12-01-2021

Een stem voor ongedocumenteerde Venezolanen op Curaçao

Sinds het uitbreken van de politieke en sociaaleconomische onrust in Venezuela in 2014, hebben meer dan 5 miljoen mensen hun land verlaten. Duizenden Venezolanen hebben toevlucht gevonden in Curaçao, waar ze opnieuw tegen problemen aanlopen. Naast slechte bescherming, is de toegang tot medische zorg, onderwijs en werk beperkt. Door deze slechte omstandigheden leven veel Venezolanen in de schaduw. Ze verbergen zich om te overleven en hun verhalen blijven te vaak ongehoord. Fotograaf Berber van Beek brengt daar verandering in met haar project ‘De verborgen stemmen van illegale Venezolanen op Curaçao’.

Verborgen stemmen

Venezolaanse vluchtelingen vertellen Berber van Beek niet alleen over hun leven, de vlucht, hun angsten en hun dromen, maar ook over de perikelen waar ze op Curaçao tegenaan lopen. Het land waar ze op zoek gingen naar veiligheid, biedt hen helaas niet de internationale bescherming die ze zo hard nodig hebben. Met hun anonimiteit gewaarborgd via maskers en plakkaten, vertellen ze hun verhaal zonder hun identiteit en leven in gevaar te brengen.

Noodhulp Stichting Vluchteling

Miljoenen mensen hebben Venezuela verlaten, alles achterlatend. De sociaaleconomische en politieke onrust heeft de levens van grote aantallen Venezolanen verwoest. Mensen zijn dringend op zoek naar voedsel, onderdak en medische voorzieningen. Stichting Vluchteling en haar partners bieden hulp aan Venezolaanse mensen op de vlucht in onder andere Venezuela en Colombia.