Cash noodhulp voor door droogte getroffen gezinnen in Herat

Afghanistan kampt al jaren met een zeer ernstige droogte, naast continu conflict en geweld. Samen met het IRC helpen we ontheemde en lokale gezinnen in Herat door middel van cashhulp.

Projectdetails

december 2018 t/m juni 2019
december 2018 t/m juni 2019
looptijd project
300.000 euro
300.000 euro
projectbudget
10.878 mensen
10.878 mensen
bereiken we met hulp
Afghanistan heeft, naast een doorlopend conflict en grote politieke spanningen die resulteren in continu geweld en ontheemding, te maken met de ergste droogte in jaren. Al vijf jaar lang kampt het land te maken met een neerslagtekort van 70%.

De droogte heeft sinds met name het afgelopen jaar grote humanitaire gevolgen in de meest getroffen provincies, waar zo'n 15 miljoen mensen afhankelijk zijn van de landbouw.

Zo'n 10,6 miljoen mensen hebben te maken met ernstige of acute voedseltekorten. De provincie Badghis behoort met Kandahar in het zuiden en Nuristan in het oosten tot de zwaarst getroffen provincies. Er is op grote schaal sprake van het toepassen van negatieve overlevingsmechanismen (verkoop van vee/economische hulpbronnen, het vergroten van schulden, minder uitgaven voor onderwijs en gezondheidszorg, kinderarbeid en gedwongen vlucht/migratie naar stedelijke gebieden). In december 2018 waren al zeker 260.000 Afghanen door droogte ontheemd geraakt, het grootste deel in de westelijke provincies Badghis en Herat. Het door conflict getroffen ontheemden bedraagt ongeveer 300.000, waarvan alleen al ruim 13.000 in Badghis en Herat.

Projectbeschrijving

Dit project richt zich op de distributie van cashhulp om directe en urgente noden te lenigen van de meest door droogte getroffen gezinnen in Herat. Hét selectiecriterium is de ernstige mate waarin gezinnen door droogte zijn getroffen er er sprake is van een onhoudbaar niveau van negatieve overlevingsmechanismen. De uiteindelijke doelgroep wordt geselecteerd op een zeer hoog niveau van kwetsbaarheid, zoals een hoge schuldenlast, grote problemen op het gebied van voedselzekerheid, huisvesting of gezondheid, of gezinnen waar sprake is van kinderarbeid of gedwongen huwelijken om aan grote schuldenlasten te kunnen voldoen.

De te verstrekken cashhulp is bedoeld voor 1.554 gezinnen (10.878 personen), gebaseerd op een gemiddeld bedrag van 12.000 Afghani (138 euro) per gezin. Met het oog op de naderende winter wordt verwacht dat de begunstigde gezinnen dit vooral zullen besteden aan bescherming tegen de kou, onderdak en voedsel.

Gerelateerde projecten

Noodhulp voor teruggekeerde Afghanen en nieuwe ontheemden

Noodhulp voor teruggekeerde Afghanen en nieuwe ontheemden

Cashhulp voor voedsel voor door droogte getroffen ontheemden in Herat, Afghanistan

Cashhulp voor voedsel voor door droogte getroffen ontheemden in Herat, Afghanistan

Cashhulp voor voedsel in Badghis en Helmand, Afghanistan

Cashhulp voor voedsel in Badghis en Helmand, Afghanistan

Voedsel, onderdak en water in het oosten van Afghanistan

Voedsel, onderdak en water in het oosten van Afghanistan