Jordanië

Door het gewelddadige conflict in Syrië zijn ruim 630 duizend mensen de grens met buurland Jordanië overgestoken op zoek naar veiligheid. Stichting Vluchteling geeft verschillende vormen van noodhulp aan de Syrische vluchtelingen.

vervolg-theme-image-back
.

In het kort…

Door het grootschalige geweld dat al vijf jaar voortduurt in Syrië heeft ruim de helft van de Syrische bevolking dringend humanitaire hulp nodig. Al ruim 4 miljoen Syriërs zijn de landgrenzen met Turkije, Jordanië, Libanon en Irak overgestoken. In Jordanië vinden de vluchtelingen onderkomen bij gastgezinnen in stedelijke gebieden, of in vluchtelingenkampen in de grensregio. Er is grote behoefte aan voedsel, onderdak en medische zorg.

Inwoners: 7,9 miljoen
Oppervlakte: 89.342 km²
Hoofdstad: Amman
Staatshoofd: Minister-president Nsour
Conflict: 2011 - heden (Syrië)
Vluchtelingen: 637.800 (Syrië - februari 2016)

Conflict

Aangemoedigd door de grote volksopstanden in de regio, vonden er in maart 2011 massale demonstraties plaats tegen de Syrische regering van President Bashar al-Assad in verschillende steden in het land. Het Syrische regime treedt hard op tegen de opstandelingen die zich verenigd hebben in de Syrische Nationale Raad en andere oppositiegroepen. Steden worden zwaar onder vuur genomen en hele wijken belegerd. 

Drie jaar later duurt het conflict nog steeds voort en bevindt deze zich in een zeer kritieke fase. Het geweld neemt toe en de situatie is sterk verslechterd. Volgens de Verenigde Naties heeft het geweld al aan naar schatting ruim 250 duizend mensen het leven gekost. Ruim de helft van de Syrische bevolking heeft dringend humanitaire hulp nodig.

Veel Syriërs zijn op de vlucht geslagen voor het geweld naar de buurlanden. Volgens UNHCR verblijven begin 2016 bijna 5 miljoen Syriërs in Turkije, Libanon, Irak en Jordanië.

Naast de Syrische vluchtelingen vangt Jordanië ook nog vluchtelingen uit Irak en Palestijnse gebieden op.

Hulpverlening

Tot nu toe hebben ruim een half miljoen Syriërs onderkomen gezocht in vluchtelingenkampen, dorpen en steden in Jordanië. Meer dan 60% van de vluchtelingen verblijft als stedelijke vluchtelingen in het noorden van het land.

In het Zaatari vluchtelingenkamp verblijven 282 duizend vluchtelingen en is momenteel qua omvang de 4e stad van Jordanië. Syrische vluchtelingen mogen het kamp pas verlaten als een Jordaniër garant voor ze staat, waardoor ze moeilijk voor extra inkomen kunnen zorgen. Deze situatie maakt hen afhankelijk van de humanitaire hulp die in het kamp geboden wordt. 

Het komt regelmatig voor dat minderjarige meisjes om financiële redenen door hun familie gedwongen worden te trouwen. In bijna 20% van de bekende gevallen van seksueel geweld was sprake van een gedwongen huwelijk.

Stichting Vluchteling ondersteunde in 2012 via een speciaal noodhulpteam van partnerorganisatie IRC diverse projecten voor Syrische vluchtelingen in Jordanië. De hulp bestond in de eerste fase van de noodhulp uit dekens, hygiënepakketten en andere hulpgoederen. Aansluitend is gestart met het opzetten van twee medische klinieken, waar Syrische vluchtelingen blijvend terecht kunnen voor medische zorg.

Pak ze goed in!

Syrische vluchtelingen Jordanië