header-landenpagina-CAR-vrouwen-kinderen-draagzakken-stichtingvluchteling

Onderzoek en pleitbezorging omtrent de crisis in de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR)

De voortdurende instabiliteit in CAR heeft meer dan 1,2 miljoen mensen op de vlucht doen slaan, met ongeveer 690.000 ontheemden en meer dan 590.000 vluchtelingen over de grens in landen als Kameroen, Democratische Republiek Congo en Tsjaad.

Projectdetails

Looptijd project
Looptijd project
1 augustus 2018 t/m 31 juli 2019
Projectbudget
Projectbudget
100.000 euro
Aantal mensen bereikt
Aantal mensen bereikt
n.v.t.

Wat is er aan de hand?

De voortdurende instabiliteit in CAR heeft meer dan 1,2 miljoen mensen op de vlucht doen slaan. Ongeveer 690.000 ontheemden en meer dan 590.000 vluchtelingen zijn de grens overgegaan naar Kameroen, Democratische Republiek Congo en Tsjaad. Sommige ontheemden, vooral in het oosten van het land, leven al meer dan vier jaar in kampen met een risico op aanvallen. Naast trauma, honger en ziekte, riskeert een hele generatie Centraal-Afrikaanse kinderen een opleiding te missen.

Meer dan 17 gewapende groepen strijden momenteel om grondgebied in de CAR en blijven straffeloos doden, verkrachten en huizen vernietigen. De vredesmissie van de VN, MINUSCA, is onvoldoende in staat om burgers effectief te beschermen, en recente aanvallen op humanitaire hulpverleners, evenals aanvallen op ziekenhuizen en plundering van voorraden ontregelen de humanitaire hulpverlening.

Ondanks het voortdurende conflict, is er een sprankje hoop op een stabielere en rechtvaardige toekomst in de CAR door de oprichting van het Special Criminal Court (SCC). Door via het SCC individuen verantwoordelijk zullen worden gehouden voor hun misdaden, wordt bijgedragen aan bevordering van de rechtsstaat, afschrikking van geweld en het bieden van schadeloosstelling en troost aan slachtoffers. Human Rights Watch (HRW) is een groot voorstander van het SCC en volgt de voortgang nauwlettend om ervoor te zorgen dat de rechtbank robuust, goed gefinancierd en onafhankelijk is. Naarmate het geweld in de CAR voortduurt, zullen de bewijzen die HRW verzamelt een grondig dossier vormen dat de basis legt om oorlogsmisdadigers voor de rechter te brengen.

Hoe helpt Stichting Vluchteling?

Ondanks de verminderde aandacht van de hele wereld voor CAR, vechtHuman Rights Watch (HRW) om de crisis in de internationale schijnwerpers te houden via rapportage en belangenbehartiging. Mede dankzij de steun van Stichting Vluchteling blijft (HRW) een van de weinige internationale mensenrechtenorganisaties die rapporteren vanuit de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR). Haar werk is steeds kritischer geworden nu de veiligheidssituatie de afgelopen maanden is verslechterd.

In 2019 zal HRW onderzoeken hoe de mensenrechten-crisis de toegang van ontheemde Centraal-Afrikanen tot levensonderhoud, voedsel, onderwijs, gezondheid en andere belangrijke diensten op een negatieve manier heeft beïnvloed, in het bijzonder voor kwetsbare groepen, zoals mensen met een handicap, vrouwen en kinderen.

Bescherming van de burgerbevolking

  • Opsporen, documenteren en aankaarten van mensenrechten schendingen via onderzoek.
  • Regelmatig overleg met lokale en regionale mensenrechtenorganisaties in de CAR.
  • Bevindingen en aanbevelingen onder de aandacht brengen via de media en via sociale media.
  • Aanklagen van aanvallen van burgers door gewapende groeperingen en veiligheidstroepen.
  • Pleitbezorging bij VN, AU, EU en andere belangrijke internationale actoren

Opkomen voor de rechten en behoeften van ontheemden

  • Opsporen, documenteren en aankaarten van misbruik tegen ontheemde Centraal-Afrikanen.
  • Onderzoek naar de wijze waarop de chronische crisis in de CAR een negatieve invloed heeft op de toegang tot levensonderhoud, voedsel, onderwijs, gezondheid en andere diensten.
  • Onderzoek hoe onveiligheid de hulpverlening verhindert aan mensen die in nood verkeren.

