Afghanistan


vervolg-theme-image-back
.

In het kort…

De vluchtelingencrisis in de afgelopen jaren verhevigd door het toegenomen aantal conflicten. Dit bracht een grote vluchtelingenstroom op gang, ook van mensen die terugkeerden uit Pakistan. Stichting Vluchteling verzorgt trainingen voor vluchtelingen en ontheemden over hygiëne en arbeidsparticipatie. Ook kunnen kinderen weer naar school en worden schoolbesturen voorgelicht over maatregelen om kinderen te beschermen. 

Inwoners: 31,8 miljoen
Oppervlakte: 652.230 km²
Hoofdstad: Kabul
Staatshoofd: Ashraf Ghani
Conflict: 1979 - heden
Vluchtelingen: 2.632.534 (juni 2015)
Ontheemden: 847.872 (juli 2015)

Stichting Vluchteling helpt de Afghaanse vluchtelingen en ontheemden die terugkeren naar hun thuisgebied. Onderwijs staat centraal in de hulp.De vluchtelingencrisis in Afghanistan is verhevigd door het toegenomen aantal conflicten in veel provincies. In 2015 was het totaal aantal vluchtelingen en ontheemden in Afghanistan opgelopen tot bijna een miljoen. Dit is het gevolg van het toegenomen aantal teruggekeerde vluchtelingen uit Pakistan en door de verhevigde strijd tussen verschillende gewapende groepen, zoals de Taliban en IS onderling als tussen groeperingen en militairen in het Oosten.

In de provincie Nangarhar en Kabul is vooral sprake van een stijging. In deze regio hebben vluchtelingen, ook teruggekeerden uit Pakistan, zich gevestigd. Veertig procent van deze groep verhuist naar stedelijke regio’s en zoekt hun heil tussen het groeiend aantal armen in stedelijke gebieden, op plekken met weinig sanitaire voorzieningen, slechte behuizing en weinig mogelijkheden om een bestaan op te bouwen. In Kabul wonen naar schatting 40.000 mensen in de 50 informele opvangplekken in de stad. Naar schatting van de Afghaanse overheid heeft slechts 23 procent van deze huishoudens normale toegang tot water en slechts vijf procent is aangesloten tot het rioleringssysteem. Veel Afghaanse gezinnen bestaan uit zeven tot negen personen en zijn zeer kwetsbaar om in deze omstandigheden een bestaan op te bouwen. De helft van de gezinnen heeft te kampen met een voedseltekort.

Uit onderzoek blijkt een duidelijk verband te zijn tussen het opleidingsniveau van het hoofd van het gezin; hoe hoger de opleiding, hoe hoger de kansen op voldoende voedsel. Vluchtelingen leven vaak in tenten of tijdelijke opvangplekken; hierdoor staan ze bloot aan moeilijke omstandigheden, gebrek aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Ook lopen kinderen het risico slachtoffer te worden van uithuwelijken, huiselijk geweld en kinderarbeid. Kinderen moeten vaak, gedwongen door de omstandigheden, werken om het gezin van een inkomen te voorzien. Vijftig procent van de kinderen in Afghanistan is zelfs nog nooit naar school geweest.