Cash hulp voor ontheemden in El Salvador

Vele Salvadoranen gaan gebukt onder extreem geweld van bendes in het land. Dit leidt tot forse ontheemding. Stichting Vluchteling en haar partner het IRC leveren noodhulp in de vorm van cash.

Projectdetails

April t/m september 2018
April t/m september 2018
Looptijd project
150.000 euro
150.000 euro
Projectbudget
700 ontheemden
700 ontheemden
bereiken we met hulp
Vele Salvadoraanse burgers zijn de afgelopen twee jaar slachtoffer geworden van excessief geweld van bendes die delen van het land controleren. Het aantal Salvadoranen dat ontheemd is geraakt als gevolg van dit geweld is fors toegenomen tot minimaal 400.000 (UNHCR).

Criminele bendes zijn de grootste veroorzakers van geweld, maar ook politie en het leger maken zich schuldig aan buitengerechtelijke executies en geweld.

Deze ontheemden zoeken veilige opvang in anonimiteit en zijn daardoor moeilijk bereikbaar voor lokale organisaties. Velen verplaatsen zich meer dan één keer en bedreigde Salvadoranen proberen het land te verlaten. Bovendien erkent de regering van El Salvador officieel niet het bestaan van ontheemden in het land. 

Projectbeschrijving

El Salvador heeft een functionerende markt, waarin goederen consistent en snel beschikbaar zijn met een laag risico op inflatie. Deze context leent zich bij uitstek voor een cash programma om kwetsbare ontheemde gezinnen te bereiken. In samenwerking met het IRC wordt een cash hulp mechanisme ontwikkeld waarbij gezinnen en personen op een veilige manier geld ontvangen voor verschillende doeleinden:

  1. De uitvoerende (lokale) partners krijgen de beschikking over een noodhulp fonds voor acute en directe protectienoden van begunstigde gezinnen. Dit betreft eenmalige overmaking van cash geld voor noodgevallen, zoals transport, nieuwe huisvesting en medische uitgaven voor bedreigde gezinnen.
  2. Cash bedragen worden uitgekeerd voor maandelijkse huishoudelijke uitgaven, overeenkomstig met de standaard voor huishoudelijke uitgaven zoals gebruikt door het World Food Program en andere humanitaire actoren. De begunstigde gezinnen ontvangen drie maanden lang een bedrag (afhankelijk van de gezinsgrootte).
  3. In een klein aantal gevallen zullen het IRC en haar lokale partners voor een periode van drie maanden cash overhandigen aan ontheemden, gericht op ondersteuning op het gebied van huisvesting. Hiermee worden kwetsbare ontheemde gezinnen in staat gesteld te verhuizen van tijdelijke of collectieve opvang naar meer stabiele (individuele) huisvesting.

Deze cash hulp varianten zullen beschikbaar zijn voor lokale partners, die op succesvolle wijze cash interventies kunnen uitvoeren. De cash interventies zijn bedoeld voor zowel acute noodhulp als eerste wederopbouw in een veiligere omgeving na gedwongen ontheemding.

Gerelateerd nieuws

El Salvador: 'Er is geen engere plek dan thuis'
06-11-2018
El Salvador: 'Er is geen engere plek dan thuis'