Bescherming

In iedere vluchtelingensituatie zijn er éxtra kwetsbare groepen, die bijzondere aandacht verdienen.

vervolg-theme-image-back
.

Afhankelijk van het gebied, de aard van het conflict en de leefomstandigheden zijn er onder vluchtelingen extra kwetsbare groepen. Aparte beschermingsprogramma's richten zich op deze mensen. Het kan bijvoorbeeld gaan om tieners die het risico lopen te worden geronseld als kindsoldaat, of om vrouwen die gemakkelijk slachtoffer kunnen worden van seksueel geweld.

Hoewel dergelijke hulpverlening niet zo concreet is als een tent of een voedselpakket, vindt Stichting Vluchteling deze hulpprojecten wel zeer belangrijk, omdat juist de kwetsbare groepen vluchtelingen bijzondere aandacht verdienen.

Onder het tabblad Projecten vindt u een overzicht van de meest recente activiteiten op het gebied van bescherming van Stichting Vluchteling.