Sierra Leone

Alliantiepartner International Rescue Committee (IRC) van Stichting Vluchteling is op grote schaal actief in Sierra Leone en Liberia om hulp te bieden aan de slachtoffers van Ebola.

vervolg-theme-image-back
.

In het kort...

In december 2013 brak het ebola virus uit in Guinee en sindsdien is het virus overgeslagen naar andere landen in West-Afrika. Zo heeft het virus ook Sierra Leone bereikt. Duizenden mensen zijn besmet geraakt, met veel dodelijke slachtoffers tot gevolg. De bevolking leeft in angst; de zorg, opvang en informatieverstrekking blijken ontoereikend. Al maanden lang zet de IRC, alliantiepartner van Stichting Vluchteling, zich met man en macht in voor het tegengaan, voorkomen en behandelen van het dodelijke virus.

Inwoners: 5,7 miljoen
Oppervlakte: 71.740 km²
Hoofdstad: Freetown
Staatshoofd: President Ernest Bai Koroma
Vluchtelingen: 4.962 (juni 2015)

Ebola

Ebola is één van ‘s werelds meest dodelijke ziektes. In voorgaande uitbraken van het virus hadden zo’n 50-90% van de besmettingen een fatale afloop. De meest recente uitbraak van het virus is terug te leiden naar Guinee in december 2013. Inmiddels heeft het virus zich ook weten te verspreiden in andere gebieden van West-Afrika, zoals Sierra Leone en Liberia.

Het virus verspreidt zich door middel van menselijk contact, via lichaamsvloeistoffen, en kan dus niet worden overgedragen via de lucht, waardoor het te bestrijden is door middel van zeep en water. Echter, het virus verspreidt zich snel van persoon tot persoon wanneer de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen niet worden genomen. De belangrijkste bestrijdingsmethode is het direct behandelen en isoleren van een persoon die symptomen van het virus vertoont. 

Noden

In Sierra Leone zijn momenteel 3.896 gevallen van besmettingen bekend, waarvan 1.281 reeds een dodelijke afloop kenden (cijfers IRC | 25 oktober 2014). Sierra Leone is in een staat van onrust en beroering. In de afgelopen maanden is het aantal besmettingen fors toegenomen en daarmee ook de paniek. Hulpverleners worden gewantrouwd en soms zelfs aangevallen, scholen sluiten hun deuren en de overheid heeft afgekondigd dat het land in een noodtoestand verkeert.

Aangezien de paniek zich bijna sneller lijkt te verspreiden dan het virus zelf blijkt het verstrekken van informatie van cruciaal belang te zijn. De bevolking dient zowel geïnformeerd en voorgelicht te worden om zo eventuele geruchten die in de rondte gaan de kop in te drukken en angst en paniek te voorkomen. Daarnaast is het belangrijk om de bevolking te blijven bereiken, zodat de mensen die geïnfecteerd zijn daadwerkelijk hulp zoeken en behandeld kunnen worden, in plaats van zich isoleren. 

Hulpverlening

De alliantiepartner van Stichting Vluchteling, International Rescue Committee (IRC), zet zich sinds de vaststelling van de eerste besmettingen in Sierra Leone en Liberia begin maart 2014 in tegen het dodelijke virus. IRC traint en beschermt medische hulpverleners, zodat zij slachtoffers van het Ebola virus zo effectief mogelijk kunnen helpen met zo min mogelijk risico's voor hun eigen gezondheid. IRC richt zich tevens op het voorkomen van besmettingen aan de hand van zogenoemde ‘alert’ systemen, het traceren van menselijk contact en het vergroten van het publiekelijke bewustzijn van de gemeenschappen rondom de dodelijke ziekte. 

IRC bereidt zich voor om hun hulpactiviteiten verder op te schalen met onder andere het management van een isolatie-unit (24 bedden) in het Districtsziekenhuis in de stad Bo, dat dienst doet als doorverwijzingscentrum voor de behandelingsfaciliteit van Artsen zonder Grenzen. Daarnaast zet IRC in op een uitbreiding van vijf isolatie-units bestaande uit ieder 20 bedden te managen in gebieden met een hoge besmettingsgraad, te beginnen met twee units in Port Loko. IRC zal tevens ondersteuning bieden aan het Ministerie van Gezondheidszorg in alle districten om infectie, preventie, controle en screening van ebola verder op te schalen.


Stichting Vluchteling bood jarenlang via haar alliantiepartner IRC hulp aan vluchtelingen en ontheemden uit het door oorlog geteisterde Sierra Leone. IRC is tot op de dag van vandaag actief in het land en helpt met de wederopbouw. Door de ebola-uitbraak dreigt het land opnieuw in de afgrond te storten. Markten zijn gesloten, mensen durven niet meer naar ziekenhuizen en medische hulpposten uit angst daar de ziekte op te lopen, en hele bevolkingsgroepen raken geïsoleerd omdat buurtbewoners zijn besmet met het dodelijke virus. De verspreiding van ebola moet onmiddellijk een halt toegeroepen worden om een verdere ontwrichting van de samenleving te voorkomen. Alliantiepartner IRC heeft inmiddels diverse projecten lopen om ebola aan te pakken en vraagt daarbij de hulp van Stichting Vluchteling. Hulp die we graag bieden, want we moeten zien te voorkomen dat mensen straks weer moeten vluchten, dit keer niet uit angst voor geweld, maar voor een dodelijke ziekte die niet alleen mensenlevens eist, maar de hele samenleving tot stilstand brengt.


Beeld: International Rescue Committee | Rachel Unkovic


Download SHO-rapport

TRACING EBOLA

PROTECTION KITS