Medische zorg en veilige bevallingen voor ontheemde vrouwen in Kandahar

Via de Dutch Relief Alliance richten Stichting Vluchteling zich op de gezondheid van ontheemden in de provincies Kandahar. We helpen zwangere vrouwen om veilig te kunnen bevallen.

Projectdetails

Looptijd project
Looptijd project
1 januari 2022 t/m 31 december 2023
Projectbudget
Projectbudget
€ 2.006.384
Aantal mensen bereikt
Aantal mensen bereikt
10.200

Wat is er aan de hand? 

Door veertig jaar conflict, aanhoudende natuurrampen, droogte, corona en armoede worden de Afghanen flink op de proef gesteld. De gezondheidszorg staat al lange tijd op instorten, maar door het bevriezen van de tegoeden van ziekenhuizen sinds de machtsovername door de Taliban komt het kleine beetje zorg dat nog over is óók in gevaar. De recente politieke ontwikkelingen duwen het land in een nieuwe humanitaire en economische crisis.

Begin dit jaar waren er 700.000 ontheemden meer dan een jaar eerder. Ruim 20 miljoen Afghanen zijn afhankelijk van hulp, zoals voedsel, drinkwater en medische zorg, en neemt enorm toe. Voor duizenden aanstaande moeders is de situatie qua medische zorg verder verslechterd.

Dan is er nog een hongercrisis. Oogsten mislukken door de droogte en aanhoudende conflicten. Acute voedselonzekerheid en ondervoeding nemen snel toe: ruim de helft van de bevolking is acuut voedselonzeker. Naar schatting 72% van de Afghanen leeft al onder de armoedegrens.

Hoe helpt Stichting Vluchteling?

Stichting Vluchteling maakt samen met haar partner Intersos, deel uit van de Afghanistan Joint Response (Dutch Relief Alliance). Dit is een samenwerking tussen vijf hulporganisaties richten zich op het verbeteren van zowel de voedselzekerheid en de landbouw, water en sanitaire voorzieningen en de gezondheid in drie zwaar getroffen en dichtbevolkte provincies: Kandahar, Nangarhar en Herat.

Stichting Vluchteling richt zich voor haar deel van de hulp op Kandahar. Dit is wat we doen:

  • Teams van hulpverleners bieden uitgebreide 24-uurs verloskundige en neonatale zorg. We knappen gezondheidsfaciliteiten op e we leiden vijftien verloskundigen op.
  • De twee gezondheidsfaciliteiten zullen worden uitgerust met medische duurzame apparatuur, medische verbruiksartikelen en medicijnen. In 24 maanden worden er 72.000 medische consulten gegeven.
  • Cashhulp aan zwangere vrouwen om de kosten te dekken van medisch vervoer naar het ziekenhuis (totdat de ambulances volledig operationeel zijn);

• Realiseren van vijf ambulances, één voor elke zorginstelling. Om doorverwijzingen naar ziekenhuizen mogelijk te maken. Ruim 4.300 gecompliceerde bevallingen worden gegarandeerd doorverwezen naar het Kandahar Provincial Hospital;

  • Distributie van noodhulppakketten en winterpakketten aan de meest kwetsbare zwangere en zogende vrouwen;
  • Ruim 500 slachtoffers van seksueel geweld krijgen seksuele en reproductieve gezondheidszorg: binnen 72 uur bieden we gynaecologische, medische en psychosociale zorg.

Hulp via de Dutch Relief Alliance
De Dutch Relief Alliance (DRA) is een samenwerking van 14 Nederlandse hulporganisaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dankzij de DRA biedt Stichting Vluchteling samen met vier andere hulporganisaties hulp in Afghanistan.