaken aanzienlijke ontheemding in het oosten van het land. Zo'n 27 miljoen mensen humanitaire hulp nodig. Daarnaast telt DR Congo het grootste aantal ontheemden in Afrika: 5,5 miljoen. Alleen al in 2021 raakten naar schatting 1,5 miljoen mensen ontheemd, voornamelijk als gevolg van aanvallen, gewapende conflicten of geschillen tussen gemeenschappen. Conflicten, epidemieën en natuurrampen blijven zwaar wegen op de levensomstandigheden.

De provincie Tanganyika kent een geschiedenis van conflicten tussen gemeenschappen. Conflicten tussen de Twa- en Bantoegemeenschappen leidden in 2013 tot een explosie van geweld en enkele jaren later, in 2015-2016, kregen vijf van de zes gebieden van de provincie Tanganyika te maken met hetzelfde geweld tussen gemeenschappen.

In het noordelijke deel van het Nyunzu-gebied is geweld nog steeds aan de orde van de dag. Het activisme van de gewapende groep Apa Na Pale, gelieerd aan de Twa-militie van Mundusi in en rond de mijnterreinen, maakt dit gebied tot het huidige epicentrum van het geweld dat de Twa-Bantoe-betrekkingen in Tanganyika nog steeds beïnvloedt vanwege herhaalde mishandelingen, beschermingsincidenten en mensenrechtenschendingen door de Apa Na Pale-militie, voornamelijk Twa. Met de start van de operatie Usalama door het Congolese leger (FARDC) om de gewapende groep Apa Na Pale te neutraliseren, sloegen velen op de vlucht naar de dorpen van Kisengo en omgeving.

Na verscheidene dialogen en directe en indirecte contacten met sommige leiders van gewapende groepen en milities hebben sommige militieleden er echter voor gekozen de wapens neer te leggen en vrede te sluiten. Deze vredesdaden van de verschillende gewapende groepen hebben een gevoel van vertrouwen gecreëerd bij de ontheemden in de twee plaatsen Embe Saba en Bethanie, die spontaan een terugkeerbeweging naar hun dorpen van oorsprong zijn begonnen. Voor hen is hulp keihard nodig. 

Hoe helpt Stichting Vluchteling?

Samen met onze partner CDJP hebben we de noden van 2 locaties geëvalueerd. Die zijn hoog: huizen zijn verbrand, velden zijn door de milities verwoest en essentiële huishoudelijke artikelen ontbreken. Samen met onze partner CDJP zetten we alles op alles om zoveel mogelijk hulp te verlenen:

  • Steun bij veilige terugkeer van 1.000 ontheemden, waaronder ex-militairen, door distributie van dekzeilen voor mensen hun onderkomens. Ook zorgen we voor landbouwgereedschap, zaden en voorlichting en landbouwadvies.
  • Daarnaast werken we aan vredesopbouw en stimuleren we de deelname hieraan van jongeren, inclusief ex-militairen.
    Dat doen we onder andere door de oprichting van een vredes en

    ontwikkelingscomité, organisatie van bemiddelings- en dialoogsessies tussen verschillende groepen en de gerichte benadering van risicogroepen en gemeenschapsleiders.