Juridische en psychosociale steun voor mensen op de vlucht

In het grensgebied van Hongarije, Kroatië en Roemenië zorgen we op 30 plekken voor juridische en psychosociale ondersteuning en hulp aan vluchtelingen en migranten.

Projectdetails

Aantal mensen geholpen
Aantal mensen geholpen
8.000
Looptijd
Looptijd
15 dec 2022 - 14 dec 2023
Budget
Budget
40.000 euro
Partner
Partner
KlikActiv

Factcheck

Locatie

  Wat is er aan de hand?

  Sinds de zomer van 2015 is Servië een van de doorreislanden op de zogenoemde "Balkanroute" waarlangs mensen op de vlucht doorreizen naar hun gewenste eindbestemming, meestal in de West-Europese Unie. In de jaren die verstreken zijn, is er weinig gedaan om ervoor te zorgen dat mensen die in Servië op doorreis zijn, worden geïnformeerd over hun rechten en plichten, en over manieren om ervoor te zorgen dat hun mensenrechten in het land worden nageleefd.

  Mensen vluchten naar Servië vanuit verschillende landen in het Midden-Oosten, Azië en Afrika: Afghanistan, Syrië, Iran, Irak, Pakistan, Bangladesh, Somalië, Eritrea, Burundi, Marokko, Tunesië, Algerije en anderen. In Servië verblijven de mensen op de vlucht ofwel in opvang- en asielcentra, of in informele nederzettingen (kraakpanden) in de noordelijke grensgebieden en in het stedelijke gebied van de hoofdstad Belgrado.

  Mensen die in afgelegen gebieden verblijven, worden geïsoleerd, buitengesloten van de gemeenschap, bang gemaakt, lastiggevallen en krijgen soms te maken met fysiek geweld. De meesten van hen weten niet wat ze wettelijk wel en niet mogen doen, tot wie ze zich kunnen wenden voor verschillende vormen van hulp, bij wie ze gevallen van geweld kunnen melden en andere informatie die voor hen van cruciaal belang is om belangrijke beslissingen te kunnen nemen voor hun eigen leven en dat van hun gezin. Hulp is hard nodig.

  Hoe wij helpen

  • Informatie-uitwisseling:
   Met een team bestaand uit een juridisch adviseur, maatschappelijk werker, een psycholoog en culturele bemiddelaars (voor de Arabische, Farsi en Pashtotalen) zorgen we dat vluchtelingen toegang krijgen tot de juiste informatie voor hun doorreis. De informatie wordt verstrekt in de moedertaal van de vluchtelingen en migranten zodat zij de informatie begrijpen en weloverwogen beslissingen kunnen maken. Dit doen we zowel on- als offline.
  • Noodhulp:
   Het team zorgt voor dekens, slaapzakken, tenten, hygiene artikelen en voedsel.
  • Juridisch advies en vertegenwoordiging:
   Samen met onze partner zorgen we voor juridisch basisadvies aan alle mensen die op doorreis zijn. Ook zorgen we voor juridische vertegenwoordiging voor asielzoekers en steunen we hen in hun asielprocedure. Daarnaast bestrijden we de toenemende tendens om solidariteit in het land te criminaliseren door regelmatig voorlichtende sessies over het wettelijke kader, rechten en plichten te geven aan vrijwilligers en werknemers van NGO's.
  • Psychosociale begeleiding:
   Kwetsbare mensen op de vlucht kunnen rekenen op onze psychosociale ondersteuning.