Myanmar (Birma)

Ondanks de voorzichtige veranderingen in Myanmar (Birma) is er nog veel hulp nodig. Stichting helpt zowel ontheemden in het land, en Birmese vluchtelingen in Thailand.

vervolg-theme-image-back
.

In het kort...

Na een dictatoriaal regime van 50 jaar zien we hoopvolle ontwikkelingen richting een democratischer Myanmar (Birma). De afspraken die op nationaal niveau worden gemaakt moeten echter ook worden vertaald naar concrete handelingen, zoals een staakt het vuren voor de opnieuw opgelaaide conflicten in Kachin State en recentelijk nog Arakan State. Momenteel gaan de gevechten tussen het regeringsleger en het Kachin Independence Army (KIA) gewoon door. Het totale aantal Myanmarese vluchtelingen dat vanaf halverwege de jaren 80 naar Thailand op gang is gekomen bedraagt nu ongeveer 340.000. Binnen Myanmar (Birma) zelf zijn ongeveer 450.000 mensen ontheemd geraakt.

 

Inwoners: 54,6 miljoen
Oppervlakte: 676.578 km²
Hoofdstad: Naypyidaw
Staatshoofd: President Thein Sein
Conflict: 1948 - heden
Vluchtelingen: 458.381 (juni 2015)
Ontheemden: 662.400 (maart 2015)

Conflict

Etnische minderheden verzetten zich vanaf de onafhankelijkheid van Engeland sinds 1948 tegen het regime in Myanmar (Birma). De machtsgreep van generaal Ne Win in 1962 leidde een dictatoriale periode in. Het verzet nam toe, ook van Myanmarezen zelf. Het regime kenmerkt zich door slecht bestuur, corruptie, economisch mismanagement en grove en wijd verspreide mensenrechtenschendingen die vooral de etnische minderheden treffen in de westelijke en oostelijke grensgebieden van het land.

De bekendste minderheidsgebieden zijn Karen, Karenni, Mon, Shan en Arakan States die veelal onder controle staan van het regime. Ondanks hevige protesten in augustus 1988 bleef het repressieve militaire regime aan de macht. Aung San Su Kyi, leider van de oppositiepartij National League of Democracy, won de verkiezingen van 1990. De militaire junta negeerde de uitslag, Aung San Suu Kyi kreeg huisarrest en duizenden politici en activisten verdwenen in de gevangenis.

Eind 2010 vonden er verkiezingen plaats die met grote meerderheid gewonnen werd door de aan de militairen gerelateerde Union Solidarity and Development Party (USDP). Een week na de verkiezingen werd het huisarrest van Aung San Su Kyi opgeheven. Desondanks werden de verkiezingen internationaal veroordeeld als oneerlijk en onvrij. Hetzelfde jaar braken er gevechten uit tussen het regeringsleger en een verzetsgroep in Karen State, dat resulteerde in de komst van enkele duizenden nieuwe Myanmarese vluchtelingen in Thailand. In juni 2011 maakten de Kachin rebellen een einde aan de 17 jaar durende wapenstilstand met het regime uit onvrede over het uitblijven van een politieke oplossing. Dat resulteerde wederom in hevige gevechten tussen Myanmarese regeringstroepen en de Kachin rebellen in het zuiden van Kachin State.

In de loop van 2011 zien we echter dat de censuur afneemt en politieke hervormingen daadwerkelijk worden doorgevoerd. Een aantal prominente politieke gevangen zijn vrijgelaten en president Thein Sein heeft vredesonderhandelingen aangekondigd tussen de overheid en alle grote gewapende etnische groepen in het land. Echter, gevechten tussen het regeringsleger en het Kachin Independence Army (KIA) gaan in het etnische minderheidsgebied Kachin State gewoon door. Als gevolg van deze gevechten zijn er sinds juni 2011 zeker 75.000 Kachin ontheemd geraakt en meer dan 10.000 Kachin naar China gevlucht.

Ook in Rakhine State laaide het geweld in 2012 weer op. Er waren gewelddadige confrontaties tussen de boeddhistische bevolking en de islamitische Rohingya minderheid. Dit geweld leidde tot de gedwongen vlucht van tenminste 140.000 mensen in Rakhine State. Door de combinatie van de intense vijandigheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen en een officieel segregatiebeleid dat de bewegingsvrijheid van de Rohingyas inperkt, leven de Rohingyas in de marge van de arme regio: ongewenst en niet-erkend.

In 2013 zijn onderhandelingen op gang gekomen tussen de regering en het Kachin verzet om een wapenstilstand te bereiken.

Hulpverlening

Stichting Vluchteling is al vanaf 1985 betrokken bij de hulpverlening aan Myanmarese vluchtelingen en ontheemden. In samenwerking met partnerorganisatie Backpack Health Worker Team Program (BPHWT) biedt Stichting Vluchteling noodzakelijke medische zorg, voorlichting en training aan ontheemden in Myanmar (Birma). 95 medische rugzakteams bereiken ontheemden die naar afgelegen gebieden zijn gevlucht. Zonder hulp van organisaties zoals BPHWT zouden vele ontheemden geen toegang hebben tot medische zorg. Ook ondersteunt Stichting Vluchteling in het kader van ‘moeder en kind zorg’ trainingen van vroedvrouwen en de opzet van speciale centra waar moeders en kinderen kunnen worden opgevangen.

Begin 2012 verleende Stichting Vluchteling via partnerorganisatie International Rescue Committee (IRC) noodhulp aan 3.200 ontheemden in vluchtelingenkampen gelegen in Kachin State. 1.000 pakketten werden uitgedeeld met onder meer dekens, kleding en huishoudelijke artikelen voor 4.355 ontheemden en tevens konden aanvullende shelter en onderwijsactiviteiten voor 527 ontheemden worden uitgevoerd. Als opvolging van deze eerste noodhulp ondersteunde Stichting Vluchteling een project ter verbetering van water en sanitaire voorzieningen voor 4.000 ontheemden in 5 ontheemdenkampen in Kachin State.

In 2013 ondersteunt Stichting Vluchteling een project ter verbetering van water en sanitaire voorzieningen voor ruim 10.000 ontheemden en teruggekeerde ontheemden in Loikaw en Shadaw townships, Karenni State. In Karenni State is al enige tijd een wapenstilstand van kracht die openingen biedt op terugkeer van Karenni vluchtelingen vanuit Thailand. De 2 locaties in het project zijn belangrijke opvanggebieden voor eventuele terugkerende vluchtelingen.

Daarnaast is Stichting Vluchteling in 2013 gestart met een project voor ontheemden behorend tot de Rohingya etniciteit in Rakhine State. De Rohingyas zijn de enige islamitische minderheid in het boeddhistische land, hebben geen burgerrechten en ervaren ernstige bewegingsbeperkingen. Met een project gericht op gezondheidszorg en een onderzoek naar de ergste noden in de ontheemden kampen, hoopt stichting vluchteling bij te kunnen dragen aan de verbetering van hun situatie.

Stichting Vluchteling biedt ook hulp aan Myanmarese vluchtelingen die naar Thailand zijn gevlucht.