Economische hulp

Door het geven van economische ondersteuning kunnen vluchtelingen vaak weer (deels) in hun eigen levensonderhoudvoorzien.

vervolg-theme-image-back
.

Net als ieder ander wil ook een vluchteling het liefst in zijn eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Ook in vluchtelingensituaties, zowel in steden als in vluchtelingenkampen, ontstaat vrijwel altijd een zekere economische bedrijvigheid. Met een klein duwtje in de rug kan een vluchteling al enorm geholpen zijn. Bijvoorbeeld door het geven van een micro-krediet of het aanbieden van een basale ondernemerstraining.

Stichting Vluchteling steunt deze projecten graag, omdat zo een heel gezin op eigen benen kan staan. Het zorgt niet alleen voor het broodnodige inkomen, maar geeft vluchtelingen ook een menswaardiger bestaan.

Onder het tabblad Projecten vindt u een overzicht van de meest recente activiteiten op het gebied van economische ondersteuning van Stichting Vluchteling.