Vacature: Lid voor de Raad van Toezicht tevens Voorzitter Audit Comité

Stichting Vluchteling is een noodhulporganisatie die zich wereldwijd inzet voor hulp aan vluchtelingen. Bij acute nood zorgt Stichting Vluchteling voor directe hulp, zoals onderdak, medische zorg, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. In Nederland geeft Stichting Vluchteling voorlichting aan het Nederlands publiek over conflictsituaties, bescherming van vluchtelingen wereldwijd en internationale (nood)hulpverlening. Op het kantoor in Den Haag werken 35 medewerkers.

De directeur, tevens bestuurder, geeft uitvoering aan de genomen beslissingen van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directe en de algemene gang van zaken binnen de Stichting. Daarnaast geeft de Raad advies aan de directeur.

De Raad van Toezicht let daarbij zorgvuldig op het in balans houden van haar rollen als klankbord, werkgever en toezichthouder. De Raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waaraan alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren.

De Raad van Toezicht wordt bijgestaan door de auditcommissie. Deze commissie bestaat uit leden van de Raad van Toezicht.

De posities

Vanwege het terugtreden van de één van de leden van de Raad van Toezicht zoekt Stichting Vluchteling een vervanger.

Wij zoeken daarom met ingang van medio 2022 een:

Lid voor de Raad van Toezicht tevens Voorzitter Audit Comité

Specifieke Functie-eisen

 • Heeft ervaring met financieel beleid van non-profitorganisaties.
 • Heeft kennis en inzicht in financiële processen, weet de overige leden van de Raad van Toezicht te adviseren over jaarrekening, begroting, ed.
 • Heeft kennis en inzicht in risicoanalyse & risicomanagement .
 • Weet welke informatie nodig is om een financieel beleid te volgen c.q. te controleren.

Specifieke taken:

Jaar en Meerjarenbegroting:

 • Afstemming Jaarlijkse & Meerjarenbegroting met Directeur/Hoofd Interne Bedrijfsvoering voor deze aan de Raad van Toezicht wordt aangeboden. 
 • Aanbieden en Presentatie Jaar & Meerjarenbegroting aan de Raad van Toezicht. 
  (voorwerk en ondersteuning tijdens presentatie door het bureau)

Jaarrekening:

 • Na het opstellen van de jaarrekening vindt een bespreking plaats met het bureau ( hoofd interne bedrijfsvoering ,directeur) en accountant. De bevindingen van de controle en de concept management letter worden besproken. Met de input van deze vergadering wordt de definitieve management letter opgesteld
 • Met name de samenvatting die opgesteld wordt bij de jaarrekening is een verantwoordelijkheid van de voorzitter van de audit comité. Een toelichting wordt gegeven tijdens de Raad van Toezicht vergadering.

Algemene Functie -eisen

 • Weet wat er in de goede-doelensector en in de humanitaire sector speelt en vertaalt dat naar algemeen bestuurlijke uitgangspunten.
 • Communiceert helder, fungeert als klankbord voor het management.
 • Weet balans te vinden tussen kritisch tegenspel en steunend samenwerken.
 • Is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen het management een spiegel voor te houden.
 • Heeft beschikking over een relevant netwerk en weet dit waar nodig in te zetten ten gunste van de stichting.

Aanbod

De benoeming van leden van de Raad van Toezicht van Stichting Vluchteling geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. Er wordt geen vergoeding aan de leden van de Raad van Toezicht uitgekeerd.

Informatie en sollicitatie

Voor informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de directeur/bestuurder, mevrouw C.A.J.M. Ceelen, op: 070-3468946. Uw brief met curriculum vitae, waarin u duidelijk vermeldt voor welke rol u opteert, ontvangen wij graag vóór 1 december 2021, bij voorkeur per e-mail naar renskeboetje@vluchteling.nl) De gesprekken worden gepland in de maand Januari 2022.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.