Bevorderen van rechtsgang en ‘accountability’

  • Het volgen van de praktijk van het Speciale Strafhof en het aankaarten van veranderingen nodig voor eerlijk en effectief onderzoek en vervolging met adequate slachtofferbetrokkenheid.
  • Gebruik van HRW documentatie van misdaden die zijn begaan, naast juridische expertise, om de officier van justitie te informeren, zodat die zaken voor komen die het grootste belang hebben voor slachtoffers. HRW plant een document met criteria voor selectie van de belangrijkste misdaden / daders die de rechtbank zou moeten overwegen om te onderzoeken.

Gerelateerde projecten

Gezondheidszorg en bescherming voor vluchtelingen in zuidwest Oeganda
Gezondheidszorg en bescherming voor vluchtelingen in zuidwest Oeganda
Bescherming en duurzame re-integratie van ontheemden in de provincie Kalemie
Bescherming en duurzame re-integratie van ontheemden in de provincie Kalemie
Rechtsbijstand voor vluchtelingen en asielzoekers op Lesbos
Rechtsbijstand voor vluchtelingen en asielzoekers op Lesbos
Bescherming en economisch welzijn voor kwetsbare vluchtelingen in Oeganda
Bescherming en economisch welzijn voor kwetsbare vluchtelingen in Oeganda
Re-integratie van Burundese vluchtelingen die terugkeren uit Tanzania
Re-integratie van Burundese vluchtelingen die terugkeren uit Tanzania
Gezondheidszorg en bescherming voor Rohingya vluchtelingen
Gezondheidszorg en bescherming voor Rohingya vluchtelingen
Onderwijs en bescherming voor Myanmarese vluchtelingen in Thailand
Onderwijs en bescherming voor Myanmarese vluchtelingen in Thailand
Winterhulp in Idlib, Aleppo en Homs
Winterhulp in Idlib, Aleppo en Homs
Winterhulp voor vluchtelingen op Lesbos
Winterhulp voor vluchtelingen op Lesbos
Bescherming en economisch welzijn voor Zuid-Soedanese vluchtelingen in Bidi Bidi
Bescherming en economisch welzijn voor Zuid-Soedanese vluchtelingen in Bidi Bidi
Winterhulp voor vluchtelingen op Samos
Winterhulp voor vluchtelingen op Samos
Voedselhulp, schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en het tegengaan van gender gerelateerd geweld in Kameroen
Voedselhulp, schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en het tegengaan van gender gerelateerd geweld in Kameroen
Voorlichting en training over landmijnen in Nigeria
Voorlichting en training over landmijnen in Nigeria
Noodhulp voor de door winterstorm getroffen vluchtelingenhuishoudens in Libanon
Noodhulp voor de door winterstorm getroffen vluchtelingenhuishoudens in Libanon
Cash, bescherming en gezondheidszorg voor ontheemden in Idlib, Syrië
Cash, bescherming en gezondheidszorg voor ontheemden in Idlib, Syrië
Eerste opvang voor slachtoffers die terugkomen uit IS gevangenschap
Eerste opvang voor slachtoffers die terugkomen uit IS gevangenschap
Bescherming en structurele hulp voor kwetsbare ontheemden in Kismayo
Bescherming en structurele hulp voor kwetsbare ontheemden in Kismayo
Noodhulp voor kwetsbare ontheemden en gastgemeenschappen in Kenia
Noodhulp voor kwetsbare ontheemden en gastgemeenschappen in Kenia
Voedselzekerheid, economische hulp en bescherming in Ouham Pende, CAR
Voedselzekerheid, economische hulp en bescherming in Ouham Pende, CAR
Bescherming en noodhulpgoederen voor vluchtelingen en ontheemden in al Hol kamp
Bescherming en noodhulpgoederen voor vluchtelingen en ontheemden in al Hol kamp
Gezondheidszorg en noodhulpgoederen in Tripoli
Gezondheidszorg en noodhulpgoederen in Tripoli
Veilige woon- en leeromgeving voor kinderen in Zuid-Soedan
Veilige woon- en leeromgeving voor kinderen in Zuid-Soedan