15-12-2021 | Bescherming

Stichting Vluchteling: migratieplannen coalitie stemmen zorgelijk en roepen veel vragen op

Vandaag is het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie gepresenteerd. Het migratievraagstuk ligt gevoelig bij deze partijen en is een onderwerp waarover men fundamenteel van mening verschilt. Hoe pakt de nieuwe coalitie dit aan?

De nadruk in het beleid ligt opnieuw op het beschermen van de buitengrenzen van de Europese Unie in plaats van het beschermen van mensen. Het is hoog tijd om niet het reguleren van migratie, maar een menswaardig bestaan van vluchtelingen centraal te stellen.

Het nieuwe kabinet zet in op een fundamentele herziening van het gezamenlijke Europese asielsysteem en zal, als dit te lang duurt, optrekken met andere, gelijkgestemde lidstaten. Het is een positieve ontwikkeling dat Nederland druk zet op deze herziening. Het is echter onduidelijk of dit ook zal leiden tot een humaner beleid en roept dan ook veel vragen op.

Het besluit om het UNHCR-quotum (regeling waarbij jaarlijks een aantal vluchtelingen wordt “uitgenodigd” naar Nederland te komen) op te hogen met 400, is een goede ontwikkeling maar staat natuurlijk in schril contrast met de meer dan 80 miljoen mensen op de vlucht wereldwijd. Daarnaast baart het ons zorgen dat dit verhoogde quotum óók voorziet in uitzonderlijke situaties waarin een beroep wordt gedaan op Nederland vanuit Europese solidariteit. Dat doet ons direct terugdenken aan de verschrikkelijke ‘Moria-deal’ waar de 100 vluchtelingen die Nederland overbracht vanaf Lesbos werden uitgeruild tegen 100 andere kwetsbare vluchtelingen.

De uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking worden structureel met €500 miljoen verhoogd; zeer belangrijk en daarmee heuglijk nieuws. Het geld wordt onder andere ingezet voor het vaccinatieprogramma COVAX. Het is van het allergrootste belang om de hele wereld te vaccineren, we zijn immers pas veilig wanneer iedereen veilig is. Daarnaast wordt het budget besteed aan het verbeteren van vluchtelingenopvang buiten de Europese Unie, waar zo'n 95% van de vluchtelingen verblijft.

Tot slot is Stichting Vluchteling content dat de nieuwe coalitie zich committeert aan het ontwikkelen van een Nederlandse ‘Global Health’ strategie en we kijken dan ook uit naar de plannen om de toegang tot zorg voor mensen op de vlucht wereldwijd te verbeteren, ook een van onze eigen speerpunten

Het coalitieakkoord bevat zowel veelbelovende als zorgwekkende elementen. De exacte invulling door het komende kabinet zal allesbepalend zijn. Stichting Vluchteling zet zich ondertussen onverminderd en onvermoeibaar in voor een humaan migratiebeleid.