Liberia

Alliantiepartner International Rescue Committee (IRC) van Stichting Vluchteling is op grote schaal actief in Sierra Leone en Liberia om hulp te bieden aan de slachtoffers van Ebola.

vervolg-theme-image-back
.

In het kort...

In december 2013 brak het ebola virus uit in Guinee en sindsdien is het virus overgeslagen naar andere landen in West-Afrika. Zo heeft het virus ook Liberia bereikt. Duizenden mensen zijn besmet geraakt, met veel dodelijke slachtoffers tot gevolg. De bevolking leeft in angst; de zorg, opvang en informatieverstrekking blijken ontoereikend. Al maanden lang zet de IRC, alliantiepartner van Stichting Vluchteling, zich met man en macht in voor het tegengaan, voorkomen en behandelen van het dodelijke virus.

Inwoners: 4,1 miljoen
Oppervlakte: 111.369 km²
Hoofdstad: Monrovia
Staatshoofd: President Ellen Johnson Sirleaf
Vluchtelingen: 36.041 (december 2015)
Ontheemden: 23.000 (december 2014)

Ebola

Ebola is één van ‘s werelds meest dodelijke ziektes. In voorgaande uitbraken van het virus hadden zo’n 50-90% van de besmettingen een fatale afloop. De meest recente uitbraak van het virus is terug te leiden naar Guinee in december 2013. Inmiddels heeft het virus zich ook weten te verspreiden in andere gebieden van West-Afrika, zoals Sierra Leone en Liberia.

Het virus verspreidt zich door middel van menselijk contact, via lichaamsvloeistoffen, en kan dus niet worden overgedragen via de lucht, waardoor het te bestrijden is door middel van zeep en water. Echter, het virus verspreidt zich snel van persoon tot persoon wanneer de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen niet worden genomen. De belangrijkste bestrijdingsmethode is het direct behandelen en isoleren van een persoon die symptomen van het virus vertoont.

Noden 

In Liberia zijn momenteel 4.665 gevallen van besmettingen bekend, waarvan 2.705 reeds een dodelijke afloop kenden (cijfers IRC | 19 oktober 2014). 

Liberia verkeert in een staat van onrust en beroering. In de afgelopen maanden is het aantal besmettingen fors toegenomen en daarmee ook de paniek. Hulpverleners worden gewantrouwd en soms zelfs aangevallen, scholen sluiten hun deuren en de overheid heeft afgekondigd dat het land in een noodtoestand verkeert. 

Aangezien de paniek zich bijna sneller lijkt te verspreiden dan het virus zelf blijkt het verstrekken van informatie van cruciaal belang te zijn. De bevolking dient zowel geïnformeerd en voorgelicht te worden om zo eventuele geruchten die in de rondte gaan de kop in te drukken en angst en paniek te voorkomen. Daarnaast is het belangrijk om de bevolking te blijven bereiken, zodat de mensen die geïnfecteerd zijn daadwerkelijk hulp zoeken en behandeld kunnen worden, in plaats van zich isoleren.

Hulpverlening

De alliantiepartner van Stichting Vluchteling, International Rescue Committee (IRC), zet zich sinds de vaststelling van de eerste besmettingen in Sierra Leone en Liberia begin maart 2014 in tegen het dodelijke virus. Al in april deelde de IRC handschoenen, mondkapjes en andere vormen van beschermingsmateriaal uit aan de bevolking. Naarmate het bestaan van het virus voortduurde en zich bleef verspreiden namen de hulp activiteiten van de IRC toe. 

Via IRC heeft Stichting Vluchteling jarenlang hulp geboden aan vluchtelingen en ontheemden, zowel noodhulp als hulp gericht op wederopbouw van basale voorzieningen en terugkeer en re-integratie van teruggekeerde vluchtelingen en ontheemden en andere kwetsbare bevolkingsgroepen. Stichting Vluchteling was tot in 2011 betrokken bij ondersteuning van wederopbouwprojecten in Liberia. IRC is tot op de dag van vandaag actief in het land met wederopbouw- en ontwikkelingsprojecten.

Momenteel traint en beschermt IRC medische hulpverleners, zodat zij slachtoffers van het ebola virus zo effectief mogelijk kunnen helpen met zo min mogelijk risico's voor hun eigen gezondheid. 

IRC richt zich tevens op het voorkomen van besmettingen aan de hand van zogenoemde ‘alert’ systemen, het traceren van menselijk contact en het vergroten van het publiekelijke bewustzijn van de gemeenschappen rondom de dodelijke ziekte. 

De IRC breidt haar hulpverleningsactiviteiten uit door middel van de opening van een nieuwe ebola-behandelingskliniek met 100 bedden in Monrovia. Door het opzetten van een ebola informatie- en voorlichtingscampagne in verschillende gemeenschappen in Montserrado county in combinatie met psychosociale steun voor kinderen en jongeren die direct door de ebola-uitbraak getroffen zijn en aan de hand van logistieke en materiële steun voor lokale gezondheidsteams in Lofa, o.a. training van gezondheidszorgpersoneel in behandeling van patiënten en training van vrijwilligers uit de gemeenschappen in het opsporen van mensen die mogelijk in contact zijn geweest met besmette patiënten (ter verdere voorkoming van verspreiding).Stichting Vluchteling bood jarenlang via haar alliantiepartner IRC hulp aan vluchtelingen en ontheemden uit het door oorlog geteisterde Liberia. IRC is tot op de dag van vandaag actief in het land en helpt met de wederopbouw. Door de ebola-uitbraak dreigt het land opnieuw in de afgrond te storten. Markten zijn gesloten, mensen durven niet meer naar ziekenhuizen en medische hulpposten uit angst daar de ziekte op te lopen, en hele bevolkingsgroepen raken geïsoleerd omdat buurtbewoners zijn besmet met het dodelijke virus. De verspreiding van ebola moet onmiddellijk een halt toegeroepen worden om een verdere ontwrichting van de samenleving te voorkomen. Alliantiepartner IRC heeft inmiddels diverse projecten lopen om ebola aan te pakken en vraagt daarbij de hulp van Stichting Vluchteling. Hulp die we graag bieden, want we moeten zien te voorkomen dat mensen straks weer moeten vluchten, dit keer niet uit angst voor geweld, maar voor een dodelijke  ziekte die niet alleen mensenlevens eist, maar de hele samenleving tot stilstand brengt.


Beeld: International Rescue Committee 

TRACING EBOLA

PROTECTION KITS