Tsjaad: hulp voor slachtoffers overstromingen

In Tsjaad zijn maar liefst 1 miljoen mensen in 18 provincies door overstromingen getroffen. Huizen zijn verwoest, er is schade aan gewassen en de noodtoestand is uitgeroepen. De overstromingen zijn het gevolg van hevige regen, rivieroverstromingen en dijkdoorbraken.

Stichting Vluchteling levert noodhuisvesting, bouwmateriaal en huisraad om onderdak te bieden aan 265 door overstromingen getroffen families. Ze verblijven op twee nieuwe opvanglocaties: Toukra en Milezi, Daar delen we 900 noodpakketten uit, bouwen we 10 waterputten, 36 latrines en onderkomens voor 200 families. In totaal bereiken we 22.000 mensen met onze hulp.

Op de vlucht voor het klimaat
De problemen in Tsjaad staan niet op zichzelf. Ook Nigeria is getroffen door enorm zware regenval en overstromingen. In de Hoorn van Afrika, onder meer in Kenia, Somalië en Ethiopië slaan mensen juist op de vlucht voor extreme droogte, een andere klimaatramp. Met elke overstroming of periode van droogte stijgt de voedselonzekerheid met 5 tot 20%. Klimaatverandering vergroot het risico op conflicten.

Afrika is het epicentrum van de klimaatcrisis, die zorgt voor extreme hitte, droogte en overstromingen. En daarmee ook voor honger en armoede, waardoor het aantal klimaatvluchtelingen toeneemt.
Directeur Tineke Ceelen

Naast Tsjaad, is Stichting Vluchteling ook in Somalië, Kenia, Ethiopië en Pakistan met hulp in actie gekomen, hetzij vanwege extreme droogte of juist vanwege grootschalige overstromingen.

VN-Klimaatconferentie COP27
Vanaf 6 november vindt in Egypte de VN-klimaattop plaats. Hier bespreken de VN-lidstaten de wereldwijde aanpak van klimaatverandering. De VN verwachten dat in 2050 tot 200 miljoen mensen zijn gevlucht voor het klimaat. De armste regio's zullen het hardst worden geraakt.