Gezondheidszorg in Karaan en Hawl Wadaag, Somalië

Chronische, niet-overdraagbare ziekten zijn nog steeds een uitdaging in Somalië. Samen met het IRC voeren we een uitgebreid programma om bij te dragen aan het voorkomen van overmatige sterfte als gevolg van chronische, niet-overdraagbare ziekten.

Projectdetails

februari 2019 t/m januari 2020
februari 2019 t/m januari 2020
looptijd project
350.000 euro
350.000 euro
projectbudget
54.983 mensen
54.983 mensen
bereiken we met hulp
De voortdurende crisis in Somalië heeft een negatief effect op gezondheidsindicatoren, die wereldwijd de slechtste zijn. Om de twee uur sterft een Somalische moeder als gevolg van zwangerschapscomplicaties (3.900 moeders sterven per jaar, wat meer is dan het dubbele van de conflict gerelateerde sterfgevallen in Somalië). Voor elke 1.000 Somalische kinderen die geboren worden, zullen 137 hun vijfde verjaardag niet zien (61.000 kinderen sterven elk jaar).

Chronische, niet-overdraagbare ziekten zijn nog steeds een uitdaging in landen met lage en middelhoge inkomens, zoals Somalië. Volgens het WHO was in 2018 24% van de sterfgevallen in de leeftijdsgroep 30-70 jaar te wijten aan de vier belangrijkste chronische, niet-overdraagbare ziekten: hart- en vaatziekten, chronische ademhalingsaandoeningen, diabetes en kanker. 

Omdat chronische, niet-overdraagbare ziekten vaak levenslang zijn, is continuïteit van zorg essentieel en moeten er systemen zijn om het patiëntenbeheer te ondersteunen. Ontheemden worden geconfronteerd met extra uitdagingen, aangezien zij misschien geen toegang hebben tot voldoende gezondheidszorgdiensten en de bijbehorende behandelingskosten. Gezien de druk op het gezondheidssysteem als gevolg van de instroom van ontheemden door voortdurend conflict, is er geen indicatie dat de toegang zal verbeteren.

Het IRC staat momenteel voor uitdagingen bij het aanbieden van deze zorg aan ontheemden en gastgemeenschappen vanwege een gebrek aan consistente financiering voor de gezondheidsfaciliteiten in de districten Karaan en Hawl Waadag. Dit leidt tot een slechte consistentie van de zorg, late diagnose en onvoldoende voorraden ter ondersteuning van het beheer en de behandeling van niet-overdraagbare chronische ziekten.

Projectbeschrijving

Het algemene doel van dit project is om bij te dragen aan het voorkomen van overmatige sterfte als gevolg van chronische, niet-overdraagbare ziekten. Samen met onze partner het IRC voeren we een uitgebreid programma uit voor primaire gezondheidszorg met twee gezondheidsfaciliteiten in Banadir, die poliklinische diensten aanbieden. Gedurende de projectperiode blijven we de twee gezondheidsfaciliteiten gebruiken om ervoor te zorgen dat levensreddende gezondheidsinterventies worden aangeboden. De twee gezondheidsfaciliteiten omvatten:

  • Een kraamafdeling
  • Voedingsdiensten
  • Spoedeisende zorg voor patiënten die dringende reanimatie nodig hebben, evenals voor consulten voor kinderen en volwassenen
  • Patiënten met chronische, niet-overdraagbare ziekten worden gecontroleerd en behandeld
  • Laboratoriumeenheid die de meeste basistests uitvoert
  • Apotheek met essentiële medicijnen voor veel voorkomende ziekten en chronische, niet-overdraagbare ziekten
  • Uitgebreide reproductieve gezondheidsdiensten, evenals diensten voor prenatale en postnatale zorg, inclusief gezinsplanning

Om gezondheidseducatie en follow-up op gemeenschapsniveau te ondersteunen, zetten we 'community health workers' in die worden opgeleid om gezondheidseducatie te bieden, inclusief screening op chronische, niet-overdraagbare ziekten.

Activiteiten van Stichting Vluchteling en het IRC zijn als volgt:

  • Ondersteuning van de levering van eerstelijnszorg zodat mensen worden beschermd tegen en behandeld voor de gevolgen van niet-overdraagbare ziekten
  • Verbeterd casemanagement van veel voorkomende ziekten en niet-overdraagbare aandoeningen
  • Sessies met de gemeenschap om ervoor te zorgen dat individuen over de juiste vaardigheden beschikken om preventief en beschermend gezondheidsgedrag aan te nemen.

Gerelateerde projecten

Vluchteling opgeleid tot gezondheidswerker in Kenia

Vluchteling opgeleid tot gezondheidswerker in Kenia

Bescherming en structurele hulp voor kwetsbare ontheemden in Kismayo

Bescherming en structurele hulp voor kwetsbare ontheemden in Kismayo

Cashhulp voor kwetsbare ontheemden in Banadir Regio

Cashhulp voor kwetsbare ontheemden in Banadir Regio

Voedsel en water voor kwetsbare gezinnen in Somalië

Voedsel en water voor kwetsbare gezinnen in Somalië