Nepal

Vanuit het speciaal hiervoor opgerichte Brouwerfonds, vernoemd naar de oprichter van Stichting Vluchteling, worden bijzondere hulpprojecten uitgevoerd voor Tibetaanse vluchtelingen.

vervolg-theme-image-back
.

In het kort...

Door de Chinese bezetting van Tibet en onderdrukking van haar bevolking zijn tienduizenden Tibetanen de grens met Nepal overgestoken. Nepal ontzegt de Tibetaanse vluchtelingen die na 1989 het land zijn binnengekomen bepaalde burgerlijke en sociaaleconomische rechten, waardoor velen in een zeer gecompliceerde situatie verkeren.

Inwoners: 29,9 miljoen
Oppervlakte: 147.181 km²
Hoofdstad: Kathmandu
Staatshoofd: President Yadav
Conflict: 1949 - heden
Vluchtelingen: 15.000 (Tibetanen) 56.000 (Bhutanezen)
Ontheemden: 50.000 (februari 2015)

Conflict

In 1950 viel het Chinese Volksbevrijdingsleger het onafhankelijke Tibet binnen en annexeerde het land. Velen Tibetanen zijn sindsdien in opstand gekomen tegen hun onderdrukking, anderen riskeren hun leven op barre vluchttochten via het Himalaya gebergte naar Nepal en India. Zo ook de Tibetaanse geestelijk leider Dalai Lama die vanuit India de regering in ballingschap leidde.

In Nepal wordt onderscheid gemaakt tussen de oude lichting Tibetaanse vluchtelingen die voor 31 december 1989 het land binnen kwamen, ongeveer 20.000 vluchtelingen, en de nieuwe groepen Tibetaanse vluchtelingen die officieel niet het recht hebben in Nepal te blijven. Economische zelfstandigheid is een groot probleem voor Tibetaanse vluchtelingen in opvanglanden als Nepal. Vluchtelingen mogen officieel niet werken in Nepal en er is een gebrek aan mogelijkheden op gebied van hoger onderwijs en vakscholing.

Hulpverlening

In 2006 is het Mr. C. Brouwerfonds, vernoemd naar de overleden grondlegger van Stichting Vluchteling, opgericht door de familie Brouwer en Stichting Vluchteling. Het Brouwerfonds richt zich specifiek op vernieuwende activiteiten voor Tibetaanse vluchtelingen in Nepal.

Sinds 2006 werken Stichting Vluchteling en het Brouwerfonds samen met de lokale organisatie Himalayan Society for Youth and Women Empowerment (HSYWE). Stichting Vluchteling verstrekt via HSYWE studiebeurzen aan Tibetaanse vluchtelingen in Nepal zodat ze hoger onderwijs of een vakopleiding kunnen volgen in Nepal of India. Vervolgens krijgen de afgestudeerde jongeren ondersteuning bij het vinden van een passende baan.

Daarnaast worden er cursussen Engels en Tibetaans verzorgd, en kunnen de vluchtelingen gebruik maken van de bibliotheek, waar onder meer internet beschikbaar is. Ook worden er activiteiten georganiseerd in het kader van de Tibetaanse cultuur en erfgoed, zoals traditionele muziek en dans, evenals discussieavonden over gezondheid en cultuur.