Stichting Vluchteling helpt de slachtoffers in Libanon

De gigantische explosie in de haven van Beiroet heeft een enorme impact op de levens van inwoners van de stad. Uit de opbrengst van de Nationale Actie van Giro555 ontving Stichting Vluchteling 1,2 miljoen euro. We helpen hiermee bijna 30.000 mensen.

Hulp is keihard nodig

Sinds de dag van de ramp heeft de explosie tenminste 180 mensen het leven gekost. Meer dan 6.500 mensen raakten gewond en 300.000 mensen werden dakloos. Onder hen raakten 124 vluchtelingen gewond en overleden er tot nu toe ten minste 34 vluchtelingen. Er is een grote behoefte aan hulp.

Hoe helpt Stichting Vluchteling?

Samen met onze lokale Libanese partner Intersos zijn we direct met onze hulpactiviteiten van start gegaan in Beiroet. In deze fase van de ramp ligt de focus de noodhulp aan onder meer Syrische vluchtelingen, arbeidsmigranten en aan de meest arme Libanezen uit Beiroet. De komende negen maanden wordt hulp verleend, dit is wat we doen:

  • Allereerst verstrekken we cash noodhulp aan 5.967 Libanezen, Syrische vluchtelingen en arbeidsmigranten. De bijdrage is bedoeld voor eerste levensbehoeften als medische zorg, voedsel en onderdak (huur).
  • We bieden onderdak aan 75 gezinnen (337  personen) door het  financieren van herstelwerkzaamheden aan beschadigde huizen middels cash noodhulp en daarmee een bijdrage te leveren voor de aanschaf van bouwmaterialen, zoals tentzeilen, deuren, ramen etc.
  • Hygiënepakketten voor 1038 gezinnen (4.500 Libanezen), die variëren van zeep, waterzuiveringstabletten tot toiletpapier en een jerrycan. Vanwege een recordaantal coronabesmettingen zitten in het noodpakket ook beschermingsmiddelen als handgel, mondkapjes en ontsmettingsspray.
  • Veel inwoners zijn in shock. Hulpverleners bieden medische en psychosociale ondersteuning aan totaal 4.859 inwoners van Beiroet.
  • En ten slotte verlenen we juridische bijstand en juridisch advies aan 3.320 mensen die door de ramp bijvoorbeeld hun identiteitspapieren zijn kwijtgeraakt.

    Bekijk de video over onze hulpverlening:

Hulp blijft keihard nodig

Je kunt de hulp van Stichting Vluchteling en de andere samenwerkende hulporganisaties nog steeds steunen door een gift aan Giro 555 (IBAN NL08 INGB 0000 0005 55).