Betere zorg voor Syrische kinderen die werken of bedelen in Mount Lebanon

De leefomstandigheden waaronder Syrische vluchtelingen wonen in Libanon verslechteren steeds meer nu de crisis voortduurt. Stichting Vluchteling biedt in samenwerking met haar partner het IRC hulp aan werkende en bedelende kinderen op straat.

Projectdetails

Maart 2018 t/m december 2018
Maart 2018 t/m december 2018
Looptijd project
400.000 euro
400.000 euro
Projectbudget
300 vluchtelingen (230 kinderen en 70 ouders)
300 vluchtelingen (230 kinderen en 70 ouders)
bereiken we met hulp

Achtergrond en noodzaak 

Libanon vangt het hoogste aantal vluchtelingen per hoofd van de bevolking op: meer dan 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen, waarvan 997.905 geregistreerde vluchtelingen. In Mount Lebanon, het gebied rondom Beiroet, wonen 246.356 geregistreerde vluchtelingen.

De leefomstandigheden waaronder Syrische vluchtelingen wonen in Libanon verslechteren steeds meer nu de crisis voortduurt. Van de Libanese autoriteiten mogen vluchtelingen maar beperkt werken. Meer dan de helft van de vluchtelingen leeft in extreme armoede en meer dan de helft is minderjarig. Duizenden vluchtelingenkinderen worden uitgebuit en gedwongen om te werken, kunnen niet naar school en hebben geen toegang tot activiteiten die hun sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleren.

Vanwege armoede, discriminatie en geweld op school laten ouders of verzorgers hun kinderen werken op straat, op boerderijen en in werkplaatsen om het schamele inkomen van de familie aan te vullen. Sommige kinderen werken meer dan 11 uur per dag, 6 dagen per week. Kinderen van soms nog geen 5 jaar verkopen samen met oudere broers of zussen bloemen, kauwgum, cd's en zakdoekjes op straat, poetsen schoenen of bedelen.

Projectbeschrijving

Dit programma loopt nu 4 jaar en richt zich op de meest kwetsbare kinderen in steden en rurale gebieden. Het programma heeft al meer dan 1.500 kinderen bereikt die werken op straat of in werkplaatsen, maar ook hun ouders, verzorgers en broers en zussen. In samenwerking met het IRC (International Rescue Committee) steunt Stichting Vluchteling deze kwetsbare straat- en werkende kinderen in Libanon door het bieden van een alternatief voor kinderarbeid en het werken op straat door middel van activiteiten gericht op bescherming, onderwijs en inkomsten generende activiteiten, zoals onder andere:

  • Het inrichten van veilige plekken in gebieden waar kinderen werken, waar zij kunnen spelen, psychosociale begeleiding krijgen zowel individueel als in groepen en leren lezen en rekenen
  • Kinderen helpen om in te stromen in het reguliere onderwijs
  • Jongeren via een leerwerktraject een veilige manier bieden om geld te verdienen voor nu en de toekomst

Ook wordt er voorlichting gegeven aan kinderen over de gevaren van kinderarbeid en bedelen en hoe ze zichzelf beter kunnen beschermen, waar ze terecht kunnen voor hulp, etcetera. Bovendien is er voor ouders en verzorgers extra ondersteuning, zoals speciale opvoedingssessies.

Daarnaast worden bestaande systemen op gebied van bescherming van kinderen verbeterd door bijvoorbeeld het trainen van de politie, en wordt er nauw samenwerkt met een opvanghuis waar straatkinderen worden opgevangen zodat de medewerkers bekend zijn met de problematiek, voorkomen kan worden dat kinderen weer op straat komen te werken en kinderen beter worden beschermd.

Gerelateerde projecten

Mobiele kliniek: medische zorg voor Syrische vluchtelingen en kwetsbare Jordaniërs

Mobiele kliniek: medische zorg voor Syrische vluchtelingen en kwetsbare Jordaniërs

Noodhulp voor door winterstorm getroffen vluchtelingen in Libanon

Noodhulp voor door winterstorm getroffen vluchtelingen in Libanon

Voedselpakketten, bevallingszorg en bescherming van kinderen voor Syrische ontheemden

Voedselpakketten, bevallingszorg en bescherming van kinderen voor Syrische ontheemden