Gezondheidszorg en noodvoeding in Kabul

In Kabul verbeteren we de toegang en de kwaliteit van de gezondheidszorg en zorgen we voor voedselhulp. Onze teams zetten alles op alles om het ziekte- en sterftecijfer terug te dringen.

Projectdetails

72.000 mensen
72.000 mensen
ontvangen onze hulp
Projectbudget
Projectbudget
€ 400.000
Looptijd project
Looptijd project
15 oktober 2021 t/m 14 oktober 2022

Wat is er aan de hand?

In Afghanistan woedt al 20 jaar een humanitaire crisis. Aanhoudend conflict, een groot tekort aan medische zorg, voedselonzekerheid, een gebrek aan schoon drinkwater en onderdak, maken iedere dag moeilijker dan de vorige. Daarnaast hebben de Taliban in augustus 2021 de controle over het land overgenomen. Grote getalen mensen zijn op de vlucht geslagen. Bijna 700.000 Afghanen zijn ontheemd geraakt in 2021 als gevolg van conflict, meldt de VN. 

In de provincie Kabul zijn de noden onverminderd hoog. Mensen lijden onder de grote tekorten aan basisvoorzieningen, zoals medische zorg en voedsel. Eerstelijnsgezondheidszorg, zorg voor moeders, pasgeborenen en kinderen en voedingsdiensten zijn ontoereikend of bestaan zelfs helemaal niet. Het gebrek aan hygiëne in Kabul veroorzaakt verspreiding van ziektes en zet -in samenhang met het nog steeds heersende coronavirus- de volksgezondheid onder druk.

Hoe helpt Stichting Vluchteling?

In Kabul zetten onze teams alles op alles om het ziekte- en sterftecijfer terug te dringen. Wij helpen mensen op de vlucht door de toegang en de kwaliteit van eerstelijnsgezondheidszorg te verbeteren en gezondheidszorgstelsels in zes districten in de provincie Kabul te versterken. Daarnaast zorgen we voor vaste en tijdelijke gezondheidszorgposten, waardoor de getroffen (rand)stedelijke bevolking gemakkelijker toegang krijgt tot levensreddende medische zorg en geholpen wordt bij acute ondervoeding.

Wat we precies doen

  • Ontheemden en kwetsbare gastgemeenschappen krijgen toegang tot basisgezondheidszorg. We zorgen voor medische consulten, diagnoses en behandeling van overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten, traumahulp, reproductieve gezondheidszorg (gezinsplanning, prenatale en postnatale zorg, vaccinaties), goede hygiëne en doorverwijzingen bij noodgevallen;
  • Vier medische gezondheidsteams, bestaande uit een arts, vroedvrouw, verpleger en hygiënepromotor, worden opgericht om zorg te verlenen in de districten Dehsabz, Mossavi, Bagrami, Shakardara, Charaseyab en Sarobi van de provincie Kabul;
  • Werving en opleiding van medisch personeel met het oog op de verlening van goede basisgezondheidszorg.
  • Therapeutische voeding, zoals de calorierijke pindapasta Plumpy' nut, voor ernstig ondervoede kinderen in de leeftijd tot 5 jaar in de gezondheidszorgcentra in het district Dehsabz (Nawa-dorp), het district Mossavi (Dasht Saqawa), het district Shakardara (Naserian-dorp), het district Charaseyab (Tangi Saydan-dorp), het district Bagrami (Damena Kamari-kamp) en het district Sarobi (Gegdalek-dorp);
  • Opleiding van medisch en paramedisch personeel over acute ondervoeding;
  • Screening op acute ondervoeding bij kinderen tot 5 jaar; bevordering van de voeding van zuigelingen en jonge kinderen, management van ongecompliceerde ernstige acute ondervoeding
  • Ontheemden en gastgemeenschappen krijgen voorlichting om hun gezondheidskennis te verbeteren, o.a. om corona-uitbraken te voorkomen of in te perken;
  • Opzet van team dat gemeenschappen waarschuwt bij verspreiding van ziekten;
  • Groepssessies waarin gezondheidskwesties (reproductieve gezondheid, voeding, vaccinatie, ziekten met epidemisch potentieel) en basishygiëne worden besproken en taboes worden doorbroken.