Thailand

Thailand is vooral bekend als vakantieland, maar vangt ook honderdduizenden Birmese vluchtelingen op. Stichting Vluchteling helpt hen met voedselhulp, watervoorzieningen en medische zorg.
vervolg-theme-image-back
.

In het kort…

Al decennia lang verzetten etnische Birmese minderheden zich tegen de regering. De minderheden in het grensgebied met Thailand worden met geweld onderdrukt. Ongeveer 340.000 Birmese vluchtelingen worden in vluchtelingenkampen en door de lokale Thaise bevolking opgevangen. Er zijn vele urgente noden, zoals een schaarste aan voedsel en onvoldoende toegang tot schoon drinkwater.

Inwoners: 67,7 miljoen
Oppervlakte: 513.120 km²
Hoofdstad: Bangkok
Staatshoofd: Minister-president Shinawatra
Conflict: 1948 - heden (Birma)
Vluchtelingen: 53.600 (vluchtelingen uit Myanmar - december 2015))
Ontheemden: 35.000 (april 2015)

Conflict

Sinds de onafhankelijkheid van Birma in 1948 verzetten verschillende (etnische) groeperingen in de samenleving zich tegen de regering. De Birmese regering heeft grove mensenrechtenschendingen begaan tegen etnische minderheden in de grensgebieden en voorstanders van democratische hervormingen. Vanaf halverwege de jaren 80 hebben honderdduizenden Birmezen hun huizen moeten ontvluchten en zijn de grens met Thailand overgestoken.

In 2011 sloeg de situatie echter om: de censuur neemt af, politieke hervormingen worden doorgevoerd en er vinden vredesonderhandelingen plaats tussen de overheid en gewapende etnische groepen. Een staakt het vuren is echter nog niet bereikt. Gedurende 2012 gaan de gevechten tussen het regeringsleger en het Kachin Independence Army (KIA) in Kachin State gewoon door en vormen deze een bedreiging voor de vrede in het grensgebied met China.
 
Het totale aantal Birmese vluchtelingen dat naar Thailand is gevlucht bedraagt nu ongeveer 340.000. Van deze groep worden 140.000 (overwegend) Karen en Karenni opgevangen in negen vluchtelingenkampen. Ongeveer 200.000 Shan worden door de lokale gemeenschap opgevangen.

Hulpverlening

In de vluchtelingenkampen in het grensgebied van Thailand leven Birmese vluchtelingen van minimale voedselrantsoenen, zoals in het vluchtelingenkamp Mae La, waar 50.000 vluchtelingen moeten zien te overleven. Stichting Vluchteling helpt, in samenwerking met haar partnerorganisatie Thailand Burma Border Consortium (TBBC) bij de distributie van voedselpakketten en andere hulpgoederen aan ongeveer 140.000 vluchtelingen in negen kampen in Thailand. In de voedselpakketten zit onder meer rijst en vis pasta. 

Tevens ondersteunt Stichting Vluchteling haar partnerorganisatie International Rescue Committee (IRC) bij het verbeteren van de watervoorziening in drie kampen, wat van levensbelang is voor de vluchtelingen. Er wordt niet alleen voor toegang tot schoon drinkwater gezorgd, maar er worden ook latrines en oventjes beschikbaar gesteld voor de kampbewoners.

Er is specifieke aandacht voor alleenstaande Birmese vluchtelingenkinderen en jongeren in de vluchtelingenkampen. In 2012 ondersteunt Stichting Vluchteling de Mao Tao Clinic, in 1989 opgericht door de Birmese arts Cynthia Maung, bij het beschermen en ondersteunen van deze kwetsbare groep. Kleding, eten en onderdak worden verschaft, evenals toegang tot kwalitatief goed onderwijs.

Sinds 2001 is er een samenwerkingsverband tussen de kliniek en Stichting Vluchteling en vanaf 2006 is de hulp specifiek gericht op de bescherming van de groeiende groep alleenstaande vluchtelingenkinderen.

Stichting Vluchteling verleent ook hulp aan ontheemden in Birma, ga voor meer informatie naar de landenpagina van Birma.