Header-DRC2

Jaarverslag

Het bieden van hulp, het geven van voorlichting en opkomen voor de vluchtelingen en ontheemden. Dat zijn de primaire doelstellingen van Stichting Vluchteling en daar werven we geld voor. 

Stichting Vluchteling hanteert als uitgangspunt dat een groot deel van alle inkomsten afkomstig moet zijn van particuliere donateurs. Zij vormen een afspiegeling van de Nederlandse samenleving en zijn zodoende het draagvlak waarop vluchtelingen en ontheemden in Nederland kunnen bogen.

Donateurs vragen terecht om transparantie. Dankzij hun giften kunnen mensen in nood worden geholpen. Stichting Vluchteling gaat zorgvuldig met de giften om en zorgt ervoor dat de inkomsten maximaal ten goede komen aan de hulpverlening.

Met het jaarverslag beoogt Stichting Vluchteling aan alle belanghebbenden te rapporteren over de voortgang van ons werk voor vluchtelingen en ontheemden. Daarnaast geeft het jaarverslag een beeld van de lobby- en voorlichtingsactiviteiten georganiseerd door Stichting Vluchteling.

Bekijk hier eveneens de onkostenvergoeding van de directeur en de Raad van Toezicht van Stichting Vluchteling.

Stichting Vluchteling is in het bezit van het CBF-Keurmerk en de ANBI-status. Daarnaast is Stichting Vluchteling ISO-gecertificeerd.

2016

Website Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2016 (PDF)
Financieel Jaarverslag 2016
2015

Jaarverslag 2015 (Digitaal)
Jaarverslag 2015 (PDF)
Financieel Jaarverslag 2015
2014

Jaarverslag 2014
Financieel Jaarverslag 2014
2013
 
Jaarverslag 2013
Financieel Jaarverslag 2013 
2012
 
Jaarverslag 2012
Financieel Jaarverslag 2012

2011

Jaarverslag 2011
Financieel Jaarverslag 2011

2010

Jaarverslag 2010
Financieel Jaarverslag 2010

2009

 

 

Jaarverslag 2009 
Jaarrekening 2009 

Voorgaande jaren

2008 Jaarverslag & Jaarrekening

2007 Jaarverslag & Jaarrekening

2006 Jaarverslag & Jaarrekening

2005 Jaarverslag | Jaarrekening

2004 JaarverslagBijlage Jaarverslag | Jaarrekening

2003 Jaarverslag & Jaarrekening

2002 Jaarverslag & Jaarrekening