Beeld zwart-wit danger mines 562x270

Actiefonds Mijnen Ruimen

Waar oorlog is geweest, blijven in veel gevallen nog jarenlang onontplofte landmijnen, clusterbommen, granaten en munitie liggen. De onontplofte explosieven vormen zowel een gevaar voor terugkerende vluchtelingen en ontheemden, als voor mensen die door oorlogsgeweld een veilig heenkomen zoeken in een gebied waar nog restanten van eerder oorlogsgeweld ligt.

Hoe kunnen mensen in deze gebieden ooit een nieuw bestaan opbouwen als elke stap fataal kan zijn? Dit kan pas als de grond veilig is, en ontdaan van onontplofte explosieven.

Het Actiefonds Mijnen Ruimen heeft sinds 1996 met behulp van vrijwilligers wereldwijd aan deze doelstelling gewerkt. Ook Stichting Vluchteling besteedt al geruime tijd aandacht aan deze problematiek, en ondersteunt diverse projecten van haar internationale partner Mines Advisory Group in onder andere Irak en Zuid-Soedan


Omdat we samen meer kunnen bereiken dan alleen is besloten de lopende activiteiten van Actiefonds Mijnen Ruimen onder te brengen bij Stichting Vluchteling in een Fonds op Naam.

Op deze wijze - en met uw steun - kunnen wij ons blijven inzetten voor een mijn vrije grond voor vluchtelingen en ontheemden wereldwijd.

Lees meer over Fonds op Naam Actiefonds Mijnen Ruimen.


Actiefonds Mijnenruimen