Medische zorg voor Afghaanse vluchtelingen in Teheran, Iran

Via Intersos verzorgen we de medische zorg voor Afghaanse vluchtelingen in de stad Teheran. We doen dit in twee gezondheidscentra, inclusief medische apparatuur, trainen van personeel.

Projectdetails

Looptijd project
Looptijd project
1 juni 2022 t/m 28 februari 2023
Budget
Budget
500.000 euro
Aantal mensen bereikt
Aantal mensen bereikt
14.700

Wat is er aan de hand?

Iran huisvest naar schatting 3,5 miljoen Afghaanse vluchtelingen, van wie bijna 800.000 geregistreerd (31-10-2021) en tot 2,7 miljoen Afghanen zonder papieren en formele wettelijke status of toegang tot basisdiensten. De recente ontwikkelingen in Afghanistan duwen het land in een nieuwe humanitaire en economische crisis.

De situatie in de grensstreek is erger dan in de rest van Iran. Afghaanse vluchtelingen en arme Iraniërs staan er voor tastbare uitdagingen. Volgens de regering van Iran zijn in 2021 naar schatting 300.000 - 500.000 vluchtelingen Iran binnengekomen.

Afghaanse vluchtelingen in Iran leven onder slechte omstandigheden, hebben lichamelijke en geestelijke problemen, wat bijdraagt aan een grotere kwetsbaarheid.

Volgens een VN-rapport van eind 2021 deelt 94% van de vluchtelingen in stedelijke gebieden hun accommodatie met familie uit Afghanistan

Hoe helpt Stichting Vluchteling?

Opstartfase 

Dit project kent een opstartfase van 2 maanden. In deze periode zijn gezondheidsfaciliteiten geïdentificeerd en opgezet in districten in het zuiden van Teheran met veel Afghaanse vluchtelingen en veel vraag naar basisgezondheidszorg.

Uitvoeringsfase 

Het verstrekken van een basispakket voor gezondheidszorg voor twee gezondheidscentra. Met medische apparatuur, trainen van personeel en een cash-for-health-systeem voor chronisch zieken en de gezondheid van moeder en kind. Plus het opknappen van gezondheidsfaciliteiten die overvol zitten door de komst van Afghaanse vluchtelingen.

Stichting Vluchteling richt zich met haar partner Intersos op hulp in de hoofdstad Teheran. Dit is wat we doen:

  • Ondersteunen van twee gezondheidscentra met een minimaal pakket aan kwaliteitsvolle basisgezondheidszorg;
  • Beide centra worden uitgerust met een medische team die elk bestaan uit een arts, een vroedvrouw, een verpleegkundige en een hygiënepromotor;
  • Aanschaf van medisch materiaal en opknappen en herstellen van de twee gezondheidscentra (schilderwerk, herstellen van wasfaciliteiten, enz.) om voldoende ruimte te creëren voor consultaties en een goede doorstroom van patiënten;
  • Werven en opleiden van medisch personeel om de kwaliteit van de zorg te garanderen. Specifieke trainingen voor verloskundigen en -voor artsen en verpleegkundigen- trainen over chronische ziekten en corona.
  • Aanschaf van medicijnen en medische benodigdheden om chronisch zieken te kunnen behandelen.
  • Opzetten en realiseren van een cash-for-health systeem (contant geld om te zetten in medische zorg) onder toezicht van een arts die alles valideert (betalingen voor voor behandelingen, onderzoeken en verwijzingen) en zorgt voor een goede follow-up van de patiënten;
  • Voorlichting aan Afghaanse vluchtelingen en gastgemeenschappen over gezondheidsgerelateerde kwesties, waaronder goede voeding bij zwangerschap, hygiëne en epidemische ziekten;