Stadsvluchtelingen

Wereldwijd zijn ruim 50 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking. Ruim de helft van deze vluchtelingen woont in steden. Ze zijn kwetsbaar, en vallen snel ten prooi aan uitbuiting, seksueel misbruik en mensenhandel. Stichting Vluchteling biedt noodhulp aan stadsvluchtelingen in diverse landen.

vervolg-theme-image-back
.

Vluchtelingen leven niet alleen in vluchtelingenkampen, maar steeds vaker juist in stedelijke gebieden. Inmiddels leeft ruim de helft van alle vluchtelingen wereldwijd in steden. Vluchtelingen zoeken bescherming, maar komen meestal terecht in sloppenwijken, waar zij gediscrimineerd worden en niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Stadsvluchtelingen zijn uitermate kwetsbaar, en vallen snel ten prooi aan uitbuiting, seksueel misbruik en mensenhandel. Tineke Ceelen: "Als het spaargeld dat mensen tijdens hun vlucht meenemen op is en ze hebben nog geen werk, zijn ze vogelvrij, vooral huishoudens met een vrouw aan het hoofd."

De hulp van Stichting Vluchteling richt zich daarom ook op deze, vaak vergeten groep mensen. De soort hulp die geboden wordt varieert per locatie.

Onder het tabblad Projecten vind je een overzicht van de meest recente hulpactiviteiten voor stedelijke vluchtelingen van Stichting Vluchteling.