DR Congo

In de Democratische Republiek Congo biedt Stichting Vluchteling onder andere medische zorg aan vrouwen met gynaecologische problemen, waaronder slachtoffers van seksueel geweld. Tevens ondersteunen wij een onderwijsproject in Zuid-Kivu en een medisch noodhulp project in Noord-Kivu.

vervolg-theme-image-back
.

In het kort….

Sinds de start van de gewelddadigheden in de Democratische Republiek Congo (DRC) heeft het conflict meer dan 5,4 miljoen slachtoffers geëist. Miljoenen mensen hebben hun huis moeten verlaten op zoek naar een veilig onderkomen. Vooral het oosten van DRC is zwaar door conflict getroffen.

Inwoners: 77,4 miljoen
Oppervlakte: 2.344.858 km²
Hoofdstad: Kinshasa
Staatshoofd: President Kabila
Conflict: 1994 - heden
Vluchtelingen: 443.159
Ontheemden: 2.857.400 (maart 2015)

Conflict

Sinds de onafhankelijkheid in 1960 kent de Democratische Republiek Congo (DR Congo) een geschiedenis van conflicten. De burgeroorlog en genocide in Rwanda had grote impact op DR Congo en leidde tot een burgeroorlog van 1997 tot 2003. Buurlanden hadden grote invloed op het conflict, Oeganda en Rwanda steunden de rebellen en Angola, Namibië en Zimbabwe stonden aan de kant van het regeringsleger.

Na het tekenen van vredesakkoorden met buurlanden en rebellen in 2002 bleef het erg onrustig in DR Congo, ondanks het terugtrekken van de buitenlandse troepen en de vorming van een overgangsregering waarin ook rebellen plaatshadden. Rebellen bewegingen bleven actief, vooral in het oosten van het land.

Sinds 1998 zijn vanwege de oorlog 5,4 miljoen Congolezen omgekomen, de meerderheid niet direct vanwege het conflict maar door malaria, diarree, longontsteking en ondervoeding, aandoeningen die makkelijk te voorkomen zijn.

In juli 2006 werden de eerste democratische verkiezingen in 45 jaar gehouden. De gekozen president Joseph Kabila stond voor de moeilijke taak buitenlandse milities het land uit te krijgen en de rebellen te ontwapenen. Dit leverde opnieuw strijd op tussen het regeringsleger en de rebellen. De verkiezingen van november 2011 hebben wederom tot gewelddadigheden geleid, die met name gericht waren tegen politieke opponenten en hun aanhangers.

Leden van zowel het leger als diverse gewapende groeperingen en milities begaan nog steeds op grote schaal mensenrechtenschendingen. Dorpen worden geplunderd en kinderen gerekruteerd om mee te vechten. Zowel rebellengroepen als het nationale leger maken zich schuldig aan verkrachtingen. Ook steeds meer burgers zijn dader van verkrachting. 

Begin 2012 is de crisissituatie in het land verder geëscaleerd en wordt de burgerbevolking opnieuw getroffen met grootschalige ontheemding tot gevolg. Vanwege gevechten tussen rebellenbewegingen, waaronder M23, en het Congolese leger in Noord Kivu zijn tienduizenden Congolezen op de vlucht geslagen. Ook in Zuid Kivu is het nog steeds onrustig.

Hulpverlening

Stichting Vluchteling is sinds 1995 actief in DR Congo. De hulpverlening die door Stichting Vluchteling wordt geboden richt zich op het verlenen van (medische) noodhulp aan ontheemden, en medische zorg aan slachtoffers van seksueel geweld en vrouwen met gynaecologische problemen. Tevens zetten we ons in voor onderwijs aan ontheemde kinderen in Zuid-Kivu. Ook ondersteunen we een campagne tegen straffeloosheid.

DR Congo is het grootste land van Afrika en één van de armste landen ter wereld. Ondanks het feit dat het rijk is aan grondstoffen, is het land niet in staat om te voorzien in de eerste levensbehoeften van de bevolking.

De gezondheidszorg in DR Congo is zeer slecht van kwaliteit en mensen hebben door geweld, ontoegankelijke wegen en gebrek aan vervoersmiddelen onvoldoende toegang tot medische zorg. Om toegang tot medische zorg voor vrouwen te verbeteren maakt de Panzi Foundation met financiering van Stichting Vluchteling gebruik van mobiele medische klinieken en versterkt zij lokale klinieken, zodat patiënten dichtbij huis de medische zorg krijgen die ze nodig hebben. Ook steunt Stichting Vluchteling de uitbreiding van een medische kliniek in Zuid-Kivu.

In Noord Kivu biedt Stichting Vluchteling samen met partnerorganisatie International Rescue Committee (IRC) medische zorg aan de ontheemden in de vluchtelingenkampen Buhimba en Nzulo. Tienduizenden ontheemden kunnen nu gratis naar de dokter.

In Zuid-Kivu heeft 42% van de kinderen nog nooit onderwijs gevolgd. De kinderen die wel naar school gaan hebben te maken met schoolgebouwen waarvan daken en muren in puin liggen, gebrek aan latrines en geen toegang is tot schoon drinkwater. Ook is er een tekort aan stoelen, tafels en lesmaterialen. Samen met partnerorganisatie IRC bouwt en renoveert Stichting Vluchteling twintig klaslokalen, worden er sanitaire voorzieningen aangelegd en kinderen van lesmaterialen voorzien.

In 2012 deelde Stichting Vluchteling vouchers uit aan ontheemden, waarmee zij noodhulpgoederen konden aanschaffen op een markt, zoals matrassen, emmers en zeil. Zo konden ontheemden die goederen kopen waar ze het meest behoefte aan hebben en stimuleren we de lokale economie.

Crowdfunding voor inrichting Mulamba kraamkliniek. Help mee!