Kameroen

Door het toenemende geweld en constante dreiging van Boko Haram en de aanhoudende crisis in buurland CAR vangt Kameroen noodgedwongen honderdduizenden vluchtelingen op. Er is een tekort aan voedsel, drinkwater, onderdak en medische hulp.
vervolg-theme-image-back
.

In het West-Afrikaanse land Kameroen leeft de helft van de bevolking onder de armoedegrens. Vooral het noorden van Kameroen lijdt onder de aanhoudende terreur van Boko Haram. Het land heeft naast de zorg voor de eigen bevolking ook de zorg voor veel vluchtelingen uit de buurlanden Nigeria en de Centraal Afrikaanse Republiek.

Inwoners: 23.739.218
Oppervlakte: 472.710 km2
Hoofdstad: Yaoundé
Staatshoofd: President Paul Biya
Vluchtelingen: 331.000 (259.000 uit CAR en 72.000 uit Nigeria)
Ontheemden: 139.000 (UNHCR, juli 2016)

Conflict

Al in 2002 werd de islamitische terreurorganisatie Boko Haram opgericht in buurland Nigeria. De groepering strijdt niet alleen tegen westers onderwijs, maar ook tegen culturele, religieuze en wetenschappelijke invloeden die het aan het Westen toeschrijft. Met aanslagen wil de terreurgroep een islamitisch kalifaat opleggen. Waar de eerste aanvallen zich nog vooral richtten op de (Nigeriaanse) overheid, worden er nu ook aanslagen gepleegd op kerken, scholen en worden zelfs moskeeën in brand gestoken. 

Door het toenemende geweld en constante dreiging van Boko Haram zijn honderdduizenden Nigerianen op de vlucht geslagen, binnen eigen landsgrenzen maar ook naar omliggende landen, zoals Kameroen. In 2015 werd de terreurbeweging flink teruggedrongen in Nigeria en is daardoor actiever geworden in de noordelijke regio’s van Kameroen. Het geweld heeft geleid tot een grote stroom ontheemden binnen de Far North Region.

In de noordelijke regio van Kameroen is een tekort aan voedsel en medische zorg. Een uitbraak van de mazelen eind 2015 zorgde voor bijna duizend zieken. In juli 2016 lopen 1,9 miljoen mensen het risico niet genoeg voeding binnen te krijgen, waarvan 1,4 in de Far North wonen.

Het oosten van Kameroen grenst aan de Centraal Afrikaanse Republiek. Sinds de staatsgreep in dat land in 2013, nemen de spanningen hand over hand toe. In het straatarme land worden huizen verwoest en de bevolking opzettelijk uitgemoord. Deze ‘vergeten’ crisis in de Centraal Afrikaanse Republiek veroorzaakt een stroom aan vluchtelingen, waarvan ruim een kwart miljoen wordt opgevangen in het oosten van Kameroen. Ook hier zijn de omstandigheden schrijnend: er is een groot tekort aan water, sanitaire voorzieningen en tenten. 

De veiligheidssituatie in Kameroen baart zorgen, vooral ook in de gebieden waar de vluchtelingen worden opgevangen. Naast de dreiging van Boko Haram is er vrees voor politiek geweld. Er zijn vraagtekens over de gezondheidstoestand van Paul Biya, die sinds 1984 president van het land is, waardoor het land in een politieke crisis dreigt te raken.

Hulpverlening

De humanitaire situatie in dit West-Afrikaanse land is dusdanig verslechterd dat noodhulp moet worden geboden. Eind 2015 besloot Stichting Vluchteling samen met de collega’s van het International Rescue Committee (IRC) op korte termijn hulpverlening op te starten. Meer informatie volgt.

Heeft u vragen over lopende en afgeronde projecten van Stichting Vluchteling, stuur dan een mail naar info@vluchteling.nl of neem telefonisch contact met ons op door te bellen naar 070-3468946.