Kenia

Kenia vangt honderdduizenden vluchtelingen op. Vooral Somaliërs in het vluchtelingenkamp Dadaab, en Soedanezen in het kamp Kakuma.
vervolg-theme-image-back
.

In het kort…

In het Keniaanse vluchtelingenkamp Dadaab worden bijna een half miljoen mensen opgevangen. Dadaab is daarmee het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. De meeste vluchtelingen in Dadaab zijn afkomstig uit Somalië. Een land dat al tientallen jaren lijdt onder interne conflicten, burgeroorlog en ernstige droogte. Een ander groot vluchtelingenkamp is Kakuma, gelegen in het noordwesten van Kenia, waar opvang wordt geboden aan onder andere tienduizenden Zuid-Soedanese vluchtelingen.

Inwoners: 45 miljoen
Oppervlakte: 580.367 km²
Hoofdstad: Nairobi
Staatshoofd: President Kenyatta
Conflict: 1988 - heden (Somalië)
Vluchtelingen: 428.947 (Somalië - eind september 2014)
Ontheemden: 412.000 (begin januari 2013)

Conflict

Kenia heeft al jaren een centrale rol in de opvang van vluchtelingen afkomstig uit buurlanden Somalië en Zuid-Soedan. Ook vangt Kenia vluchtelingen op uit Ethiopië en DR Congo. Vele honderdduizenden mensen zijn Somalië door de jaren heen ontvlucht door de interne conflicten en rechteloosheid. Tevens is het land al meerdere maken getroffen door ernstige droogte.

Dadaab
Ongeveer 100 honderd kilometer van de grens met Somalië ligt het grootste vluchtelingenkamp ter wereld: Dadaab. In 2012 bestaat het overvolle vluchtelingenkamp twintig jaar en omvat intussen vijf sub-kampen. Dadaab biedt momenteel onderdak aan ruim 471.000 vluchtelingen maar is oorspronkelijk gebouwd voor 90.000 vluchtelingen. Bijna 96% van de vluchtelingen komt uit Somalië. Eind 2011 is de veiligheidssituatie rondom en in de kampen sterk verslechterd. Verschillende malen zijn aanslagen gepleegd met explosieven, hulpverleners ontvoerd en auto’s gehighjacked. Ook zijn enkele leiders binnen de vluchtelingengemeenschap vermoord. Deze groeiende onveiligheid is mede toe te schrijven aan de radicale groepering Al-Shabaab uit Somalië. Het Keniaanse leger is inmiddels Somalië ingetrokken om de strijd met Al-Shabaab aan te gaan.

Kakuma
Kakuma kamp is in 1992 opgezet voor de opvang van vluchtelingen uit het toenmalige zuiden van Soedan. Kakuma betekent “nergens” in het Swahili en ligt dan ook in een afgelegen gebied in het noordwesten van Kenia. Na het vredesakkoord met Soedan in 2005 keerden veel Zuid-Soedanezen terug naar huis. Ondertussen kwamen steeds meer Somalische vluchtelingen aan in Kakuma. Momenteel worden er ruim 98.300 vluchtelingen opgevangen, waarvan 48% uit Somalië afkomstig is, 31% uit Zuid-Soedan en 6% uit Ethiopië. Ook worden er vluchtelingen van 10 andere nationaliteiten opgevangen, zoals Congolezen en Soedanezen. Sinds januari 2012 is 76% van de ruim 11.000 nieuwe vluchtelingen afkomstig uit Zuid-Soedan en Soedan. Sommigen zijn gevlucht vanwege de het conflict in de grensstreek tussen Zuid-Soedan en Soedan en anderen voor etnisch geweld in Zuid-Soedan.

Hulpverlening

Stichting Vluchteling steunt de gezondheidszorg in Hagadera, één van de kampen in Dadaab waar ruim 140.000 vluchtelingen worden opgevangen. Onze partner de International Rescue Committee (IRC) biedt medische zorg via vier gezondheidsposten en een ziekenhuis dat vierentwintig uur per dag open is. Naast het voorkomen en genezen van ziektes en vaccineren, richt Stichting Vluchteling zich in het bijzonder op moeder en kind zorg en focust zich daarbij op veilige bevallingen..

Vanwege de extreme droogte in de Hoorn van Afrika in 2011 kwamen grote aantallen Somalische vluchtelingen aan in Dadaab. Soms wel 1.500 per dag. Met de giften die zijn binnengekomen via de Giro 555 actie van de Samenwerkende Hulporganisaties heeft Stichting Vluchteling extra medische teams ingezet en aanvullende medicijnen beschikbaar gesteld. Hierdoor kregen meer vluchtelingen sneller toegang tot medische zorg. Ook werden ondervoede kinderen behandeld en vonden grootschalige vaccinatie campagnes plaats om de uitbraak van besmettelijke ziektes te voorkomen.

Daarnaast biedt Stichting Vluchteling in samenwerking met IRC hulp aan vrouwen en jongeren die naar de hoofdstad Nairobi zijn gevlucht. In groepjes worden zij begeleid bij het opzetten van kleine bedrijfjes, zoals een naaiatelier of het verkopen van telefoonkaarten.

Opbrengst verkoop voor projecten Kenia

Bestel het boek "De roep van de mapori" van Mirjam van Roode. De volledige opbrengst komt ten goede aan projecten van Stichting Vluchteling in Kenia.