Header-DRC2

Directe hulp bij acute nood

Wie wij zijn... 

Wereldwijd zijn ruim 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking. Stichting Vluchteling is een noodhulporganisatie die zich wereldwijd inzet voor hulp aan vluchtelingen en ontheemden (vluchtelingen binnen de eigen landsgrenzen). Bij acute nood zorgt Stichting Vluchteling voor directe hulp, zoals onderdak, medische zorg, hulpgoederen, voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.

Internationale partner

Stichting Vluchteling maakt sinds 2015 deel uit van het International Rescue Committee (IRC), wereldwijd één van de grootste en meest ervaren noodhulporganisaties. Stichting Vluchteling en het IRC werkten al meer dan dertig jaar samen bij heel veel crises. Samen zijn we nu actief in bijna vijftig landen, in vooral Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Door de nieuwe verbintenis kan Stichting Vluchteling nog meer, sneller en beter hulp verlenen aan de mensen waar we voor staan: vluchtelingen en ontheemden.

Noodhulp

Bij een vluchtelingencrisis komt Stichting Vluchteling meteen in actie. Via een speciaal noodhulpteam wordt geprobeerd de meest noodzakelijke hulp zo snel mogelijk ter plekke te krijgen, zoals primaire medische zorg of noodhulpgoederen. Ook bij langdurige crises biedt Stichting Vluchteling (nood)hulp, bijvoorbeeld met medische zorg of drinkwater- en sanitaire voorzieningen in vluchtelingenkampen. Stichting Vluchteling werkt met het IRC echter ook aan nieuwe vormen van hulp, bijvoorbeeld voor vluchtelingen die niet in kampen leven maar verspreid over de steden van Afrika en het Midden-Oosten.

Hulp bij herstel en wederopbouw na terugkeer

In situaties waar vluchtelingen weer naar huis kunnen, ondersteunt Stichting Vluchteling die terugkeer. Soms kan dat alleen veilig als er landmijnen worden geruimd. Soms moeten scholen opnieuw worden opgebouwd, de medische voorzieningen worden hersteld,  of wordt andere economische ondersteuning geboden.

Samenwerkingsverbanden

Stichting Vluchteling is lid van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). De elf vaste SHO-deelnemers werven ten tijde van grote rampen en crises gezamenlijk fondsen voor de humanitaire hulpverlening. Stichting Vluchteling is tevens partner van het Humanity House in Den Haag. Tot slot is Stichting Vluchteling aangesloten bij de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI) en het Nederlands Genootschap van Fondsenwervers (NGF)

We spreken ons uit

Soms is hulp alleen niet voldoende en treden we op als pleitbezorger, door ons publiekelijk uit te spreken en misstanden aan de kaak te stellen. Stichting Vluchteling is lid van de brancheorganisatie International Council of Voluntary Agencies (ICVA), die als lobbyorganisatie binnen de internationale gemeenschap humanitaire hulp aan vluchtelingen bepleit. ICVA is voor haar leden de belangrijkste gesprekspartner van UNHCR.

Voorlichting

Daarnaast ziet Stichting Vluchteling het als haar taak voorlichting aan het Nederlands publiek te geven over het wereldwijde vluchtelingenprobleem en de hulpverlening

Steun

Het werk van Stichting Vluchteling is alleen mogelijk dankzij de steun van 110.000 donateurs, de Nationale Postcode Loterij en het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix is Beschermvrouwe van Stichting Vluchteling. 

Word nu donateur en steun ons!