Pakistan

Stichting Vluchteling is al jaren actief met projecten voor Pakistaanse ontheemden én Afghaanse vluchtelingen. Na de overstromingen in 2010 werd extra noodhulp opgestart.

vervolg-theme-image-back
.

In het kort...

Een groot deel van de Pakistaanse bevolking leeft onder de armoedegrens en kan maar met moeite in haar dagelijks bestaan voorzien. Grootschalige gewelddadigheden en natuurgeweld hebben de afgelopen jaren vele slachtoffers geëist en duizenden anderen van hun huizen verdreven. Het kost de federale regering grote moeite om de interne stabiliteit te waarborgen, waarbij de oorlog in Afghanistan deels ook in het grensgebied met Pakistan wordt uitgevochten. In de zomer van 2010 werd het land tijdens het regenseizoen getroffen door zware overstromingen.

Inwoners: 196,2 miljoen
Oppervlakte: 796.095 km²
Hoofdstad: Islamabad
Staatshoofd: President Hussain
Vluchtelingen: 262.136 (juni 2015)
Ontheemden: 1.800.000 (juli 2015)

Conflict

Pakistan gaat al tientallen jaren gebukt onder nationale en internationale politieke strubbelingen. In bepaalde regio’s is de veiligheidssituatie uitermate slecht en blijft de interne stabiliteit zorgen baren. Zo heeft de federale regering in Islamabad grote moeite de Federally Administered Tribal Areas (FATA) in het grensgebied met Afghanistan onder controle te houden. Verschillende extremistische groeperingen opereren vanuit dit gebied, waaronder de Pakistaanse tak van de Taliban en al-Qaeda, wat de FATA en naburige disricten in de Khyber Pakhtunkhwa provincie tot zeer onveilige en gevaarlijke gebieden maakt.

De Pakistaanse gemeenschappen in de noordwestelijk gelegen provincie Khyber Pakhtunkhwa, waar Stichting Vluchteling enkele projecten ondersteunt, hebben sinds 2008 te maken gehad met opeenvolgende catastrofes. Door interne conflicten en militaire operaties in onder andere Zuid-Waziristan, Swat en Lower Dir hebben mensen massaal hun huizen moeten verlaten en hun toevlucht moeten zoeken naar veiligere districten in en buiten Khyber Pakthunkwa. De meeste ontheemden keerden in de loop van 2009 en 2010 terug naar hun dorpen, waarna de zware overstromingen van juli 2010 dorpen in delen van onder andere de Swat, Dir, Nowshera en Charsadda districten compleet verwoestten en infrastructuur vernielden. In geheel Pakistan stond een gebied ter grootte van vijf keer Nederland onder water: 20 miljoen mensen werden getroffen en 10 miljoen mensen raakten dakloos.

Hulpverlening

Stichting Vluchteling is al jaren actief in Pakistan met projecten voor Pakistaanse ontheemden en Afghaanse vluchtelingen. Na de overstromingen in de zomer van 2010 konden hulpverleners daarom direct in actie komen. In augustus kwamen de Samenwerkende Hulporganisaties - waar Stichting Vluchteling deel van uitmaakt - in actie met een grote inzamelingsactie voor Pakistan. Stichting Vluchteling kreeg hierdoor de middelen om op grote schaal hulp te verlenen in Pakistan, al vond de hulpverlening plaats onder zeer lastige omstandigheden.

In de eerste maanden na de ramp richtte de hulp van Stichting Vluchteling zich vooral op verbeteren van de hygiënische omstandigheden. Doordat er weinig schoon drinkwater beschikbaar was, lagen besmettelijke ziektes op de loer. Stichting Vluchteling hielp bij het leveren van schoon drinkwater en het verspreiden van hygiënepakketten. Vanaf december werd de hulp vooral gericht op herstel van getroffen gezondheidscentra, malariabestrijding en reproductieve gezondheidszorg in combinatie met speciale winterpakketten – bestaande uit warme kleding, dekens en brandhout voor een paar maanden – die onder duizenden gezinnen werden gedistribueerd en hen de winter door hielpen.

Momenteel verleent Stichting Vluchteling toegang tot lager en voortgezet onderwijs voor ruim 2.000 ontheemde kinderen in het noordelijk gelegen Jalozai kamp in het Nowshera district, en ondersteunt de stichting een water en sanitatie project voor (teruggekeerde) ontheemden, en lokale bevolking in Lower Dir district, één van de door de overstroming getroffen gebieden.

Tenslotte verleent Stichting Vluchteling vanaf juli 2012 noodhulp via IRC aan nieuwe ontheemden in Peshawar en Nowshera district, gevlucht uit de onrustige Khyber agency in FATA, door middel van de aanleg van nieuwe en verbetering van bestaande watervoorzieningen en de aanleg van noodlatrines.