IRC Surge Protection Projects

Binnen het IRC Surge Protection Project wordt het werk van UNHCR ondersteund, waarbij hulpverleners op cruciale posities worden uitgeleend.

vervolg-theme-image-back
.

Protection Surge Capacity Project - Krachten bundeling voor verbeterde bescherming

Het International Rescue Committee ondersteunt binnen de Protection Surge Capacity Project (Surge) het werk van UNHCR in diverse humanitaire crisisgebieden, waarbij IRC hulpverleners op cruciale posities worden ingezet.

UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, heeft het mandaat om wereldwijd hulpacties te leiden en te coördineren om vluchtelingen zo goed mogelijk te beschermen, en om oplossingen te zoeken voor de vluchtelingenproblematiek wereldwijd.

Dit is een ongelooflijk complexe bezigheid, één waarbij tekortkomingen in de personeelsbezetting en beveiliging grote gevolgen kunnen hebben op het welbevinden van de hulpbehoevenden. Om die reden heeft UNHCR aan het International Rescue Committee gevraagd te helpen bij de werving en inzet van cruciaal personeel in UNHCR werkgebieden.

Op dit moment wordt binnen de Surge Protection ondersteuning geboden in de landen:

Afghanistan, Angola, Colombia, Democratische Republiek Congo, Ecuador, Haïti, India, Indonesië, Japan, Kameroen, Kenia, Libanon, Liberia, Libië, Mauritanië, Mexico, Myanmar, Niger, Oeganda, Oekraïne, Pakistan, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Tanzania, Thailand, Tsjaad, Zuid-Afrika, Zuid-Soedan.

Voor meer informatie over de IRC Surge Protection www.rescue.org/surge-protection-project