Jemen

Duizenden doden, miljoenen ontheemden. De tragedie duurt maar voort. Jemen wordt al het ‘nieuwe Syrië’ genoemd. Ruim 80 procent van de bevolking is afhankelijk van humanitaire hulp.

vervolg-theme-image-back
.

In het kort...

Meerdere langdurige conflicten in Jemen hebben ervoor gezorgd dat miljoenen Jemenieten noodgedwongen hun huizen moesten verlaten. Daarnaast vangt het land vele vluchtelingen op vanuit Somalië. Jemen heeft ’s werelds op twee na hoogste niveau van ondervoeding en ontheemden in het zuiden van het land hebben behoefte aan medische zorg.

Inwoners: 27,4 miljoen
Oppervlakte: 527.968 km²
Hoofdstad: Sanaa
Staatshoofd: President Al-Hadi
Conflict: 2004 - heden
Vluchtelingen: 5.832 (juni 2015)
Ontheemden: 2,8 miljoen (update oktober 2016)

Conflict

Jemen wordt geplaagd door meerdere crises die een negatieve invloed hebben op de stabiliteit van het land. Nadat Noord- en Zuid-Jemen zich in 1990 herenigden en de republiek Jemen ontstond bleven er spanningen bestaan. In het noorden van het overwegend Soenitische moslimland vindt een langdurig conflict plaats tussen de overheid en de Sjiitische Houthi rebellen. Meer dan 340.000 mensen raakten ontheemd vanwege de gevechten. 

Ondanks het tekenen van een vredesakkoord in 2010 vonden er opstanden plaats in het zuiden van het land waar verschillende gewapende groeperingen meer autonomie eisen. Delen van het zuiden kwamen onder controle te staan van militanten behorend tot Al Qaeda. Nadat de regering een vredesakkoord met de Houthi’s in het noorden had getekend, traden ze steeds harder op tegen Al-Qaeda en zuidelijke separatisten. Door de hevige gevechten zijn 160.000 mensen in de zuidelijke provincies, waaronder Abyan en Aden, op de vlucht geslagen. 

Geïnspireerd door de Arabische Lente in Egypte en Tunesië, zijn er in 2011 ook in Jemen demonstraties gehouden tegen het Jemenitische regime. De overheid sloeg de demonstraties met harde hand neer, maar uiteindelijk dwongen de protesten de toenmalige president Saleh tot aftreden.

De strijd van de sjiitische Houthi-rebellen voor meer bestuursmacht en meer rechten voor de sjiitische minderheid in Jemen is sindsdien steeds heviger geworden. Eind januari 2015 hielden ze president Hadi vast in zijn huis, waarna deze aftrad.


Map: UN OCHA - August 2015

Deze conflicten in Jemen hebben ervoor gezorgd dat ruim een miljoen mensen op de vlucht is geslagen. 

Hulpverlening

De humanitaire situatie in Jemen wordt steeds nijpender. 45% van de bevolking moet rondkomen van minder dan 2 dollar per dag. Jemen heeft het op twee na hoogste ondervoedingsniveau ter wereld: 7,36 miljoen Jemenieten zijn ondervoed en 12% van de kinderen onder de 5 jaar is zelfs ernstig ondervoed. Vanwege conflicten in het noorden en zuiden zijn ruim 545.000 mensen op de vlucht geslagen. 90% van de ontheemden wordt niet in kampen maar door gastgezinnen opgevangen of vindt onderdak in publieke gebouwen.

In samenwerking met International Rescue Committee (IRC) biedt Stichting Vluchteling noodhulp aan ontheemden in het zuiden van Jemen. Het programma richt zich op het bieden van medische zorg aan ontheemden en het geven voorlichting om de kans op verdere verspreiding van ziektes te verkleinen. Daarnaast heeft Stichting Vluchteling speciale ondervoedingsklinieken opgezet voor de behandeling van ernstig ondervoede kinderen, jonger dan vijf jaar. Met de geboden medische zorg en noodvoeding wordt getracht hen snel weer op gewicht te krijgen.