Gezondheidszorg, bescherming en economische steun voor gevluchte Venezolanen

Het aantal mensen dat Venezuela ontvlucht blijft stijgen. De meesten van hen trekken naar Colombia, of zij reizen verdere naar andere Zuid-Amerikaanse landen. Stichting Vluchteling en het IRC bieden gezondheidszorg, bescherming en economische hulp.

Projectdetails

Looptijd project
Looptijd project
December 2018 t/m mei 2019
Projectbudget
Projectbudget
400.000 euro
Aantal mensen bereikt
Aantal mensen bereikt
4.000

Venezuela is al enkele jaren in de greep van een diepe economische crisis, die steeds verder is geëscaleerd. Wat begon met beperkt beschikbare goederen en dienstverlening, is uitgelopen tot een totale ineenstorting van de economie en publieke diensten. Zelfs Venezolanen met vast werk verdienen te weinig om te kunnen overleven. Het grote tekort aan voedsel, medicijnen en medische zorg, in combinatie met hyperinflatie, drijft grote aantallen Venezolanen uit wanhoop naar buurlanden. 

Wat is er aan de hand?

In juli 2018 hadden ruim 1,5 miljoen Venezolanen elders in Latijns-Amerika opvang gezocht; dat aantal is in 3 maanden tijd gestegen naar 2,3 miljoen. De meeste Venezolanen zoeken opvang en bescherming in Colombia: eind oktober 2018 waren daar meer dan 1 miljoen Venezolaanse vluchtelingen.

Verwacht wordt dat duizenden nieuw aangekomen vluchtelingen in Cúcuta en omgeving zullen verblijven en de beperkte capaciteit van de Colombiaanse overheid en de stad zullen (over)belasten. Vanuit Cúcuta trekken steeds meer gevluchte Venezolanen, veelal zonder goede papieren, te voet over grote afstanden naar andere Colombiaanse steden op zoek naar een betere toekomst. Deze wandelaars (‘caminantes’) overbruggen vaak enorme afstanden op doortocht naar Ecuador en Peru, waar de economische mogelijkheden beter zouden zijn. De reis is lang, veeleisend en niet zonder gevaar.

Gevluchte Venezolanen in Cúcuta hebben vooral behoefte aan werk, voedsel en onderdak. Het gebrek aan perspectief op werk maakt hen erg afhankelijk van de informele sector, waardoor ze kwetsbaarder zijn voor geweld en uitbuiting. De grote meerderheid van de Venezolanen komt niet in aanmerking voor medische zorg onder het Colombiaanse zorgsysteem, omdat ze noch over de vereiste verblijfsdocumenten beschikken, noch over voldoende geld om voor hun zorg te betalen. Deze situatie is vooral zorgwekkend voor kwetsbare groepen als zwangere vrouwen, die van pre- of postnatale zorg verstoken blijven. De acute noden van de ‘caminantes’ liggen op het gebied van onderdak, water, voedsel, kleding en andere basis benodigdheden.

Hoe helpt Stichting Vluchteling?

Dit project is een vervolg op het eerste noodhulpproject van Stichting Vluchteling en het IRC in Colombia: Noodhulp voor gevluchte Venezolanen in Colombia.

  • Economische steun (cash hulp): gevluchte Venezolanen en Colombiaanse teruggekeerden ontvangen gedurende 3 maanden USD 56 per persoon per maand om voedsel, kleding, onderdak of essentiële hulpgoederen te kopen of om medische zorg te betalen.
  • Gezondheidszorg: in het gemeenschapscentrum van IRC worden vooral activiteiten op het gebied van reproductieve en seksuele gezondheid en basisgezondheidszorg voor kinderen van 0-5 jaar uitgevoerd. De kosten van voorgeschreven medicijnen en eventuele doorverwijzing en behandeling in gespecialiseerde klinieken of het ziekenhuis worden vergoed.
  • Protectie en versterking van vrouwen: in het centrum wordt ook psychosociale steun en individuele begeleiding en behandeling aangeboden aan vrouwen die slachtoffer zijn van gender gerelateerd geweld, seksueel geweld of uitbuiting.
  • Noodhulp voor ‘caminantes’: de caminantes die vanuit Cúcuta doorreizen moeten eerst de koude ‘Berlin bergpas' overbruggen op weg naar Bucaramanga. Onder hen worden noodhulpkits uitgereikt, bestaande uit items als kleding, hygiëne artikelen, water en landkaarten, op verschillende strategische punten langs de weg van Cúcuta naar Pamplona. De doelgroep die prioriteit krijgt zijn aanstaande of jonge moeders met kleine kinderen.

Gerelateerde projecten

Gezondheidszorg voor vluchtelingen zonder papieren op Curaçao

Gezondheidszorg voor vluchtelingen zonder papieren op Curaçao